Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Využitie IKT v bankovníctve

No description
by

Tomáš Buček

on 23 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Využitie IKT v bankovníctve

Využitie IKT v bankovníctve
Čo je to platobný styk?
- sú to všetky druhy platieb, kt. sa uskutočňujú tak medzi právnickými, ako aj fyzickými osobami bez ohľadu na to, či ide o obchodné alebo osobné vzťahy
- jeho súčasťou je množstvo nástrojov a dokumentov, ktoré zabezpečujú presun finančných prostriedkov od jedného subjektu (platiteľa) k druhému subjektu(príjemcovi platby)
Tuzemský platobný styk
Predstavuje súhrn všetkých foriem a spôsoby platenia, kt. sprostredkúvajú obeh peňazí na území jedného štátu
Zahraničný platobný styk
- tieto formy sa používajú pri úhradách za tovar, poskytnuté služby a pod. (platby obchodného charakteru) a pri úhradách darov, penzií, výživného a pod. (platby neobchodného charakteru)
- v zahraničnom platobnom styku sa uplatňujú hladké platby a šeky
IKT v bankovníctve
Internet banking
- istá obdoba homebankingu, ale na vyššej úrovni
- odpadá potreba špeciálneho softvéru, stačí obyčajný internetový prehliadač
- po otvorení webovej stránky príslušnej banky stačí, ak si klient vyberie voľbu internet banking a po identifikovaní sa môže vykonávať rôzne operácie so svojím účtom
- hotovostný(bankovkami alebo mincami)
- bezhotovostný(peniaze vo forme depozitných bankových peňazí)
- kombinovaný(spája prvky v hotovosti používaných peňažných prostriedkov s vedením účtov v peňažných ústavoch)
Homebanking
- najčastejšie využívaná telebankingová služba
- vhodný hlavne pre podnikateľov, ktorí musia denne posielať niekoľko platobných príkazov
- každá banka má svoj softvér, ku ktorému klient dostane svoj prístupový kód
- po spojení s bankou a identifikovaní, umožní systém klientovi aktívne a pasívne operácie v rámci svojho účtu
E-mail banking
- Cieľom služby je zasielať klientovi prostredníctvom verejnej komunikačnej siete internet do jeho e-mailovej schránky správy napríklad výpisy z účtu v elektronickej podobe, potvrdenia o zrealizovaných transakciách či informácie banky
SMS banking
- ide o službu založenú na princípe prijímania krátkych textových správ na mobilný telefón
- služba je určená pre tých klientov, ktorí potrebujú priebežne sledovať zmeny na bankovom účte
- klient prostredníctvom tejto služby môže len prijímať informácie o účte.
Ďakujem za pozornosť
- klasické formy bankovníctva postupne zastarávajú, pretože sú pomalé pre klienta aj
pre banku
- výhodou elektronického bankovníctva pre klienta je predovšetkým ušetrený čas a náklady (napríklad na dopravu - benzín, parkovné), ktoré by musel vynaložiť, ak by sa do banky dostavil osobne
- najčastejšie používané zariadenia, prostredníctvom ktorých sa môžu elektronické produkty a služby klientom poskytovať, sú predajné terminály, telefóny a osobné počítače
Full transcript