Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den franska revolutionen

No description
by

Patrik Kåhlin

on 15 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den franska revolutionen

Den franska revolutionen
Målning: Friheten på barrikaderna
När var den franska revolutionen?
- Den franska revolutionen varade mellan 1789-1799.


- Utspelade sig huvudsakligen i Frankrike men påverkade hela Europa.


- Var en revolution som grundade sig i ett missnöje hos de lägre stånden i Frankrike.
Bakgrunden till revolutionen
- 1789 var Frankrikes befolkning uppdelad i 3 stånd:

Adel 1% - Rika adelsmän som ägde mycket land, betalade ej skatt.

Präster 1% - Prästerna var mycket rika och ägde mycket land, betalade ej skatt.

Borgare & Bönder 98% - Hade ytterst få rättigheter och betelade all skatt.

- Frankrike var en absolut monarki under ledning av Ludvid XVI, han ansågs vara en svag och ointresserad monark.

- Frankrike hade även en försämrad ekonomi efter sjuårskriget (1756-1763)
& den amerikanska revolutionen (1776-1783)


Orsaker till revolutionen
- Höga statsskulder efter krig och dåliga skatteinkomster.

- Frankrike led av svår missväxt under åren 1788 -> högre brödpriser.

- Högre brödpriser + högre skatter - > Missnöje.

- Kungen och hovet levde i överflöd och lyx.

- Upplysningstidens ideér om jämnlikhet motiverar folket

Startskottet
- Den 4 maj 1789 samlar Ludvid XVI generalförsamlingen.
Generalförsamligen kan liknas med en riksdag.
Bestod av de tre ständerna: Adel, prästerna och borgarna hade varsin röst.
- Borgarna begär mer makt -> kungen vägrar -> det tredje ståndet bryter sig ur generalförsamlingen -> eden i bollhuset.

- Efter att det tredje ståndet brytit sig ur generalförsamlingen bildar de nationalförsamlingen, de vill nu skapa en ny konstitution.

Stormingen av Bastiljen
- Den 14 juli 1789 stormar arga parisare fängelset Bastiljen, där de samlar på sig vapen och befriar fångar. Detta anses vara början på revolutionen.

- Nationalförsamlingen avskaffar alla privilegier för adeln, nu ska istället alla vara jämnlika. "frihet, jämlikhet och broderskap" blir slagorden för revolutionen.

- Kungen försöker fly 1791 men upptäcks i staden Varennes.

- Nationalförsamlingen förklarar sedan krig mot flera av sina granländer, eftersom de tror att de samarbetar med kungen.
Franska revolutionskriget: Krig mot Österrike, Tyskland, Ryssland, England, Spanien mm.
Skräckväldet 1793-1795 och revolutions slut
- Under revolutionskriget blir nationalförsamlingen och dess ledare; Marat, Jacques och Robespierre mer brutal och radikal (extrema).

- Revolutionen blir en maktkamp mellan flera olika grupper, den ena mer extrem än den andra.

- De avrättade närmare 40.000 personer under denna period, däribland den franska kungen Ludvid XVI och hans fru den Österrikiska prinsessan Marie Antoinette

- Många avrättadas med hjälp av giljotinen.
Giljotinen ansågs vara mer human & demokratisk.

- 1795 antas en ny grundlag: 5 diktatorer ska nu styra och allmän
rösträtt tas återigen bort.


Napoleon Bonaparte
- 1799 tar den franska generalen Napoleon över makten efter en militärkupp.

- Slut på den franska revolutionen.

- Napoleon kröner sig själv till kejsare.

- Fortsätter krig runt om i Europa och erövrar stora delar av Europa.

- Lider en förödande förlust efter att han invaderar Ryssland.
Blir sedan besegrad i slaget vid Waterloo 1815, han skickas
sedan till ön Elba där han sedan dör.
Konsekvenser av revolutionen
- Ståndssamhället tas bort. "l'ancien regime"

- Ökad rösträtt och inflytande till större del av befolkningen.

- Ett mer demokratiskt samhället och sprider idéen om demokrati.

- Sprider idéen om nationalism till flera länder runt om i världen, speciellt Tyskland och Italien (som tidigare var små kungadömen.)

- Lägger grunden för vår uppfattning om de mänskliga rättigheterna och allas lika värde.
Full transcript