Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipino

No description
by

Lawrence Bañas

on 23 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipino

Modelo
ng
Komunikasyon Modelo ng komunikasyon – ay ang mga dayagram o representasyon na naglalahad sa iba’t ibang teorya hinggil sa pag-aaral ng komunikasyon. Inilalahad ng mga ito ang komunikasyon sa isang biswal na paraan o paglalarawan. Ginagamit ang mga ito upang higit na maipaliwanag at bigyang linaw ang mga elemento at proseso ng komunikasyon. Modelo ni Berlo
(Modelong SMR) Linear ang paglalarawan sa proseso ng komunikasyong ito.
Binibigyang-diin dito ang direksyon ng proseso mula sa pinanggagalingan (S) tungo sa tagatanggap (R).
Ipinahihiwatig din dito na ang mensahe (M) o and pagpapadala at pagtanggap nito ay nakadepende sa enkowding at dekowding nito. Modelo ni Aristotle ng Pag-eenkowd
ng Mensahe May aplikasyon ito sa ano mang anyo ng diskurso, pasalita man o pasulat.
Batay sa modelong ito, and anumang mensahe ay kailangang tuklasin, isaayos at bihisan bago maihatid. Modelo ni Aristotle ng
Pag-eenkowd ng Mensahe Modelo ni Berlo
(Modelong SMR) Komunikasyon Modelo ni Schramm Dito niya inilahad ang kahalagahan ng karanasan upang lubos na maunawaan ng naglalahad at tumatanggap ang senyas at reaksyong binibigay. Higit na malaki ang nalilikhang ugnayan ng senyas kung may malaking ugnayan sa karanasan ang dalawang nag-uusap. Modelo ni Schramm Modelong Kontekstwal-Kultural Binigyang-diin ang konteksto at kultura bilang siyang mga sentral na elemento sa siklikal na proseso ng komunikasyon. Halimbawa: Fire!
Sunog
Seremonya ng libing ng isang sundalo o bayani. Modelong Kontekstwal-Kultural Modelo ng Transaksyong
Komunikasyon Inilaran dito na ang komunikasyon bilang transaksyon.
Tinukoy dito kung anu-ano ang mga salik na nakaaapekto sa pinanggagalingan at tagatanggap ng mensahe at kung paano nililimitahan o hinuhubog ng daluyan ang mensahe. Modelo ng Transaksyong
Komunikasyon Interaktib na Modelo ng Komunikasyon Ayon sa modelong ito, ang interaksyon ng pinanggalingan at tagatanggap ay nakasalalay sa mensahe, daluyan, kaligiran, pidbak at mga sagabal. Interaktib na Modelo
ng Komunikasyon Bisa ng isang aktong pangkomunikasyon ay nakasalalay sa wastong kalkulasyon ng mga salik na nakakaapekto tulad ng:
transmitter
channel
receiver
noise Modelong Matematikal
ni Shannon at Weaver Modelong
Helical ni
Dance Helix ang representasyong ginawa ni Dance.
Impluwensya ng mga nagaganap na pagbabago partikular sa isang tao.
Ang nakaraan ang pinag-uugatan ng mga pagbabago sa komunikasyon sa kasalukuyan.
Kasalukuyan naman ang batayan ng komunikasyon sa infinite na hinaharap.
Modelong Helical
ni Dance Modelong Tungkulin ni
Ruesch at Bateson Function o tungkulin ng komunikasyon ang binigyang-diin.
Mailalarawan ang tungkulin ng komunikasyon sa apat na antas:
1. Intrapersonal
2. Interpersonal
3. Pangkatan
4. Kultural
Habang tumataas ang antas ay mas dumarami ang taong sangkot sa apat na gawain:
pagsusuri(E)
pagpapadala(S)
pagtsatsanel(C)
pagrerekord(R) Modelong Tungkulin ni Ruesch at Bateson Mga naunang modelo ay mailalagom sa pamamagitan ng ilustrasyong ito Mapapansin ang anim na batayang sangkap ng proseso ng komunikasyon:
Nagpapadala ng Mensahe
Mensahe
Daluyan o Tsanel ng Mensahe
Tagatanggap ng Mensahe
Tugon o Pidbak
Potensyal na Sagabal sa Komunikasyon Tumutukoy sa tao o pangkat ng mga taong pinagmumulan ng mensahe.
Siya o Sila ang nag-e-encode ng mensahe.

