Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A bábjáték története

No description
by

Gyöngyvér Varannai

on 3 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A bábjáték története

India
A hinduk ősidők óta ismerik a bábjátékot (puttali/puttalika). Ezeknek a báboknak nyomát lelhetjük meséikben, mítoszaikban. Hamar rájöttek, hogyan lehet a figuráikat mozgathatóvá varázsolni.
Kína
Kína több mint négyezer éves történelme folyamán mindig is elsőbbséget tulajdonított a bábjáték művészetének. Kínában a bábjáték
idegen eredetű
.
A bábosok
védőszentje
Bábtörténelem Európában
A középkori és újkori Európában a dráma és a misztériumjátékok mellett nagyon népszerű lett a bábjáték (főleg a marionettjáték). Az elődásokat templomok előtti tereken vasár- és ünnepnapokon tartották, vásárok alkalmával. Így került a piacterekre, az utcákra a bábozás. Később annyira népszerű lett, hogy a főúri kastélyokba is bejutott.
Olaszország
Az olasz bábjátékra talán a legjellemzőbb vonás, hogy az illúzió és a realizmus jól megfér egymás mellett.
Magyarország
A magyar néphez a bábjáték többezer éves művészete két úton jutott el. Az egyiknek építője, majd gondozója az egyház volt, és ezen az úton jártak népünk betlehemes bábtáncoltatói. A másik úton a német és cseh-morva vándorbábjátékosok érkeztek.
A kezdetek
A bábjáték már az emberi történelem legősibb idejétől fellelhető, gyakorlatilag mindenhol megjelent, ahol az emberek társadalmat alkottak. Most már bizonyítható, hogy a báb megjelenése megelőzte magát a színészi színházat is. A legrégebbi források i.e. 2000-ig Kínába, és Indiába i.e. a 11. századig vezetnek el bennünket.
A bábjáték története
Készítette:
Varannai Gyöngyvér
Ifjú Foszk BP1
Afrika északi részén, Kr. u. a III. században találkozhatunk
Oszlopos Simeon
legendájának keletkezésével.
Hasonlóan sok remetetársához, lemondott a világ hívságairól, szerényen akart élni, ezért felköltözött egy oszlopra. Az elbeszélés szerint, megelégelte az értetlen tömeg gúnyolódását, letépte ruhájának ujját, majd megcsomózta a végét. Ezt használta kesztyűs bábként az öklére húzva. A bábu „életre kelt”, erre már odafigyeltek az emberek. A tömeg elhallgatott, csendben figyelt, sokakat Istenhez való fordulásra is késztetett. Így lett a bábosok védőszentje.
A báb sokféle szituációban jelent meg:
temetési szertartásokban (áldozati adomány);
mágikus praktikákban (rontás tárgya);
jövendőmondó gyakorlatokban (beavató eszközként);
kultuszokban/vallási ceremóniákban (szent tárgy).

