Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nhóm 8: giao dịch tư lợi và kiểm soat giao dịch tư lợi

No description
by

hung nguyen

on 28 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nhóm 8: giao dịch tư lợi và kiểm soat giao dịch tư lợi

Nhóm 8: giao dịch tư lợi và kiểm soát giao dịch tư lợi
Giảng viên hướng dẫn: ths
Thành viên trong nhóm:
Phạm Hải Minh An : TC-NH K60
Đặng Quỳnh Châu: kế toán 2 k60
Nguyễn Thị Hình: kế toán 1 k60
Nguyễn Tiến Hưng: kế toán 1 k60

II) Các loại diao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi
- Qua thực tiễn hoạt động của các công ty cho thấy nhóm giao dịch thường có nguy cơ bị chuộc lợi gồm: giao dịch giữa công ty và người quản lý công ty; giao dịch giữa công ty và người có liên quan; giao dịch giữa công ty và cổ đông lớn của công ty;.....
- Theo LDN 2015 đã xác định các loại giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị lớn và giao dịch của công ty với một số chủ thể nhất định là hai nhóm giao dịch phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của các thành viên, cổ đông trong công ty. Đây là hai nhóm giao dịch có nguy cơ phát sinh lợi cao.
III) Các quy định của pháp luật có mục đích kiểm soát các giao dịch phát sinh tư lợi
Tài liệu tham khảo
Nội dung
I) kiểm soát giao dịch tư lợi
1) giao dịch tư lợi là gì
2) hậu quả giao dịch tư lợi
3) kiểm soát giao dịch tư lợi
II) Các loại diao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi
1) giao dịch có liên quan đến tài sản có giá trị lớn
2) Những giao dịch của công ty với người liên quan
III) Các quy định của pháp luật có mục đích kiểm soát các giao dịch phát sinh tư lợi
1) những đối tượng bị kiểm soát
2) Những quy định về nghĩa vụ và trách nghiệm phá lý thích hợp của thành viên hoặc cổ đông và người quản lý nhằm ngăn chặn, hạn chế gd tư lợi trong cty
3) Những quy định về xử lý vi phạm trong giao kết và thực hiện các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi trong cty
I) kiểm soát giao dịch tư lợi
1) giao dịch tư lợi là gì
Giao dịch tư lợi là giao dịch giữa các chủ thể có liên quan với nhau mà thông qua giao dịch này có thể trục lợi cho một cá nhân nào đó hoặc có thể thực hiện việc tẩu tán tài sản
2) hậu quả giao dịch tư lợi
các giao dịch tư lợi sẽ gây thiệt hại về tài sản cho công ti vì sự tham nhũng, chia chác tài sản của công ti vào túi riêng của một nhóm thành viên hoặc người quản lí công ty.
từ sự thiệt hại về lợi ích của công ti kéo theo đó là sự thiệt hại về quyền lợi của các chủ nợ của công ti khi công ti không còn đủ tài sản để thanh toán các khoản nợ cho các chủ nợ
Uy tín công ty bị giảm sút, các thành viên đầu tư vào công ty mất lòng tin và tìm cách rút khỏi công ty. Các nhà đầu tư bên ngoài e ngại không dám bỏ vốn vào công ty.
giao dịch tư lợi còn dẫn đến nhiều hệ quả nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và nền kinh tế-xã hội của quốc gia
3) kiểm soát giao dịch tư lợi
- Kiểm soát là triểm tra, giám sát, quản lý những giao dịch có liên quan đến công ty. kiểm soát các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền cho các chủ nợ , bảo về quyền lợi ích hợp háp cho các thành viên, cổ đông trong doanh nghiệp và bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng
- Kiểm soát giao dịch tư lợi trong công ty là hết sức cần thiết, tuy nhiên tìm ra cách thức kiểm soát vừa hợp lý, vừa hiệu quả mà không hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, động viên các nguồn lực trong xã hội không phải là vấn đề đơn giản. Đây là bài toán khó cho các nhà quản lý cũng như hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia
Phương thức quản lý

+ Pháp luật cấm những người quản lý và những người có liên quan của họ thiết lập gd với cty và cấm cty gd với các công ty khác mà ở đó không có người quản lý cty, thành viên hoặc cổ đông có lợi ích trức tiếp hoặc gián tiếp+ Pháp luật cho phép chủ thể tiến hành các gd này hợp đông thành lập hoặc điều khoản cty không cấm, tuy nhiên nó phải được giám sát chạt chẽ
1) giao dịch có liên quan đến tài sản có giá trị lớn
- Là giao dịch có giá trị ≥ 50% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo hành chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty tùy thuộc vào từng loại hình công ty cụ thể
- Như vậy, để xác định giá trị lớn trong các giao dịch, trước hết sẽ do chính công ty quyết đingj thông qua quy định trong điều lệ công ty; nếu điều lệ công ty không xác định giá trị lớn cua các giao dịch thì sẽ áp dụng mức do LDN quy định
2) Những giao dịch của công ty với người liên quan
- LDN 2015 đề cập đến " Người có liên quan" tại khoản 17 điều 4
- pháp luật phải kiểm soát các giao dịch giữa công ty với một số chủ thể trên đặc biệt với những người quản lý, người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp. Giao dịch tư lợi giữa các công ty với người có liên quan có thể sảy ra trên tất cả các lĩnh vực từ dân sự đến lao động, thương mại....
1) những đối tượng bị kiểm soát
Những người quản lý doanh nghiệp (khoản 18 điều 4 LDN 2015) là những người chịu sự quản lý cao nhất vì họ có quyề lực cao nhất trong công ty, họ có thể vì lợi ích mà lạm dụng chức quyền
2) Những quy định về nghĩa vụ và trách nghiệm phá lý thích hợp của thành viên hoặc cổ đông và người quản lý nhằm ngăn chặn, hạn chế gd tư lợi trong cty
Thứ nhất, Quy định về chế độ chụi trách nghiệm của những người thực hiện gd được quy định tại: điểm b khoản 5 điều 51, khoản 4 điều 157, khoản 5 điều 159, điểm d khoản 2 điều 176, điểm c khoản 3 điều 180 LDN
Thứ hai, Quy định về chế độ chụi trách nghiệm của những người thực hiện gd được quy định tại: điểm b khoản 5 điều 51, khoản 4 điều 157, khoản 5 điều 159, điểm d khoản 2 điều 176, điểm c khoản 3 điều 180 LDN
Thứ ba, Quy định về chế độ công khai hóa thông tin: điểm d khoản 1 điều 160; điều 159 LDN
3) Những quy định về xử lý vi phạm trong giao kết và thực hiện các giao dịch có nguy cơ phát sinh tư lợi trong cty
Nếu được giao kết hoặc thực hiện không đúng quy định thì hậu quả của pháp lý sẽ là hợp đông bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật ( khoản 3 điều 67, khoản 4 điều 86, khoản 4 điều 162)
Những người có trách nghiệm sẽ bị chụi những chế tài riêng:
+ Đối với cty TNHH hai thành viên trở lên: khoản 3 điều 67
+ Đối với cty TNHH một thành viên là tổ chức: khoản 4 điều 86
+ Đối với cty cổ phần: khoản 4 điều 162
+ Ngoài ra họ còn chịu phải chụi các hình thức xử lý khác nhau theo quy định của pháp luật ( điều 120).
-http://luanvan.co
-http://www.moj.gov.vn/
Full transcript