Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Integrale toets Bastiaan Kemp

No description
by

Bastiaan Kemp

on 11 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Integrale toets Bastiaan Kemp

Integrale toets
Bastiaan Kemp
Bastiaan Kemp

21 jaar oud

Woonachtig in Houten

In bezit van een VMBO
diploma en een HAVO diploma.
Na de Havo heb ik 2 studies geprobeerd (Luchtmobiele brigade en werktuigbouwkunde (MBO) en in de tussentijd heb ik 2 jaar gewerkt.


De sporten die ik heb beoefend zijn:
- Badminton (6 jaar).
- Korfbal (half jaar).
- Krav maga (2,5 jaar).
- Volleybal (nu, 1 jaar).

Naast mijn studie werk ik als bezorger/verhuizer bij een verhuisbedrijf (TSN).
even voorstellen
wAAROM DE alo ?
In de twee jaren tussen de HAVO en de ALO heb ik 2 opleidingen geprobeerd. Deze waren beide niet geschikt voor mijn en na 2 jaar moest ik wel een keer een opleiding beginnen. In de twee jaar er tussen heb ik veel gewerkt en hierdoor had ik tijd om over mijn vervolg studie na te denken.

Ik kwam er achter dat ik een beroep wilde, waarbij ik andere kon helpen en ook waar ik bezig was met sport. Ik heb de gym lessen op school altijd leuk geword en tijdens de sport Krav Maga moest je elkaar technieken aan leren en dit sprak me heel erg aan. Het overbrengen van mijn passie (Sport) naar andere mensen en hun hierbij helpen werd mijn doel en de ALO sluit hier goed bij aan.
Waarom de HAN?
Ik zat te twijfelen tussen de HALO in Den Haag en de HAN. Ik ben bij beide open dagen en toelatingsdagen geweest en de HAN sprak me veel meer aan.
Ik vond het handig dat op Papendal alles op 1 locatie zit. Ook kon ik beter opschieten met de mede studenten en leraren die er op deze dagen waren. en als laatste reden was het ook het dichtst bij vanaf mijn woonlocatie.
Blok 1
Blok 2
Blok 3
BLok 4
Theorie
Sportvaardigheden
Tussenbeoordeling:
Eindbeoordeling
In blok 1 en 2 heb ik stage gelopen in Den Bosch, op de basisschool de Haren.
Praktijk
Beginsituatie:
Les- en leidingeven:
Voor dat ik met de opleiding begonnen ben had ik geen ervaring in lesgeven. Ik heb op verschillende sporten gezeten, maar nooit trainingen gegeven. Bij Krav maga ben je wel in tweetallen bezig en leer je elkaar de techniek aan, maar verder heb ik geen ervaring met lesgeven. Met het evalueren van sport- en bewegingsactiviteit heb ik ook geen ervaring in.
Begeleiden:
In het begeleiden heb ik ook weinig ervaring. Op de middelbare school moesten wij verplicht maatschappelijk stage doen. Hier moest je 20 uur maatschappelijk werk verrichten. Dit was buiten schooltijd. Ik heb deze stage gedaan in een bejaarde tehuis. Hier heb ik de verzorgers geholpen met het klaar maken van maaltijden en heb de bejaarde geholpen met activiteiten.
Werken aan kwaliteit:
Met het werken aan kwaliteit heb ik wel enige ervaring. Op de middelbare school leer je ook producten maken en deze leer je in de verder jaren te verbeteren.
Persoonlijke ontwikkeling:
Met deze competentie heb ik ook geen ervaring. Tijdens de middelbare school leer je ook om aan vaardigheden te werken , maar niet zoals bij deze opleiding
Doelstelling:
Les- en leidinggeven:
Voor het eind van blok 2 wil ik mijn stemgebruik tijdens het geven van een les verbetert hebben. Ik kan dan mijn stem zodanig gebruiken dat ik voor alle leerlingen goed te verstaan ben. Dit ga ik meten door feedback van mijn praktijkbegeleider en beweegmanager te ontvangen.
Begeleiden:
voor het einde van blok 2 wil ik de leerlingen meer coachen tijdens de activiteiten. Ik zal meer betrokken zijn bij de activiteit en de kinderen meer complimenten geven en tips geven hoe ze iets beter kunnen doen. Dit ga ik meten door feedback van mijn praktijkbegeleider en beweegmanager te ontvangen.
Werken aan kwaliteit:
Voor het eind van blok 2 wil ik dat mijn lesvoorbereiding tip top in orde zijn. Hierbij wil ik focussen op het maken van goede SMART persoonlijke doelstellingen en Bewegingsdoelen.
Persoonlijke ontwikkeling:
Voor het eind van blok 2 wil ik meer doorzettingsvermogen tonen in het maken van de stageopdrachten. Dit laat ik zien door gekregen opdrachten op tijd te maken en door een goede planning te maken. Dit is meetbaar door de praktijkbegeleider deze kan zien dat de opdrachten op tijd zijn ingeleverd.
Resultaat:
Sterke Punten:
Verbeterpunten:
- Je gaat goed om met de feedback die verkregen word

