Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

9. 'De Staat' van Plato

Reflectie-avond over leiderschap
by

Gijs Steenbeek

on 24 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 9. 'De Staat' van Plato

Regering
'Geldverdieners'
'Begeerte'
Temperament
Ratio
Militie
Staat
Psyche
Assyrische rijk
2000 - 626 vC
Vorst: Tiglat Pileser
Cultuur: militair
Babylonische rijk
626 - 559 vC
Marduk
of Merodak of Bel
Vorst: Nebukadnezar
Cultuur: Schrift en Bouwkunde
Rijk:
Babylon
Perzische rijk
559 - 331 vC
Ahura-Mazda
of Ormuzd:
heer der Wijsheid
Cultuur: Tolerant en gericht op organisatie
Perzische Rijk
Griekse rijk
334 - 148 vC
Godsdienst:
Vorst: Perikles
Cultuur:
Rijk van Alexander de Grote
Godsdienst: Assur, Krijgsgod
Rijk
Assyrisch
Babylonisch
Perzisch
Grieks
Romeins
Nebo of Nabu, zijn zoon.
god van de schrijfkunst,
handel en verkeer
en astrologie
Godsdienst
Godsdienst
Vorsten
Cyrus of Kores II
Tolerant
Strateeg
Humaan
Darius de Grote
Organisator
Xerxes of Ahasveros
Esther
Cyrus
De leider
Mening
Hypothese
Conclusie
Concreet
Abstract
Kennis
Hypothese
Vaststelling
Conclusie
Intellect
'Feest voor de geest'
Waarde
2000 v Chr.
626 v Chr.
559 v Chr
334 v Chr
148 v Chr.
Filosofie
Tijd
Karakter
Socrates
Plato
Athene
400 v Chr
(427 - 347 v Chr.)

Aristoteles
Alexander de Grote
356 - 323 v Chr.
Plato
Het boek
Plato
Machiavelli
Thora
Habermas
Thema's voor 2014
Karakter
Aristocratisch
Timocratisch
De besten
Status
Olichargisch
Materialistisch
Democratisch
Populistisch
Dictatoriaal
Zelfvernietigend
Vorming
Degeneratie
Aristocrat krijgt belangstelling voor geld en grond en luxe, wordt een halve Oligarch. er ontstaat tweedracht.
Om dat te beheersen heb je wilskracht nodig en zo komst de Timocraat aan de macht.
Verdere degeneratie brengt de Oligarch aan de macht.
Dan ontstaat klassestrijd, revolutie, en de Democraat komt aan de macht. De middelmatigheid brengt het volk in gevaar.
En zo ontstaat ruimte voor de Dictator.
Harmonisch ontwikkelde geest.
Bescherming
= opheffen hypothesen
'De Staat' van Plato
Olympiërs

Zeus/ Jupiter - De Oppergod, god van het hemelrijk, de lucht en het weer.
Hera/ Juno - Godin van het huwelijk en de liefde.
Poseidon/Neptunus - God van de zeeën, aardbevingen en paarden.
Demeter/Ceres - Godin van de landbouw en het graan.
Hermes/Mercurius - God van de handel, boodschapper der goden en beschermer van de dieven en de reizigers.
Pallas Athena/Minerva - Godin van de wijsheid, techniek en de krijgskunst.
Ares/Mars - God van de oorlog.
Aphrodite/Venus - Godin van de liefde en de schoonheid.
Apollo/Apollo - God van het licht, de zon, de muziek, de schone kunsten, de geneeskunst en de boogschutters.
Artemis/Diana - Godin van de jacht, de bossen en de maan.
Hephaestos/Vulcanus - God van de smeedkunst, de vulkanen en het vuur.
Hestia/Vesta - Godin van de haard en het huis.
Geen dogma's
Geen credo
Weinig priesters
Gebaseerd op mythen
Zeer polytheistisch
Perikles
Richtte een zeebond op met andere 'polissen', tegen Perzie
Maakte van Athene de
mooiste
rijkste
machtigste 'polis'
van Griekenland

Het was de Gouden Eeuw van Griekenland
Hippocrates - Geneeskunde
Sappho - Dichteres
Sophokles - Tragediedichters
Herodotos - Geschiedschrijver
Demosthenes - Redenaar
Ictinus c.s. - architecten vande Akropolis
Beeldhouders
Pythagoras - Natuurfilosoof
Archimedes - Natuurkundige
Socrates - Grondlegger van de moraalfilosofie
Plato - Grondlegger van de staatkundige filosofie
Aristoteles - Vader van logica en natuurwetenschap
Militaire Academie
2014
Constitutie Politeia
Inleiding
De ideale politieke constitutie
De ideale psyche
Familieleven
De kennis van de ideale politicus
Politieke en psychische degeneratie
Geluk en de politieke constitutie
Kunst
Onsterfelijkheid
Het verhaal van Er
Vakken
Eendimensionaal - rekenkunde
Tweedimensionaal - meetkunde
Driedimensionaal - stereometrie
Idem + beweging - astronomie
Goede verhoudingen - harmonie
Filosofie - (Na je dertigste, anders word je arrogant!)
Programma
Jeugd - alle vakken afzonderlijk
18 jaar - militaire dienst
20 jaar - alle vakken in samenhang
30 jaar - filosofie
35 jaar - officier of ambtenaar
50 jaar - wetenschapper
... en bij toerbeurt leider (corvee!!!)
De grot
3 elementen
5 vormen
Full transcript