Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagsasalaysay Na Nagbibigay-diin Sa Balangkas

No description
by

Abigal Dinaya

on 10 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagsasalaysay Na Nagbibigay-diin Sa Balangkas

Pagsasalaysay Na Nagbibigay-diin Sa Balangkas
Panimula
Dito inilalahad ang tagpuan, nakikilala rito ang mga tauhan, pook, at panahon. may mga pagkakataon namang ang mga tauhan at ang pook lamang ang isinasaad at pinauubaya na lamang ang panaho sa mga nakikinig o bumabasa.
Mga Uri ng Panimula
2. Saglit na Kasiglahan
Kapag naisulat na ang panimula at nagawa na ang mga kinakailangang paghahanda ay dapat nang isunod ang simulang tutungo sa unang suliraning inihahanap ng lunas. Ito ay tinatawag na "saglit na kasiglahan." Ang bumabasa'y maaring maakit sa panimula dahil di-karaniwang pamamaraan ng sumulat ngunit pansamantala lamang ang pagkaakit na ito ngunit ibang uri ng pagkaakit ang dapat madama ng bumabasa sapagkat madarama niya na may namimintong pangyayari na gigigsing sa kanya sa isang tiyak na damdamin.
Halimbawa:
Hindi na kaila sa mga taga - Tulikan ang pakikipagkasintahan ni Derang sa inhinyerong namamahala sa binuksang lansangang nagmumula sa kabayanan. Hindi nila dinaramdam ang gayon, sapagkat wika nila'y likas na yaon sa mga taong magkakatugon ng damdamin. Bagaman nagkagayon si Derang ay walang pinaguukulan ng sali-salitaan kundi ang ama nitong si Mang Tiyago, sapagkat magmula nang mangibig ang inhinyero'y nawala na ang dating mairog na pakikisama sa kanyang mga kanayon. Hindi nila sinisisi si Derang sapagkat naniniwala ang mga taga - Tulikan na sa puso ng dalaga ay hindi nagbuko ang damdaming nagnanasa ng karangalan. Ang tanging dinaramdam nga lamang nila'y ang pagkawala ng dating mainam na ugali ng ama ni Derang na si Tandang Tiyago.
A. Isang katotohanan tinatanggap ng lahat
Halimbawa:
Ang buhay ay isang kakikipagtunggali.
B. Paglalarawan ng pangunahing tauhan sa kwento.
Halimbawa:
Si Virginia, ang babaing madasalin, palasimba at mapagluhod sa mga tabi ng "Confesionario" ay may sampung taon nang kasal kay Rodin.
C. Paglalarawan ng isang pook
Halimbawa:
Sa dakong itaas, sa libis ng isang bundok, sa tabi ng isang batisan, ay may nakakanlong sa mga punong-kahoy na isang kubo, na balu-baluktot na sanga ang gamit na kahoy. Sa ibabaw ng kanyang bubungang kugon ay malagong gumagapang ang kalabasang may maraming bunga at bulaklak,ang palamuti ng bahay-buklod na iyon ay mga sungay ng usa, mga bungo ng baboy-ramo, na ang ilan ay may mahabang pangil. Doon tumira ang isang mag-anak na tagalog na ang ikinabubuhay ay ang pangangaso at pangangahoy.
D. Pagsisimula sa usapan
Halimbawa:
Malalaki ang patak ng ulan at palakas ang hangin. Gabi. "Malakas ang unos na ito," sabi ni Inang. "Neneng, ang posporo, itabi mo... baka mamatay ang gasera." "Nasa akin na ho," ang sagot ko.
E. Pagsisimula sa pasasalaysay
Halimbawa:
Ang mga yapak ni Ingkong Bino ay gumasgas sa palikaw-likaw na landas na nagmumula sa kanilang munting suka na bakuran at humahantong sa munting sukat na bakuran at humahantong sa munting pintuan ng libingang-bayan sa Kandaba. Tuwing umaga, mga paa ng matandang ito ang unang bumabasa sa mga hamog na nakasalalay sa mga damong kanyang nayayapakan. At maraming hapon na ang putikang paa ni Ingkong Bino ang nag-iiwan ng kahuli-hulihang bakas sa damdamin at sa palikaw-likaw na landas na iyon.
F. Pagsisimula sa isang tunggalian
Halimbawa:
Isang iglap sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang iglap mula sa pag-igkas ng mabilis na kableng ga-bisig at sa paghampas nito sa bungo ni Korbo. Isang iglap ng abot-langit na sigaw ng pagtutol ng kanyang utak na sa loob ng iglap ding yaon ay pira-pirasong nakalat sa lapag ng balot-bakal na kable.
G. Panimulang Haluan
Maaring pagsamahin ang alinman sa mga uri ng panimula.
Halimbawa:
Panimula:

Lumutang sa katahimikan ng hatinggagabi ang tanguynoy ng isang aso. Nagliklik sa kakahuyan at inihatid ng panggabing simoy sa loob ng nag-iisang maliiit na kubo sa kaingin.
Saglit na kasiglahan:

Naalimpungatan si Nana Sebya. Gulilat na napahawak sa kalamnan ng bisig ng nahihimbing na asawa at dalas-dalas na inalog iyon. "O, Pento, ayan na naman!"
3. Ang mga suliraning inihahanap ng lunas
May mga dapat na tandaan sa mga suliraning inihahanap ng lunas:
a. Dapat na matibay ang pagkakaugnay ng mga suliraning inihahanap ng lunas.
b. Gumamit ng mga di-pangkaraniwang pangyayari upang lalaong maging kapansin-pansin,
c. Hindi ito dapat magbunyag sa kasukdulan bagama't ang bawat suliranin ay binibigyang dahilan ng sumusunod dito.
4. Kasukdulan
Inilalarawan ito nang malinaw, mabilisan, maayos, at matiyak. Ang mga suliraning inihahanap ng lunas ay lumilikha ng kawilhang pasidhi nang pasidhi hanggang sa sumapit sa karurukan at hindi na maaring pasidhiin. Ito ang tinatawag na kasukdulan.
5. Kakalasan o Wakas
Pagkatapos ng kasukdulan ay dapat na isunod ang kakalasan o wakas. Hindi dapat na magkaroon pa ng maraming paliwanag pagkatapos ng kasukdulan. Ang mabisa at masining na kakalasan o wakas ay hindi umaagaw sa pananabik ng bumabasa bilang isang manunuklas. Hayaang gamitin niya ang kanyang pag-iisip.
Full transcript