Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

No description
by

nazlı sozen

on 12 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER
ERMENİLER
DOĞU CEPHESİ
FRANSIZLAR
GÜNEY CEHPESİ
YUNANLAR
BATI CEPHESİ
Kazım Karabekir'in dağıtmadığı 15.Kolordu
Ermeniler
Cepheyi Kaptan Antlaşma : Gümrü Antlaşması
(3 Aralık 1920)
TBMM ilk askeri ve siyasi başarısını kazandı.
Ermeniler Sevr'i reddetti ve TBMM'yi tanıyan ilk devlet oldu.
Ermeni sorunu kısmen çözüldü.
Kuvayimilliye
Fransızlar
Maraş
Sütçü İmam
Kahramanmaraş
Antep
Şahin Bey
Gaziantep

Urfa
Ali Saip Bey
Şanlıurfa
Cepheyi Kapatan Antlaşma : Ankara Antlaşması
Fransızlar geri çekildi.
1.İnönü
Düzenli ordunun ilk başarısı
İsmet Paşa, Albaylıktan Generalliğe terfi etmiştir.
İtilaf devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra'da toplandılar.(Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek zorunda kaldılar.)


Birinci İnönü zaferinden sonra İtilaf Devletleri tarafından toplanmıştır.

Amaçları; Sevr Antlaşmasını yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmekti.

İtilaf devletleri aralarındaki anlaşmazlıktan doğan yararlanmak amacıyla İstanbul Hükümeti ve TBMM'yi bir arada çağırdılar, ancak amaçlarına ulaşamadılar.

Konferans herhangi bir sonuç alınamadan dağılmıştır.
II. İnönü Savaşı (23 Mart- 1 Nisan 1921)
Moskova'da TBMM heyeti ile Afgan heyeti arasında dostluk antlaşması imzalandı.
İki devlet karşılıklı olarak birbirini tanıdı.
Moskova Antlaşması (16 Mart 1921)
Londra Konferansı
(21 Şubat - 12 Mart 1921
Türk-Afgan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921)
Rusya Misak-ı Milli'yi ve yeni Türk Devleti'ni tanıyan İlk Avrupa devleti olmuştur.

Bu antlaşma ile doğu sınırımızın güvenliği sağlanmış doğudaki birlikler batı cephesine kaydırılmıştır.

Bu antlaşmayla Batum, Türkiye'nin liman hizmetinden yaralanması şartıyla Gürcistan'a bırakılmıştır. Bu Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir.

İstiklal Marşı ve Teşkilat-ı Esasiye
12 Mart 1921'de İstiklâl Marşı kabul edilmiştir.
20 Ocak 1921'de İlk Anayasa ( Teşkilât-ı Esasiye) ilân edilmiştir.
TBMM'nin Londra Konferansı'nda itilaf Devletlerinin istekleri kabul etmemsi üzerine, İngilizlerin desteği ile Yunanlılar taarruza geçtiler. Ancak yenildiler
Bu zaferden sonra İtalyanlar işgal ettikleri Muğla ve Antalya'dan çekilmeye başladılar.
Mustafa Kemal kazanılan zaferin önemini İsmet Paşa' ya çektiği telgrafta "Siz orada sadece düşmanı değil, Türk Milletinin makûs talihini de yendiniz" diyerek belirtmiştir.
Kütahya Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921)
Yeni kurulan düzenli ordunun Batı Cephesi'nde kaybettiği tek savaştır.
Afyon, Eskişehir ve Kütahya Yunanlıların eline geçti.
Ordunun daha fazla zayiat vermesini istemeyen Mustafa Kemal orduyu Sakarya Nehrinin doğusuna kadar çekti.

Yunan ordusu Sakarya Nehrine kadar ilerledi.

Durumun ciddiyetini ani kararlar alınmasını gerektirdiği için 5 Ağustos 1921 de "Başkomutanlık Kanunu" çıkartıldı.
Mustafa Kemal Paşa orduyu yeniden güçlendirmek amacıyla 8 Ağustos 1921'de Tekalif-i Milliye Emirleri'ni çıkardı. Bu sayede ordunun ihtiyaçlarının büyük bir kısmı halktan karşılamaya çalışmıştır.
Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921)
23 Ağustosta Yunanlılara karşı taarruza geçti. Mustafa Kemal Paşa "Hattı Müdafaa yoktur, Sathı Müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" diyerek orduya cesaret verdi.
Yunanlılar savunmaya, Türkler taarruza geçti.

