Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Normy prawne dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska

No description
by

Alicja Wołoszyk

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Normy prawne dotyczące ochrony przyrody i ochrony środowiska

Definicja ochrony przyrody i ochrony środowiska
Ochrona przyrody
Polega na zachowaniu, zbilansowanym użytkowaniu, odnawianiu zasobów tworów
i składników przyrody np. dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, krajobrazu, zieleni
w miastach i wsiach oraz siedlisk zagrożonych wyginięciem. Ochrona ta dotyczy tylko i wyłącznie części ożywionej ekosystemu.
Ochrona środowiska
1423
1529
1886
1869
XIIw
1020
Król Zygmunt 1 Stary na mocy statutów litewskich potwierdza prawną ochronę bobrów oraz obejmuje ochroną sokoła i łabędzie, a także zakazuje polowań w Puszczy Białowieskej
Galicyjski sejm Krajowy we Lwowie uchwala ustawę o zakazie tępienia żyjących w Tatrach kozic i świstaków, w tym samym roku wprowadzono prawną ochronę limby
Hrabia Dzieduszycki na terenie swoich dóbr tworzy rezerwat "Pamiątka Pieniecka" obejmujący ochroną starodrzew bukowy koło Złoczowa na Podolu
Książę Bolesław Chrobry wydaje zakaz polowania na bobry
1921
1928
2004
2003
1919
1909
Powstaje pierwszy park narodowy - Białowieski Park Narodowy
Powstaje Liga Ochrony Przyrody
Na mocy Traktatu Ateńskiego Polska zobowiązuje się do wyznaczania na swoim terytorium obszarów należących do sieci Natura 2000
Sejm RP uchwala obecnie obowiązującą Ustawę o ochronie przyrody
Przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym powstaje Sekcja Ochrony Przyrody
Przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświęcenia Publicznego powstaje Państwowa Tymczasowa Komisja Ochrony Przyrody. W tym samym roku na terenie Białowieży utworzono rezerwat przyrody
Historia ochrony przyrody w Polsce
Struktura ochrony środowiska i ochrony przyrody w Polsce
Ochrona przyrody może mieć formę czynną lub bierną
Ochrona czynna
Zakłada podejmowanie przemyślanych działań mających na celu odtworzenie rożnorodności biologicznej na terenach zniszczonych. np.
-reintrodukcja
-Introdukcja
-przesiedlenia
-Wspomaganie rozmnażania się gatunku
-Ochrona siedlisk
-tworzenie siedlisk
-uprawa i hodowla gatunków
-przechowywanie gatunku w bankach zasobów genetycznych
-uprawa siedliska przyrodniczego
Ochrona bierna
Ma na celu ochronę naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Stosuje się ją w przypadkach, gdy Środowisko jest w stanie samo powrócić do pierwotnego stanu po zaprzestaniu ingerencji człowieka, np.
- tworzenie stref ochronnych
- zabezpieczenie przed wpływami z zewnątrz

Ochrona gatunkowa
Parki narodowe w Polsce
Są to działania mające na celu odpowiednie korzystanie z zasobów i składników środowiska zarazem ożywionych jaki i nieożywionych tj. przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom, przywracanie elementów przyrodniczych do pierwotnego stanu.
Król Bolesław Kędzierzawy ogranicza polowania na tury
lol
aLA JEST WREDNA :(
I brzmi jak kot
Król Władysław Jagiełło na mocy praw warckich ogranicza polowania na dzikie konie, tury, żubry,jelenie i łosie oraz
obejmuje ochroną cis pospolity
i uprawy rolne
Normy prawne dotyczące ochrony przyrody
i ochrony środowiska

źródła:
*google grafika
*podręcznik
i troszkę internet
Wiele gatunków zwierząt i roślin w polsce podlega ochronie. Tyczy się to zakazem odłowu, zabijania, zrywania, niszczeniu, ochronie podlega również otoczenie na którym żyją. Lista chronionych gatunków są publikowane jako rozporządzenie ministrów.
1.słowiński
2
2.Woliński
3
1
3.Bory TUCHOLSKIE
4.uJŚCIE WARTY
4
5.wIELKOPOLSK
5
6.dRAWIEŃSKI
6
7.GÓR STOŁOWYCH
7
8.BABIOGÓRSKI
8
9.KARKONOSKI
9
10.tATRZAŃSKI
10
11.GORCZAŃSKI
11
12.oJCOWSKI
12
13.wIGIERSKI
13
14.BIEBRZAŃSKI
14
15.BIAŁOWIESKI
15
16.NARWIAŃSKI
16
17.POLESKI
17
18.KAMPINOSKI
18
19.MAGURSKI
19
20.ŚWIĘTOKRZYSKI
20
21.ROZTOCZAŃSKI
21
22.PIENIŃSKI
22
23.BIESZCZADZKI
23
Full transcript