A és a
kapcsolata

művészet
játék
A művészet és a játék
öntörvényű forma
, hasonló világszemléletük lehetővé teszi a valóság megjelenítését.
Mindkettő számára elengedhetetlen:
a kisérletezés szabadsága;
a számtalan variáció felfedezése;
belső törvényeink megismerése;
teremtés és elsajátítás.
Eközben ismeretlen összefüggések jellennek meg, a kísérletező tovább alkotja a világmodellt, hamarosan saját belátása szerint.
A
fantáziajáték
hasonlóan a legősibb színházakhoz (akkoriban még nem vált szét a közösség nézőkre és játékosokra),
együttjátszó, tevékeny közösség
et igényel.
Ugyanúgy, ahogy a gyermek fantáziája nem ismeri a passzív befogadó szerepét.
A bábjáték eredete
Értelmetlen és felesleges a bábjáték eredetét bármelyik népcsoport alkotó képzeletével hozni kapcsolatba.
Nem egyetlen zárt kultúra teremtette meg a bábjáték művészetét, hanem azonos lelki funkciók eredményeképpen jöttek létre.
Mégis kétségtelen: a bábjáték őshazája Keleten található meg.
Ez a furcsa művészet Ázsia népeinek páratlan és talán legtökéletesebb alkotása.
Ázsia
Európa
A
Máhábhárata
Kr. e. 1000 előttről származik. Ebben az
ősi eposz
ban szerepelnek táncolni, virágot szedni és varrni tudó bábuk. Ebben a bábjátékban a pálcikákkal megerősített bábut az
emberhez hasonlítja
, akinek nincs szabad akarata és az istenség hatalmában van.
A bábukat egy idegen akarat irányítja, éppúgy cselekednek, mint az élőlények.
Ezért érzi az ember igazabb, művészibb kifejezési formának a bábjátékot.
A játékokra templomok mellett, tereken, többnyire a város peremén, a falvak szabad területein került sor. Ezek általában ünnepi alkalmak voltak, melyeknek többsége vallási színezetű.
Jellegzetes kínai bábjátékforma az
árnyjáték
(jing-hszi). Ez egy mágikus esemény volt (rokon jellegű tevékenység a halott szellemek megidézésével), csak később válik magasrendű művészi alkotássá.
A kínai bábjáték fénykora
Tang-dinasztia (617-907)
Ennek a korszaknak az elején Kína népe szenvedélyesen foglalkozott a bábjátékkal, ezért az államnak közbe kellett lépnie. A költségeket korlátozták, mert a háromdimenziós bábok öltöztetésére vagyonokat költöttek. (Később az emberszínház is a bábszínházi díszletek mintájára díszletekkel is akart hatni.)
A díszletváltozás meggyorsítása céljából találták fel a
forgószínpad
ot, mely átkerül a japán kabuki színpadra is. Japánban ismerik meg ezt a megoldást a nyugati színházi emberek és az ötletet átviszik Európába, ahol 1898-ban Münchenben alkalmazzák először.
A vándor bábjátszás a XVIII. század végétől terjedt el. Eleinte német, osztrák, olasz bábjátékosok járták az országot. Az előadott történeteket többségében az elnyomott nép idealizált hőse és furfangos képviselője személyesítette meg.
A XVI. század az olasz vígjáték bizonyos műfaji kettéosztásának a korszaka is:
commedia erudita
- antik vígjátékot utánzó
commedia dell'arte
- szabadabb, kötetlenebb
A két művészet mindegyikében mindig azonos alakok játszák el az élet néhány legjellemzőbb tipusát.
A
rögtönzés
is hasonló a két stílusban. A
commedia dell'arte
színészi párbeszédeit, a részleteket ott találják ki az előadás közben. Minden ihletett színészi munkában vannak rögtönzött elemek, de csak itt és a bábjáték területén ennyire széleskörű és átfogó a rögtönzés művészete.
A bábjáték az egyház révén a középkori templomokban általános volt, az élő színészeket nem alkalmazta.
A betlehemes játékokat előbb a templomokban, majd az azok körül lévő temetőkertben játszották.
A bábjáték lassan kiszorult a templomokból,
népi játékká vált
, de egyházi származását szövegeiben, dallamában megőrizte.
A régi magyar egyházi bábjátszás mellett egészen új, 100-120 éves a világi, ún. mutatványos, vásári bábjátszás. Ezt hozták be a német és cseh-morva bábjátékosok hazánkba.
Felhasznált források:
Tarbay Ede (szerk.): Bábtörténeti kalandozások. Múzsák Közművelődési Kiadó, Budapest, 1990
Dr. Kovács György: A játék elmélete és pedagógiája. NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, 1994
Nyugat-magyarországi Egyetem: Tudomány napja 2001, – Plenáris ülés, Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar főigazgatója: Dr. Szála Erzsébet, Sopron, 2002
Tömöry Márta: Mikor a bábok még istenek voltak. Kiadja a Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2012
Budapest bábszínház egyik fotója (borítókép)
http://www.budapest-babszinhaz.hu/tiny_mce/uploaded/galery/szloven_5.1411552045.jpg
(utolsó megnyitás: 2016.05.02.)

A reneszánsz Velence hangulatához tartoznak, a Commedia dell’ Arte hagyományaiból erednek a máig ismert karakterfigurák: Harlequin, Brighella, az Orvos, Pantaleon, a Kapitány stb. Velencéből indultak hódító útjukra Európába a XVII. században.
Forgószínpad
Árnyjáték
Árnyjáték
A legrégebbi bábok a Hincz-család hagyatékából származnak. Az 1841-től magyarországi vásárokat járó bábjátékos-dinasztia 1889-ben a Városligetben telepedett le, és itt alapította meg az Első Magyar Bábszínházat.
Hincz Károllyal egyidőben működött idősebb Kemény Henrik. Ő is vegyes, kézi bábu és marionett műsort játszott ligeti színházában. Bábuit maga faragta és készítette.
Magyar bábok
Katchputlí bábok
Olasz bábok
Mahábhárata
A
Mahábhárata
mintegy háromezer éves, szanszkrit nyelvű hindu eposz. Mintegy 500 millió hindu számára jelenti a kultúra gyökereit. Százezer versszakával a világirodalom leghosszabb alkotása, nyolcszor hosszabb mint az Iliasz és az Odüsszeia együttvéve.
Alaptörténete – egy gigantikus testvérháború – köré számtalan monda és elbeszélésfüzér társul.
Full transcript