- Je vind het leuk om voor de klas te staan en om dingen over te brengen aan de kinderen.

- De samenwerking tussen de stage school, begeleider en medestudent is goed.

- Op tijd de les voorbereidingen inleveren.

- Op tijd komen op stage.

- Feedback ook schriftelijk verwerken.
De stage in den bosch was mijn eerste stage ooit. na 2-3 weken theorie gehad te hebben mochten we gelijk aan de slag op een basisschool. dit was spannend, maar vooral leuk. Voor deze stage heb ik mijn beginsituatie geschetst en doelen op gesteld voor deze stage. dit heb ik aan de hand van de volgende compententies gedaan:

- Les- en leidinggeven
- begeleiden
- werken aan kwaliteit
- persoonlijke ontwikkeling
Halverwege de stage hielden we een tussen beoordeling en deze ziet er als volgt uit:
Halverwege de stage hebben we een tussenbeoordeling gehouden en deze ziet er als volgt uit:
Halverwege de stage hebben we een tussenbeoordeling gehouden en deze ziet er als volgt uit:
Sterke punten:
Verbeterpunten:
- Goed centraal opgesteld met zicht op de leerlingen.
- liet de leerlingen niet achter zich lopen.
- Uitleg was duidelijk, werd rustig verteld.
- Voorbeeld gegeven.
- lette op de veiligheid, door trampoline op zijn kant te zetten.
- Meer aanwijzingen geven.
- Daad krachtiger zijn stem gebruiken, om zo meer overtuigend voor een klas te staan.
- zet de leerlingen met de rug naar de andere activiteiten, zodat ze niet worden afgeleid door het geen wat achter hun gebeurt.
Dit filmpje is van de eerste practicum les. dit is ook de eerste les die ik ooit gegeven heb, ook al is het een oefenles.
Resultaat
owe: Sportmanagement in primair onderwijs
Beroepstaak:
Management en organisatie
Competenties:
Handelingscriteria
Handelingscriterea
Handelingscriteria
Samenwerken in professionele organisaties:
Managen:
Ondernemen:
Toetsonderdelen:
7.5

6.8
5.5
Het projectplan was een fictief plan voor een sportdag. Dit maakte we in een projectgroep die bestond uit 4 leden.
Studiepunten:
owe: Leraar LO in Primair onderwijs 1
Beroepstaak:
Management en organisatie
Competenties:
Werken aan kwaliteit:
Toetsonderdelen:
In het persoonlijk handboek heb ik een lesvoorbereiding verwerkt. deze heb ik zo smart mogelijk gemaakt en deze les ook ge evalueert.

