Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Atelier 1.4 duurzaamheid, vorming en dot biologie

No description
by

Karen de Boer

on 10 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Atelier 1.4 duurzaamheid, vorming en dot biologie

Wat is het grootste probleem wereldwijd?
Dot vraagt advies
DOT Biologie Leeuwarden heeft afgelopen week een nieuwe lessenserie gelanceerd: Een burger van eendenkroos. Dot-coach Peter Visser vraagt advies en aanvullingen:
1) Maak bij de opdrachten een antwoordboek voor docenten en leerlingen.
2) Ontwerp een creatieve, motiverende en richtinggevende projectopening.
3) Voer opdracht 15 uit en geef feedback: Wat is een goed recept? Is deze opdracht realistisch? Hoe kan deze opdracht aangepast worden?
4) Ontwerp een extra opdracht met als thema duurzaamheid.
5) eventueel: Heb je nog meer tips of aanvullingen? Ik hoor ze graag!
Wat is de vraag precies?
In scrumgroepen werk je aan het verduidelijken van de exacte vragen van de opdrachtgever. Dit doe je door met de projectleider in gesprek te gaan
Je gaat pas verder als je precies weet wat er van je verwacht wordt bij alle 5 deelopdrachten. De afspraken geef je weer in een
opdrachtformulier
dat door de scrumgroep en de projectleider ondertekent is. Het concept SMART en het 5WH-model staan hierbij centraal.
Genereer en deel ideeën
Ontwerp de producten
Let erop dat het scrumproces goed blijft verlopen!
Presenteer de producten

Op dinsdag 10 juli v
an 9.30-10.30
aan Peter Visser en andere belangstellenden in H3.020.
DOT-coach VHL en docent biologie CSG Dingstede
Peter Visser
Praktische zaken
en dingen die ook van belang zijn
Documenten delen
https://drive.google.com/drive/folders/1ertNTUwFdFR5AfohKHQSTK2fhzX7637C?usp=sharing
Roostering en belangrijke data
Betrokken en bereikbaar
Opdrachtgever: Peter Visser

Projectleider: Karen de Boer
E: k.de.boer@nhl.nl
T: 06-28 30 36 89Aanvullende bronnen
een startpunt...
instrumenten die zichtbaar maken hoe (on)gelijk welvaart verdeeld is:

ecologische voetafdruk: http://www.voetafdruk.eu/uwvoetafdruk/index.html
global rich list: http://www.globalrichlist.com/

Principes om duurzamer te produceren:
biomimicry: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/biomimicry-de-natuur-als-laboratorium/
cradle to cradle: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cradle_to_Cradle

Vakdidactisch model SSIBL:
https://www.nibi.nl/uploads/nibi/files/09df4595067bab1887c3f1dcd1cae114d239c32a.pdf


Hulpmiddelen mbt atelierproces:
- A4 document beschrijven relevante kennis die toegepast is of kan worden in het atelier (tbv het procesverslag). (zie hieronder).
- A4-document met brainstormtechnieken (tbv verrassende projectopeningen of bijzondere duurzaamheidslessen en tbv procesverslag). (zie hieronder)

Scrumgroepen bepalen gezamenlijk:
wat het beste idee is
hoe dit idee uitgewerkt gaat worden
wie dit gaat doen
hoe de rest van de scrumgroep hierbij betrokken blijft.
wanneer het idee naar tevredenheid van iedereen voldoende 'af' is
beoordeling

Product (S):
opdracht 1 t/m 4 (en 5)
toelichting op de opdracht (productverslag)
tevredenheid opdrachtgever
o/v/g/z

Proces (I)
eigen leerproces, zowel inhoudelijk als procesmatig
bijdrage aan de groep
voldaan/niet voldaan

https://drive.google.com/file/d/1loufeWZZLrqRdbU8RwtCMSyhs9TPoHZX/view
link naar leerlingmateriaal:

Deeltijd/flex opdracht
Ontwerp en presenteer een deelles over duurzaamheid bij het lespakket 'een burger van eendenkroos'
verwerk in deze les expliciet een of meer van de concepten mbt duurzaamheid uit de herijkte kennisbasis biologie (bijvoorbeeld ecologische voetafdruk, cradle to cradle of biomimicry
gebruik bij het ontwerp zoveel mogelijk bewust de onderzoeksontwerpcyclus
presenteer de opbrengst aan Peter Visser, coordinator DOT
Schrijf een kort individueel verslag waarin je de leeropbrengsten beschrijft en terugblikt op proces en product. Verwerk hierin expliciet literatuur mbt vakinhoud, vakdidactiek, onderwijskunde en mbt je persoonlijke professionele groei.
Stelling:

Als je niet opleidt voor duurzaamheid
zijn je lessen per definitie niet relevant

Richtlijnen Procesverslag voltijd (I)
Voorkant, inleiding
Verantwoord welke vakdidactische, pedagogische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden je hebt ingezet voor het afronden van het project en wat je daarbij bijgeleerd hebt. Geef in een sandwich aan wat goed ging en wat beter kan.
Verantwoord welke persoonlijke eigenschappen en talenten je hebt ingezet bij het afronden van het project en wat je daarbij bijgeleerd hebt. Geef in een sandwich aan wat goed ging en wat beter kan.
Geef aan wat jouw bijdrage (in activiteiten, uren, ideeën) aan het project is geweest.
Samenwerken: bespreek het samenwerkingsproces. Doe dit door de theorie van De Bono mbt denkhoeden te bestuderen en aan te geven welke hoed je met name hebt gedragen in dit proces. Geef als groep elkaar een sandwichfeedback. Verdeel 10 punten over de groepsleden om de inzet en waardering van de groepsleden aan te geven.
Terugblik (samenvatting van hetgeen je geleerd hebt + antwoord op de vraag: Wat kan ik in mijn rol van docent en persoonlik bijdragen aan duurzaamheid). Vooruitblik (wat zijn je ambities en ontwikkelingsdoelen/leerdoelen)
Gebruikte bronnen
Bijlagen (eventueel)

check: HBO-uitvoering verslag: layout, spelling, hoofdstukken, alinea's, lettertypen, paginanummering, titels bij figuren en tabellen etc.Richtlijnen productverslag (S)
voorkant met Titel en informatie over student(en), groep, vak (begeleider en opdrachtgever) en opleiding
inleiding
toelichting product antwoordenboekje
toelichting product lesopening. Geef aan welke creatieve ideeën er ook waren en geef aan waarom je gekozen hebt voor deze.
toelichting product les duurzaamheid. Geef aan aan welke kennis- en vaardigheidsdoelen deze les bijdraagt.
Terugblik project duurzaamheid: afronding richting opdrachtgever
Gebruikte bronnen
Bijlagen (de producten)

check: HBO-uitvoering verslag: layout, spelling, hoofdstukken, alinea's, lettertypen, paginanummering, titels bij figuren en tabellen etc.
Richtlijnen procesverslag deeltijd
Voorkant met titel verslag, studentgegevens, vakgegevens en opleidingsgegevens.
inleiding
Verantwoord welke vakdidactische, pedagogische en vakinhoudelijke kennis en vaardigheden je hebt ingezet voor het afronden van het project en wat je daarbij bijgeleerd hebt. Geef in een sandwich aan wat goed ging en wat beter kan.
Verantwoord welke persoonlijke eigenschappen en talenten je hebt ingezet bij het afronden van het project en wat je daarbij bijgeleerd hebt. Geef in een sandwich aan wat goed ging en wat beter kan.
Alleen voor groepswerkers: Geef aan wat jouw bijdrage (in activiteiten, ideeën) aan het project is geweest.
Terugblik (samenvatting van hetgeen je geleerd hebt + antwoord op de vraag: Wat kan ik in mijn rol van docent en persoonlijk bijdragen aan duurzaamheid). Eventueel vooruitblik (wat zijn je ambities en ontwikkelingsdoelen/leerdoelen)
Gebruikte bronnen
Bijlagen (de ontwikkelde les)

check: HBO-uitvoering verslag: layout, spelling, hoofdstukken, alinea's, lettertypen, paginanummering, titels bij figuren en tabellen etc.
5
4
1

2

3
Geef je waardering!
Full transcript