TBMM, Mustafa Kemal Paşa 'ya "Mareşallik" rütbesi ile "Gazilik" unvan verdi.
Fransızlar bu savaştan sonra TBMM ile Ankara Antlaşması' nı imzaladılar
Rusyanın isteği üzerine Kafkas Cumhuriyetleri, TBMM ile Kars Antlaşmasını imzalamıştır.
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Taraflar arasındaki savaş durumu sona erdi.
Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi.
Fransa yeni Türk Devleti'ni resmen tanımış oldu.

İtilaf Devletleri'nin Türkiye'ye karşı oluşturdukları birlik parçalandı.
Fransızlar Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk itilaf Devleti olmuş.
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi
(26 Ağustos-18 Eylül 1922)
Sakarya Meydan Savaşı'nda Yunan ordusunu yenilgiye uğratan Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz'u başlattı.

30 Ağustosta Başkomutanlık Meydan Savaşıyla Dumlupınar ' ın kuzeyinde düşman ordusu yok edildi.

Mustafa Kemal "Ordular! İlk hedefimiz Akdeniz'dir. İleri" emrini vermesi üzerine taarruza geçen Türk ordusu önünde kaçan Yunan ordusunu İzmir'e kadar kovaladı.

9 Eylülde İzmir'in düşman işgalinden kurtarıldı. 18 Eylülde Batı Anadolu tamamen düşmandan temizlendi.
Mudanya Ateşkes Antlaşması (11 Ekim 1922)
Görüşmelere İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye katılmış, Yunan temsilcileri görüşmelere katılmamıştır.

Konferansa TBMM adına İsmet Paşa katılmıştır.

Mudanya Ateşkesi ile Kurtuluş Savaşı askeri safhası sona ermiş, politik safhası başlamıştır.

Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarıldı.

Meriç Nehri Yunanistan ile aramızda sınır oldu.

İstanbul'un TBMM' ye devredilmesiyle Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.
Nazlı İlbilge Sözen 8-F 1839
KUVAYİMİLLİYE


Mütarekeden sonra işgal altına giren Maraş'ta ilk direniş 22 Ocak 1920'de Sütçü İmam tarafından başlatılmıştır. Sütçü İmam'ın hamamdan çıkan kadınlara sarkıntılık eden Ermeni askerlere saldırması sonucu Maraş'ta olaylar ateşlenmiştir.
Maraş :
Antep:
Savaştan bir yıl sonra Fransızlar tarafından işgal edilen Antep'te 1920 Nisan'ında Türk Milli kuvvetleri tarafından bir ayaklanma çıkarılmıştır. Bu ayaklanma yaklaşık olarak 10 ay kadar sürmüştür. Güney Cephesinin Antep'te bulunan kısmı son derece kanlı geçmiştir.Güney Cephesindeki bu olay sonrası Antep'e Gazi ünvanı verilmiştir.Antep de direniş başını Şahin Bey çekmiştir.
Urfa:
Güney Cephesindeki Fransızlarla mücadeleye Urfa'nın dahil olması halkın direnişinden çok jandarmanın girişimiyle olmuştur. O dönemde Güney Cephesinde Urfa'ya komutan olarak atanan Ali Saip Bey burada halkı örgütleyerek 3000 kişilik bir askeri güç oluşturmuştur. Urfa da alınarak Güney Cephesindeki mücadele son bulmuş ve Urfa ,Şşanlı ünvanını almıştır
KUVAYI MİLLİYE BİRLİKLERİNİN KURTULUŞ MÜCADELESİNE KATKILARI

Kuvayı Milliye birlikleri kurtuluş mücadelemizde kısaca;

1. Ulusal bilincin uyanmasını sağlamıştır. Düzenli ordunun temelini oluşturmuştur.

2. Yunan ordularının Anadolu’da ilerlemelerini yavaşlatmışlardır.

3. TBMM’nin ve düzenli ordunun kurulması ve teşkilatlanması için zaman kazandırmışlardır.

4. Güney Cephesi’nde Fransız ve Ermeni işgallerinin sona erdirilmesinde katkıda bulunmuşlardır.

5. İstanbul-Ankara yolunu açık tutarak İstanbul’dan Anadolu’ya insan, cephane ve silah naklini kolaylaştırmışlardır.

6. Türk köylerini, Rum ve Ermeni çetelerin saldırılarına karşı korumuşlardır.

7. TBMM’ne karşı çıkan birçok ayaklanmanın bastırılmasında önemli rol oynamışlardır.
Full transcript