Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Çeviri Kuram ve Yöntemler

No description
by

king stone

on 1 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Çeviri Kuram ve Yöntemler

Çeviri Kuram ve Yöntemler
Ona göre, hem yapısal, hem de üretici dilbilim anlayışının temelde bir sisteme dayalı olması, buna karşın çeviri sürecindeki kararların dizgelilikten uzak, öznel kararlara bağlı olması, çeviribilimin yöntembilimsel olarak gelişmemesine neden olmuştur.
Wills, önsözünde çeviribilimin bu dönemde kuramsal açıdan eksikliğini, yöntembilimsel eksikliğine ya da tümevarımlı görgül yöntemler yerine, genelde yapısal dilbilimin yöntemlerine başvurmasına bağlamıştır.
1. Wills 1982'de The Science of Translation: Problems and Methods kitabını dilbilim odaklı yaklaşımların sonuçu olarak çıkartmıştır.
- Geniş bir kitleye seslenmeyi hedeflemiştir
- çeviri dersi ağırlıklı olarak yazılmıştır.
- Temelde kuramsal ve uygulama alanı olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.
Wills eşsüremlibetimleyici çalışmaların eksikliğinden dolayı çeviribilimin özerk bir bilim dalı olarak ele alınmadığını vurgular.
Yapısal ve üretimsel dilbilim anlayışına karşı çıkmakla, kitabın temele dayalı sürdürmeyi uygun görmüştür.
uygulama alanıyla sınırlamayıp, kuramsal alana da yer vermiştir ve böylece çeviribilimin geçiş sürecini bilimsel olarak başlatması da önemlidir.
Bu nedenle Wills, uluslararası Esperanto gibi yapay bir dilin ya da ingilizce gibi ortak bir dilin uluslararası özellikle de bireyler arası iletişimde yetersiz kalacağını vurgulayarak 20. Yüzyılı "çeviri çağı" olarak nitelendirmiştir.
Anlıksal süreçlerin görgül olmayıp, öznel olması onu tarihe yöneltmiş ve çeviri tarihini dilbilimsel açıdan inceleyerek çeviriyle ilgili görüşlerini kuramsal bir dayanağa yaslamak istemiştir.
Bu şekilde kuramına hem tümevarımlı, hem de görgül bir nitelik kazandırmaya çalışmıştır.
Ele alınan ikinci bölümde Çevirinin modern bir iletişim aracı olarak günümüz dünyasında uluslararası iletişimde oynadığı rol üzerinde durulmuş.
Wills Chomsky'nin tek dile yönelik olarak akışkan bir tablo içerisinde geliştiriği yöntemin iki dilin sözkonusu olduğu çeviribilimde kullanılmayacağını böyle bir tablonun karmaşıklık sergileyeceğını öne sürmüştür.
1. Wills ve Çeviribilim
2. Kuramsal Bakış
3. Eşdeğerlik
4. Yöntem
5. Değerlendirme
Wills ve Çeviribilim
wills önsözünde çeviribilimi modern dilbilimin alt kolu olarak görerek, onu hem yapısal dilbilim, hem üretimsel dilbilim anlayışından ayırmak istemiştir.
Kuramsal Bakış
Çeviribilimi dilbilimsel bir edim olarak tanımlamakla birlikte, ona bilişsel, yorumbilimsel ve çağrışımsal bir boyut katarak, dilbilimin durağan sürecinden kurtarmak ve onu devingen bir sürece sokmak istemiştir.
Full transcript