Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үнэт зүйл, хандлага, хүртэхүй ба ажлын ханамж

No description
by

Nandia Ft

on 28 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үнэт зүйл, хандлага, хүртэхүй ба ажлын ханамж

Үнэт зүйл, хандлага ба ажлын ханамж


Зорилго

Энэхүү сэдвээр байгууллагын ажилчдын үнэт зүйл нь юу болох, үүнээс хамааран гарах хандлага цаашлаад тухайн ажлаас авч буй ажлын ханамж гэж юу вэ гэдгийг тодорхойлж, удирдлагын шийдвэр гаргалтанд туслах зорилготой юм.
1. Үнэт зүйл гэж юу вэ?
Үнэт зүйл гэдэг нь хувь хүмүүсийн янз бүрийн итгэл үнэмшил дээр тулгуурлан, тухайн хүний үнэт зүйлсийн тогтолцоог бий болгодог бөгөөд энэ нь бидний бүхий л амьдралын туршид үзэл бодол, хандлага, шийдвэр гаргалт, ерөнхий зан төлөвт нөлөөлж байдаг.
Агуулга
Зорилго
Онолын хэсэг
Үнэт зүйлийг бүрдүүлэгч хүчин зүйл
Агуулга
Ач холбогдол
Ажил мэргэжлээрээ ялгаатай хүмүүсийн нийтлэг үнэт зүйлийн ач холбогдлын ялгаа
Шашны зүтгэлтэн
Борлуулагчид
Судлаачид
1. Шашин
2. Нийгэм
3. Гоо сайхан
4. Улс төр
5. Онол
6. Эдийн засаг
1. Эдийн засаг
2. Онол
3. Улс төр
4. Шашин
5. Гоо зүй
6. Нийгэм
1. Онол
2. Улс төр
3. Эдийн засаг
4. Гоо зүй
5. Шашин
6. Нийгэм
Судлаачид үнэт зүйлтэй холбоотойгоор хүмүүсийг бие хүний төлөвшилт, зан төлөв, ерөнхий хандлагын ялгаатай байдлаар 7 түвшинд хувааж үздэг.
1. Хариу үйлдлийн түвшин (Reactive)
2. Овгийн түвшин (Tribalistic)
3. Хувиа хичээсэн хүмүүсийн түвшин (Egocentric)
4. Зарчимч хүмүүсийн түвшин (Conforming)
5. Зальжин хүмүүсийн түвшин (Manipulative)
6. Нийтэч хүмүүсийн түвшин (Sociocentric)
7. Бодит хүмүүсийн түвшин (Existential)

C.W.Graves, “Levels of existence: An open systems of values,” journal of Humanistic psychology, fall 1970, p.131-55; ad M.M.Myers, “Toward Understanding the changing Work Ethic,” California management review, spring 1974, pp.7-19

Тодорхой зорилгод, хүмүүст, үйл хөдлөлд өгч байгаа хувь хүний үнэлгээ хэмжүүрийг хандлага гэнэ.

2. Хандлага гэж юу вэ?
Ажлын хандлага нь тухайн ажилтны ажилдаа дуртай дургүй, сэтгэлээсээ ханддаг эсэх, үнэнч сэтгэлгээтэй эсэхээр тодорхойлогдож болох бөгөөд ажлын хандлагын үндсэн 3 төрөл байдаг.
Ажлын ханамж (Job satisfaction)
Ажлын оролцоо (Job involvement)
Байгууллагын оролцоо (Organizational commitment)
P.P Brooke Jr., D.W .Russell and J.L.Price “Discriminant Validation of Measures of Job satisfaction, Job involvement
Organizational commitment” Journal of Applied Psychology, May 1988, pp.139-45

Когнитив зөрүүний онол (Cognitive Dissonance theory)
Леон Фестингэр 1950-иад онд энэ онолоороо хүмүүс бидний зарим шийдвэрт үнэт зүйлсийн тогтолцоо, итгэл үнэмшлээс илүү тухайн цаг үеийн сэтгэгдэл буюу хандлага илүү ихээр нөлөөлдөг гэдгийг баталсан бөгөөд таны амьдралд баримталдаг зарчим, итгэл үнэмшил, гаргаж байгаа үйл хөдлөл хоёр зарим үед зөрчилддөг гэдгийг тайлбарласан.

L. Festinger, A theory of Cognitive Dissonance, Stanford, CA: Stanford University Press, 1957

Ажлын ханамжид тухайн хүний зан төлөв, ажлын хандлага, ажлын орчин, байгууллагын дэмжлэг туслалцаа, удирдлагын арга барил, харилцаа соёл гэх мэтээр нөлөөлөх олон хүчин зүйлс бий.

3. Ажлын ханамж гэж юу вэ?

Байгууллагын нийт ажиллагсдын хувьд ажлын ханамж бага байвал тухайн байгууллагад доорх байдлууд ажиглагддаг.
Ажлаас халагдаж байгаа болон гарах сонирхолтой хүмүүсийн тоо мэдэгдэхүйц нэмэгддэг.
Албан ёсны бус үйл ажиллагаа идэвхтэй болж, цуу ярианы сувгаар янз бүрийн мэдээлэл тархах хандлагатай болдог.
Хүмүүсийн хоорондын харилцаа таагүй болж, бие биенээсээ хөндийрөн, нууцлаг зай барьж харьцах харилцаа нийтдээ ноёрхох хандлагатай байна.
Ажиллагсдын хувьд ажлаас хоцрох болон ажлын цагаар өөр зүйл хийх байдал хэвийн үзэгдэл болон удирдлага үүнд ач холбогдол өгөх нь багасдаг.
Хүмүүс ажлаа халтуурдан, дутуу дулимаг хийснээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар муудан, гологдол бүтээгдэхүүн нэмэгдэн, үйлчлүүлэгчдээс санал гомдол ирэх нь нэмэгддэг байна.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа !
Когнитив зөрүүний онол (Cognitive Dissonance theory)
Г.Мягмарсүрэн
Э.Нандинцэцэг
Д.Нарантунгалаг

Ашигласан материал

Цэрэн, Г., Гантуяа, Л. (2007)
Байгууллагын зан төлөв.
Улаанбаатар, Монгол: СЭЗДС-ийн хэвлэх үйлдвэр.
Full transcript