In het stageverslag heb ik de stageschool beschreven en hier een pedagogisch model van geschreven.
Studiepunten:
Leren, lesgeven en beweegprogramma's
Handelingscriteria
Begeleiden:
Handelingscriteria
Persoonlijke ontwikkeling:
Les- en leiding geven:
Handelingscriteria
Handelingscriteria
8
6.6
elk blok hebben 4 nieuwe sportvaardigheden!
Sportvaardigheden in Blok 1:

- Atlethiek PO
- Balspelen PO
- Frisbee
- Voetbal
7.0
8.0
7.0
6.0
Propedeuse
owe: Ondernemen in LO1
Beroepstaak:
ondernemen en innovatie
Competenties:
Handelingscriteria
Handelingscriterea
Handelingscriteria
Ondernemen:
kennisontwikkeling en professionalisering:
werken aan kwaliteit:
Toetsonderdelen:
Studiepunten:
owe: Leraar LO in primair onderwijs 2
Beroepstaak:
Competenties:
Werken aan kwaliteit:
Toetsonderdelen:
in het tweede deel van het stageverslag staan meer lesvoorbereidingen en evaluaties hierop. deze lessen zijn gegeven op stage.
Studiepunten:
Leren, lesgeven en beweegprogramma's
Handelingscriteria
Begeleiden:
Handelingscriteria
Persoonlijke ontwikkeling:
Les- en leiding geven:
Handelingscriteria
Handelingscriteria
Sportvaardigheden
Blok 2!
Theorie
Sportvaardigheden in Blok 2:

- Bewegen en Muziek
- Korfbal
- Stoei-judo
- Turnen PO
6.0
7.0
8.0
7.0
6.6
7.0
6.8
In deze owe hebben we voor een stageschool een schoolpleinontwerp gemaakt. dit was een leuke ervaring en hieronder is ontwerp te zien:
5.5
6.9
Blok 2!
Theorie
Sportvaardigheden
Tussenbeoordeling:
Eindbeoordeling
In blok 3 en 4 heb ik stage gelopen in Arnhem, op de middelbare schooL: Arentheem college, Thomas a kempislaan
Praktijk
Beginsituatie:
Les- en leidingeven:
In het les- en leiding geven heb ik al ervaring van een basisschool. Hier was ik instaat om een les in me eentje te geven. Met les- en leiding geven op een middelbare school heb ik nog geen ervaring en dit is natuurlijk een groot verschil met een basisschool. In de practicums die ik dit jaar gevolgd heb, heb ik lesgegeven aan mijn klasgenoten dit is merendeels vergelijkbaar met leerlingen van een middelbare school. Maar dit zijn studenten die je kan kwalificeren als goede beweger.

Mijn sterke punten zijn dat ik al les heb gegeven aan een basisschool en studenten. Ik heb dus al ervaring in het lesgeven. Ook heb ik in dit schooljaar al veel meer zelfvertrouwen gekregen en sta ik zonder problemen voor de klas en heb hier ook plezier in.

Mijn verbeterpunten t.o.v. mijn les- en leiding geven is de manier waarop. Hiermee bedoel ik mijn stemgebruik die wel monotoon is en ook hoe ik die kan gebruiken op bijv. een veld buiten. Ook is het anders om voor middelbare leeftijdskinderen te staan. Hier moet ik ook kennis mee maken en op een gepaste manier dingen uitleggen en begeleiden en coachen.

Begeleiden:
Bij de competentie begeleiden heb ik wederom ervaring bij het begeleiden van basisschool kinderen. Hier heb ik wel een basis die ik ook kan gebruiken op een middelbare school. Wel is dit natuurlijk anders. Ook heb ik ervaring op gedaan in mijn vechtsport (krav maga). Bij de trainingen help je elkaar met technieken en oefeningen. Hier begeleid ik ook leerlingen van een middelbare school leeftijd. Ook tijdens de practicum lessen heb ik studenten begeleid en deze moesten zich inleven in middelbare school leeftijd kinderen.

Mijn sterke punten zijn dat ik al ervaring heb op training, practicumlessen en basisschool. Hier heb ik een goede basis opgebouwd. Ook heb ik zoals ik aangegeven geen moeite om voor de groep te staan en ik vindt het niet moeilijk om te coachen en te begeleiden.

Mijn verbeterpunten zijn dat ik de basis die ik heb moet omzetten naar de middelbare school. Ook werd me vanuit de feedback van de practicumlessen en de feedback van de stageperiode op de basisschool verteld dat ik meer betrokken mag zijn. Dus nog meer tips en complimenten mag geven.