Ang bisa sa pagpapadala ng mensahe ay naiimpluwensyahan ng:
layunin
kaalaman
kakayahan
paguugali
persepyo o pananaw
kredibilidad ng nagpapadala ng mensahe Ang Nagpapadal ng Mensahe May dalawang aspeto ang mensahe:
Mensaheng pangnilalaman o panglinggwistika
Mensaheng relasyunal o mensaheng di-berbal

Ang mga di-berbal na mensahe ay may kaakibat ng mensaheng pangnilalaman na iyong ipinadala. Katulad ng gawi mo sa :
Pagbikas
Kumpas ng kamay
Ekspresyon ng mukha
Paraan ng pagbibigay-diin sa salita Ang Mensahe Dalawang kategorya ng daluyan ng mensahe:
1. Daluyang sensori o paggamit ng:
paningin
pandinig
pangamoy
panlasa
pandama

2. Daluyang intitusyunal o pakikipagtalastasan sa pamamagitan ng:
sulat
telegrama
elektroniko tulad ng telepono, e-mail, fax machine, cellphone at beeper
Ang Daluyan/Tsanel ng Mensahe Siya ang nagbibigay-pakahulugan sa mensaheng kanyang natanggap.
Siya ang nagde-decode

Ang kawastuhan ng pagde-decode niya ng mensahe ay maaring maapektuhan ng kanyang:
Layunin
Kaalaman
Kakayahan
Pag-uugali
Pananaw
Persepsyon at kredibilidad Ang Tagatanggap ng Mensahe Maaaring mauri sa tatlo:
1. Tuwirang Tugon- kapag ito'y ipinadala at natanggap agad-agaran matapos ipadala at matanggap ang mensahe. Hal: Madaling pagsagot ng "Magandang umaga rin!"

2. Di-tuwirang Tugon- kapag ito'y ipinahayag sa pamamagitan ng anyong di-berbal. Hal: Pagngiti, pagtango o pagkaway ng kamay.

3. Naantalang Tugon- ay mga tugon na nangangailan pa ng panahon upang maipadala at matanggap. Hal: Pagsagot sa isang liham.

Ang Tugon o Pidbak Tinatawag sa Ingles na "communication noise o filter."
Mauuri ito sa apat:
1. Semantikong Sagabal- matatagpuan sa salita o pangungusap mismo. Hal: salita o pangungusap na may dalawa o higit pang kahulugan.

2. Pisikal na Sagabal- Ingay sa paligid, mga distraksyong biswal, suliraning teknikal na kaugnay ng sound system, hindi mahusay na pag-iilaw at hindi komportableng upuan ay mga halimbawa nito.

3.Pisyolohikal na Sagabal- matatagpuan sa katawan ng nagpapadala o tagatanggap ng mensahe tulad ng kapansanan sa paningin, pandinig o pagsasalita. Kasama din rito ang pagkakasakit.

4. Sikolohikal na Sagabal- ang "biases,prejudices", pagkakaiba-iba ng mga kinalakhang paligid at pagkakaiba-iba ng mga nakagawiang kultura na maaaring magbunga ng misinterpretasyon sa kahulugan ng mga mensahe.
Mga Potensyal na Sagabal Ang Komunikasyon
ay ang pagpapalitan ng ideya o opinyon at isang sistema o paraan ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe
---Webster,1987 Ang Komunikasyon ay
isang proseso kung saan
ang dalawa o higit pang elemento ng
isang sistema ay nagkakaroon ng
interaksyon upang matamo ang
ninanais na kalalabasan
---Barker,1993 Ang komunikasyon ay
transmisyon ng signal na
nanggagaling sa isang tao
patungo sa iba.
---Saundra Hybels
Full transcript