Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

En klode, mange verdener

No description
by

Emilie Eggesvik

on 30 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of En klode, mange verdener

Analfabetisme
Dårlig kosthold og helse
Høy spedbarnsdødlighet
Stor befolkningsøkning
Vanstrye
Korrupsjon
Militarisering Template by Missing Link
Images from Shutterstock.com Én klode, mange verdener http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=9207 Kompetansemål:
Elevene skal kunne gjøre greie for globale forskjeller i fordeling og levekår, forklare mulige årsaker til dem og drøfte hvordan en kan utjevne forskjeller mellom land Skriv alt du vet om industri-land og utviklingsland. Hva kan man gjøre for å utjevne forskjellene? Kildeliste Regionale forskjeller i Norge Hovedkategorier av land Utviklingsstrategier 54 % 68 % 24 % <- India i dag Liberia i dag -> <- India i 1990 83,5 % 46,5 % 98,2 % <- India i dag 45 % 62 % I dag FNs levekårsindeks - HDI Ulikheter mellom u-land Mål på velstanden i et land
Angis på skala en fra 0-1 Henger sammen med landenes plassering i den internasjonale arbeidsdelingen
Tradisjonell arbeidsdeling
OPEC-land
NIC-land
LDC-land Forskjeller innenfor og mellom i-land Norge - olje og fisk
Tyskland - biler
Jordbruk
Forskjeller innenfor landene Moderniseringsteori Avhengighetsteori Hovedkrav:
Høyere råvarepriser
Overføring av kapital og teknologi fra i-landene
Økt kontroll over naturressurs
Større innflytelse Ny økonomisk verdensordning Kartell
Norge
I-hjelp U-hjelp i dag I-landenes ansvar:
Høyere råvarepriser
Øke bistandsarbeidet
Øke investeringer
Lette gjeldsvilkår Eksport til fallende priser Todelt verden -Industriland i nord
-Utviklingsland i sør
-Brandt linja
-Begrepet fattige land "Firedelt" verden http://snl.no/Human_Development_Index
http://snl.no/fattigdom
http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=9207
http://snl.no/kartell/%C3%B8konomi>
http://bistandsaktuelt.typepad.com/bistandswiki/2011/04/avhengihetsteorien.html>
http://bistandsaktuelt.typepad.com/bistandswiki/2011/04/moderniseringsteori.html
http://www.globalis.no/Statistikk/FNs-tusenaarsmaal
http://aimdanismanlik.files.wordpress.com/2012/07/third_world_countries_map_world_2.pngr
http://snl.no/utviklingsland
Gyldendal. (2009). Geo. Oslo: Gyldendal. U-LAND
OPEC-land: oljeeksporterende land
NIC-land: nyindustrialiserte land
LDC-land: minst utviklede land

ÅRSAKER TIL UNDERUTVIKLING OG AVHENGIGHET
Eksport: varer som blir sendt ut av landet i handel
Import: varer som blir kjøpt inn i landet
Subsidie: pengehjelp som staten betaler til produsent pr. vareenhet for å holde prisene nede.
Relativ fattigdom
Absolutt fattigdom Forskjeller i levekår i Norge Regionale forskjeller i Norge -Utrykket ble først brukt i 1950
-Tredje vei til utvikling
-Forandring i politikk
-Tredje verden Hvilke områder tror dere er de fattigste i Norge? BNP -Økonomisk utvikling
-Verdiskaping i samfunnet
-Kan være misvisende Årsaker til underutvikling og avhengighet Kan dere nevne noen tidligere koloniland? Indre hindringer Tidligere koloniland som nå er politisk uavhengige stater Ytre hindringer Gjeldskrisen proteksjonistisk politikk med eksportsubsidier - Kutt innenfor / fjærning av:
Subsdier på matvarer
Helsevesen
Utdanning
Offentlig ansatte blir oppsagt

Det globale miljøet
Sletting av gjeld Levekår i byen og på landet - Kompensasjon
- Goder
- Kumulativ fordeling
- Kollektive goder -Norge-et rikt land
-Økonomiske problemer
-Verdens beste land å bo i Lønn
Helse
Levealder Natur
Likestilling Militarisering og borgerkrig Begrepsliste UTVIKLINGSSTRATEGIER:
Moderniseringsteori: Utviklingsteori der
målet er å få utviklingsland opp
på industrilandenes utviklingsnivå

Avhengighetsteori: Utviklingslandets forbindelser med industriland hemmer utviklingen

Kartell(avtale): Konkurranseregulerende avtaler. Eksempel: OPEC

REGIONALE FORSKJELLER I NORGE:
Kumulativ: opphopende, samlende
Full transcript