Werken aan kwaliteit:
In het vorige blok en tijdens mijn vorige stage heb ik geleerd hoe ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling kan werken. Dit heb ik gedaan door persoonlijke doelen te stellen voor
mijn les en door feedback te vragen en hier mee evaluaties en reflecties mee te maken. Dit gaf mij een goede inzicht op mijn eigen ontwikkeling.

Mijn sterke punten zijn dat ik al weet hoe ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling kan werken en ik vind het persoonlijk zelf leuk en handig om feedback te krijgen. Hier heb ik veel aan en kan ik in de volgende les gebruiken.

Mijn verbeterpunten zijn dat ik de feedback ook schriftelijk uitwerk en niet alleen in mijn hoofd opslaat. Hier kan ik niet laten zien aan bijv. de stagedocent dat ik hier mee bezig bent.

Persoonlijke ontwikkeling:
Voor de ALO heb ik 2,5 jaar gewerkt in een landbouwmachine fabriek. Hier heb ik me moeten aanpassen aan de waarden en normen die daar heersen hier had ik geen problemen mee. Dit zal ik ook tegen komen op de basisschool en hier zal het wat anders zijn dan in een grote loods. Ik zal hier een voorbeeldfunctie hebben i.p.v. een gewone werknemer. Hier zal ik met andere waarden en normen te maken komen, maar omdat ik zelf natuurlijk ook al op een middelbare school heb gezeten weet ik ook het sfeertje in elkaar zit.

Mijn sterke punten zijn dat ik me goed kan aanpassen aan me omgeving dus bijv. een stageschool en hier ook geen moeite mee heb met de heersende waarde en normen. Ook heb ik al op een middelbare school gezeten dus ik weet hoe het sfeertje daar is.

Mijn verbeterpunten zijn dat ik wel weet hoe het op een middelbare school aan toe gaat, maar nu moet ik me als een leraar gedragen en een voorbeeldfunctie zijn. Ik krijg nu meer verantwoordelijkheid en hier zal ik me naar moeten gedragen. Ook zal ik te maken komen met andere collega’s en hier zal ik ook mee moeten omgaan.

Doelstelling:
Aan het eind van het derde blok heb ik ervaring en kennis op gedaan in het begeleiden en les- en leidingen aan een middelbare school klas op het voortgezet onderwijs. Dit wil doen door gymlessen te geven op het Arentheem college en in deze lessen zal ik zelfstandig een onderdeel van de les (inleiding,kern of afsluiting) geven aan de leerlingen van deze school.
Aan het eind van de stageperiode heb ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling gewerkt door middel van evaluaties/reflecties, gemaakte lesvoorbereidingen, opgestelde persoonlijke doelen en verkregen feedback van mijn stagemaatje en/of stagedocent.
Resultaat:
De stage op het arentheem college, was mijn 2de stage, maar wel de eerste die ik op een middelbare school liep. ik was zeer enthousiast, omdat ik na het stage lopen op een basisschool benieuwd was hoe het lesgeven op een middelbare school in zijn werk ging. tijdens deze stage werkte we weer aan de volgende compententies:
- Les- en leidinggeven
- begeleiden
- werken aan kwaliteit
- persoonlijke ontwikkeling
Resultaat
owe: Sport, een gezonde zaak
Beroepstaak:
gedragverandering en gezonde leefstijl
Competenties:
Handelingscriteria
Handelingscriterea
Kennis ontwikkeling en professionalisering
Adviseren:
Toetsonderdelen:
2,7
We hebben in dit blok een trainingsplan gemaakt voor onszelf om te trainen voor een duurloop van 15km, de theorie die hier bij hoorde had ik moeite mee.
Studiepunten:
owe: Leraar in voortgezet onderwijs 1
Beroepstaak:
Competenties:
samenwerken
Toetsonderdelen:
Studiepunten:
begeleiding en coaching
Handelingscriteria
Begeleiden:
Handelingscriteria
Persoonlijke ontwikkeling:
Les- en leiding geven:
Handelingscriteria
Handelingscriteria
blok 3!
Sportvaardigheden in Blok 1:

- Badminton/tafeltennis
- Basketbal
- volleybal
- zwemmen
9.0
7.0
7.0
7.0
owe: orïentatie op sportstimulering
Beroepstaak:
stimuleren en sportparticipatie
Competenties:
Handelingscriteria
Handelingscriterea
Handelingscriteria
begeleiden:
adviseren:
Toetsonderdelen:
Studiepunten:
owe: Leraar in Voortgezet onderwijs 2
Beroepstaak:
Competenties:
Samenwerken
Toetsonderdelen:
In deze owe hebben we onze stagemap afgemaakt en alle onderdelen erin zitten. oOk hebben we een presentatie gegeven over een opkomende sport. De opkomende sport die ik heb gepresenteerd is slackline.
Studiepunten:
begeleiding en coaching
Handelingscriteria
Begeleiden:
Handelingscriteria
Persoonlijke ontwikkeling:
Les- en leiding geven:
Handelingscriteria
Handelingscriteria
Sportvaardigheden
Blok 4!
Theorie
Sportvaardigheden in Blok 2:

- Atletiek VO
- Rugby/flag football
- Softbal
- Turnen VO
7.0
7.0
8.0
8.3
Ondernemen:
6.1
4.3
5.3
In deze owe hebben we een sportstimuleringsplan gemaakt. we hebben bij de hockeyverening: HCIJ (hockey club Ijsseloever) een stimulering plan gemaakt om leden te behouden. dit was erg leuk om te doen en ook erg interessant.

Verder hebben we ook 2 tentamens gehad en deze vielen helaas slecht uit. deze hoop ik in de toekomst te verbeteren !
6.8
7.0
Blok 4!
6.2
6.5
5,5
6,9
In dit blok zijn we begonnen met het maken van het eerste deel van een stagemap. hierin staan alle lesvoorbereidingen, evaluaties en gingen we ook met de theorieën uit de tutorlessen dieper op de lessen en lesvoorbereidingen in.
blok 3!
blok 1
blok 1!
7.0
6.5
7.0
Dit was mijn eerste stage en voor het eerst dat ik voor de klas stond. het was een leuke ervaring en elke les leerde ik weer. ik heb tijdens deze stage een goed begin gemaakt en ik ben ook zeker tevreden over hoe ik ben gegroeid als lesgever.
Hoe heb ik de stage ervaren?
Helaas hadden veel uitval op stage en daardoor was het niet nuttig om een tussenbeoordeling te doen

wat heb ik geleerd dit jaar? compententies

doelstelling voor volgend jaar. verhaaltje van lang niet gestudeert. ambitie


Aan het begin van de stage hebben we voor de OWE LOVO, een competentieverslag gemaakt hierin stelde we 2 persoonlijke doelen voor stage. deze staan hier onder SMART geformuleerd.
hoe heb ik de stage ervaren?
Ik heb een hele leuke tijd gehad op de stageschool. ik heb veel geleerd over het lesgeven in het VO en ook de samenwerking met de docenten op de stageschool verliep goed. het sfeertje beviel me goed die er heerste tussen de LO docenten en andere docenten.
Les- en leiding geven:
Bij deze competenties heb ik mijn kennis en vaardigheden verbeterd en toepasbaar gemaakt in het VO. Hier kan ik nu onderdelen van een les zelfstandig geven en samen een hele les geven.


Begeleiden:
Bij deze competentie ben ik door de kennis die ik van school heb verkregen kunnen toepassen op mijn stage. Hierdoor kon ik de theorie in de praktijk zien. En kon ik beter op de leerlingen inspelen en deze beter begeleiden.

Samenwerken in professionele organisaties:
Bij deze competentie heb ik me ook ontwikkeld. In de samenwerking zelf is er geen probleem en dit verloopt goed. Wel mag ik meer initiatief tonen op stage en mijn eigen stage vorm geven.

Persoonlijke ontwikkeling:
Mijn persoonlijke ontwikkelingen heb ik ook aan gewerkt en zijn verbeterd. Mijn evaluatie zijn uitgebreider geworden en hier mag ik consequenter op zijn. En ik zie ook dat dit zorgt voor een beter ontwikkeling.

