Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Uplatnění obecných dovedností při výkonu profese

Konference PIAAC 27. 11. 2013
by

Hana Rihova

on 13 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Uplatnění obecných dovedností při výkonu profese

UPLATNĚNÍ OBECNÝCH DOVEDNOSTÍ PŘI VÝKONU PROFESE
Jaké dovednosti má pracovní síla v ČR?
Jaké dovednosti jsou potřebné pro výkon profesí?
Jaký je soulad mezi požadavky trhu práce a úrovní kompetencí pracovníků?
Jak může reagovat na výsledky PIAAC veřejná politika?
Kompetence
Šance získat
pracovní místo
Výkon
profese
Hana Říhová
Národní vzdělávací fond, o.p.s.
rihova@nvf.cz
www.piaac.cz
www.nvf.cz
www.budoucnostprofesi.cz
Relativně dobrý soulad mezi dovednostmi populace a vykonávanou profesí
Přesto jsou oblasti,
na které by se měla veřejná politika soustředit
Nízké kompetence dlouhodobě nezaměstnaných
... aktivní politika zaměstnanosti
... obecné kompetence součástí vzdělávacích programů pro nezaměstnané
Nevyužité kompetence neaktivní populace
... opatření napomáhající slaďování rodinného a pracovního života
Velké rozdíly v obsahu práce kvalifikačně více a méně náročných profesí
... riziko pro mobility na trhu práce
... podpora vzdělávání dospělých
Řada obecných dovedností potřebná i v méně kvalifikačně náročných profesích
... důsledky pro tvorbu vzdělávacích
programů i v odborném vzdělávání
zdravotní sestry
obchodní zástupci,
finanční poradci...
ICT odborníci a technici
Odborní pracovníci
ve zdravotnictví
(zdravotní sestry)
Numerická gramotnost
ICT technici
soulad je u numerické gramotnosti vyšší než u čtenářské
odborní pracovníci
v ekonomických oborech
a v pojišťovnictví
zdravotní sestry
Vykonávání práce a
úroveň kompetencí se
ovlivňují navzájem
I kvalifikačně méně náročné profese kladou nároky na obecné dovednosti
numerické
organizace vlastních úkolů a času
spolupráce
Značný rozdíl mezi profily kvalifikačně více a méně náročných profesí se mohou stát překážkou mobility na trhu práce
používání ICT
čtenářské dovednosti
ČR:

Nekvalifikované profese mírně nad průměrem

Kvalifikované profese mírně pod průměrem

Bílé límečky relativně blízko kvalifikovaným profesím


Rozvoj dovedností a zároveň podpora příležitostí pro jejich využití ... vytváření kvalitních pracovních příležitostí
Čtenářská
gramotnost
Full transcript