Aan het einde gekomen van de stage heb ik mij ontwikkelingen bij de compententies geschreven:
PO
vo
Mijn voorkeur om stage te lopen
Mijn voorkeur gaat uit naar het VO. ik heb zowel bij de Po als VO een goede stageplek gehad en een goede ervaring, maar het Vo spreekt mij meer aan. ik kan mijn taalgebruik behouden en niet op een fantasie in te gaan van een klein kind. de leerlingen op het vo zijn misschien minder gemotiveerd, maar ze zijn veel zelfstandiger en dat vind ik ook erg fijn les geven. ik heb zowel bij de Po als VO een goede stageplek gehad en een goede ervaring.
OKé, even alles scherp stellen!
Studiepunten
Ik heb helaas niet alle studiepunten gehaald. Ik kom er 15 tekort.

In blok 3 moet ik nog Het SGZ tentamen in halen en ik BLok 4 De sportvaardigheden tentamen en OSS tentamen.

Ik ga in het volgend leerjaar met best doen om deze 3 toetsen met een goede voldoende af te sluiten, dit zodat ik mijn Propedeuse binnen heb.
Mijn Ambitie
voor het toekomstige leerjaar

Mijn ambitie:
Mijn doelstelling voor volgende jaar is als eerste mijn propedeuse binnen te halen. Ik ga tijdig beginnen met leren van de tentamens en zo nodig ga ik lessen bij wonen om het resultaat te behalen. ik heb hier volste vertouwen in dat het goed gaat komen!!!

Op school wil ik bij blijven met de stof en ook alle producten netjes inleveren en daar ook op tijd aan beginnen.

Voor stage geld dat ik me goed en op tijd ga voorbereiden. de lesvoorbereidingen zullen op tijd ingeleverd worden. een goed begin is het halve werk!!

Wat ik in de toekomst wil weet ik nog niet. ik ga als eerste me Propedeuse halen, want ik wil graag deze studie afmaken. Ik heb zoveel plezier beleefd en ook veel geleerd op school en wil hier graag meer leren en plezier beleven!
Het propedeuse jaar zit er op.
Wat heb ik geleerd?

Les- en leiding geven
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
Voor een groep staan
het geven van lessen én alles eromheen
Ik heb bij dit leerpunt veel vooruitgang geboekt. ik had nog nooit lesgegeven en nu kan ik zelfstandig lesgeven aan leerlingen van het VO en PO. Voor deze studie was ik ook altijd super zenuwachtig om presentaties te geven of voor een groep te staan. nu heb ik daar totaal geen moeite mee en heb ik er plezier in. dit vind ik zelf een hele mooie vooruitgang.
Het geven van lessen is in de loop van het jaar steeds meer in kwaliteit toegenomen. door de theorie en praktijk ben ik er achter gekomen wat lesgeven allemaal inhoud. ook ben ik er achter gekomen dat de voorbereiding erg belangrijk is en de organisatie. evalueren van de lessen heeft mij ook erg goed geholpen om betere lessen te geven.
Adviseren
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
adviseren aan de hand van kennis
het gebruiken van onderzoeksmethoden en het trekken van conclusies
ik heb veel kennis op gedaan in de tutor lessen. ik heb veel geleerd over een gezonde leefstijl en ook hoe ik een trainings plan kan opstellen. hiermee kan ik mensen adviseren wat voor hun een goede training zou zijn. ook heb ik kennis vergaard van het menselijk lichaam de werking ervan.
dit jaar hebben we geleerd wat onderzoeksmethodes zijn en hoe we deze moeten gebruiken. hier kan je denken aan interviews, enquêtes, vragen lijsten en metingen. ook heb ik geleerd uit de resultaten conclusies trekken
Begeleiden
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
Het bijbrengen van belangrijke normen en waarden
Leerlingen aanspreken op storend gedrag en strenger durven optreden
Tijdens de stagelessen heb ik de leerlingen waarden en normen kunnen bijbrengen. vooral de regels vond ik erg belangrijk, want dat biedt ook structuur voor de leerlingen en dan weten ze waar ze aan toe zijn.
Met dit leerpunt heb ik me ontwikkeld, maar had ik wel moeite. het streng op treden zit niet helemaal in. ik kan via een zachtere aanpak ook de leerlingen zover krijgen dat ze doen wat ik wil. wel is het goed om dit te leren, want de zachte aanpak werkt niet altijd.
Werken aan kwaliteit
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
Doelstellingen Smart maken
PDCA heeft gezord voor verbetering
aan het begin wist ik niet wat smart was en had ik ook geen ervaring met doelstellingen opstellen, maar aan het eind van het jaar heb ik dit vaak genoeg gehoord en tegen gekomen. ik kan nu doelstellingen maken die Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden zijn.
PDCA was ik ook niet bekend mee. aan het eind van dit jaar ben ik deze methode eigen geworden en is het een goede manier om tot kwaliteitsverbetering te komen
Ondernemen
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
Inspelen op trends
stimuleren om te sporten
ik ben gaan inzien dat het inspelen op trends belangrijk is voor een docent SBO. de maatschapij om ons heen staat niet stil maar blijft veranderen en de behoefte van de leerlingen ook. en als wij hierop kunnen inspelen en onze lessen aan de trends kunnen aanpassen dan voldoen we aan de behoefte van de leerling.
Als docent SBo willen we de leerling kiest voor een leven lang bewegen. hier heb ik geleerd hoe ik dat kan stimuleren. dit kan ik doen door middel van het organiseren van toernooien, kenningsmakingslessen en clinic 's.
Persoonlijke ontwikkeling
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
Doelen stellen
evalueren en reflecteren
het stellen van doelen is belangrijk tijdens deze studie. ik vind het fijn als ik iets heb waar ik naar op kan kijken en ernaar toe te werken. dit motiveert mij en het is dus fijn dat ik smart doelen kan opstellen.
evalueren vind ik zeer interessant. ik wil graag leren en hierdoor kan ik duidelijk zien wat ik goed heb gedaan en wat mijn verbeterpunten. hier kan ik dan in de volgende les rekening meehouden. ook het reflecteren is zeer nuttig. doordat je er later nog een keer over een situatie gaat denken kan je oplossingen verzinnen en deze toepassen als deze situatie nog een keer voor komt.
Samenwerken in een professionele organisatie
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
samenwerking in een projectgroep
samenwerking op stage
in het propedeuse jaar hebben we veel pruducten gemaakt in een projectgroep. hier merk je dat het fijn is als je een goede samenwerking hebt. duidelijke afsraken, een goede planning en een goede verdeling. dit maakt het maken van de producten veel makkelijker sneller en kwalitatief beter.
Op stage werk je samen met je stagebegeleider, stage partner en ander leraren. als er een goede sfeer en samenwerking is op stage dan heerst er een goed pedagogisch leerklimaat. dit is zo wel voor mij, maar ook voor de ander partijen fijn om in te werken.
Kennisontwikkeling
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
het maken van een onderbouwing
gebruik van bronnen
Dit jaar hebben producten gemaakt waarin een onderbouwing in voor kwam. in de onderbouwing word het doel van het product duidelijk en deze onderbouw je met betrouwbare bronnen. voor het product is het dus belangrijk dat het 'doel' goed onderbouwd word.
Bij verschillende producten hebben we dit jaar bronnen gebruikt. niks is belangrijk dat de bron betrouwbaar. we hebben geleerd hoe we bronnen konden zoeken en ook hoe we deze moesten vermelden in een product (APA-style).
Managen
L
e
e
r
p
u
n
t
e
n:
T
o
e
l
i
c
h
t
i
n
g:
inzicht in de consument
samenwerken met organisatie buiten school
De behoefte van de consument is heel belangrijk. hier stem jij je product op af. dit jaar heb ik kennis op gedaan van de behoefte van de leerlingen. OOk wat hun motieven en belemmeringen zijn.
Ik heb dit jaar geleerd dat het werkveld van de docent SBo ook verder gaat dan de 4 muren van de gymzaal. het betrekken van sport verenigingen bij de gym lessen en ander organisaties bij bijvoorbeeld een sportdag is belangrijk. hier speel je als het ware voor combinatie functionaris.
DIt was het einde van mijn prezi.
Bedankt voor het lezen!
Full transcript