Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

MMK jaarverslag 2015

No description
by

on 26 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MMK jaarverslag 2015

Jaarverslag Milieu en Gezondheid GGD Kennemerland 2015
In totaal zijn er 193 nieuwe vragen behandeld in 2015.
13 beleidsadviezen aan gemeenten
4 beleidsadviezen aan instanties
145 meldingen van inwoners
30 vragen van instellingen

Instellingen = omgevingsdiensten, scholen, huisartsen, woningbouwverenigingen en bewonersgroepen.
Casus in Haarlem

In een studentenwoning is koolmonoxide opgespoord. De kachels en de geiser bleken niet goed te functioneren, waardoor de bewoners gezondheidsklachten hadden.
We hebben samengewerkt met Bouw- en woningtoezicht. De verwarmingsinstallatie is gemoderniseerd.

In de regio hebben we afspraken gemaakt met de Brandweer en de diensten van Bouw- en woningtoezicht. Brandweer, GGD en ambulance hebben nu apparatuur bij zich voor het meten van koolmonoxide.


Dit is de uitgeademde kooldioxide in een klaslokaal, gedurende drie dagen. Zichtbaar is dat tussen 10.00-16.00 uur de ventilatie onvoldoende is en de concentratie kooldioxide piekt. De GGD adviseert de school om vaker de ramen en deuren open te zetten.
Ultrafijnstof bij Schiphol
Gemiddelde bijdrage van ultrafijnstof door luchtvaart is vergelijkbaar met de bijdrage door het wegverkeer in straten in binnenstedelijk gebied.
De GGD heeft vragen van inwoners over hun woonomgeving beantwoord over dit RIVM-onderzoek.
De GGD heeft een inspraakreactie ingediend over de Milieu Effect Rapportage voor het nieuwe geluidstelsel van Schiphol.
Schimmels en vocht
Er zijn door inwoners vragen gesteld over de behandeling met een chemokuur in combinatie met een slechte ventilatie en schimmelvorming in hun woningen.
We hebben overlegd met betrokken huisartsen, specialisten en woningbouw om de situatie te verbeteren.
Het team Medische Milieukunde adviseert over de invloed van de leefomgeving op de gezondheid:
Signaleren van ongewenste situaties
Vragen van inwoners en gemeenten beantwoorden
Adviseren over risico's
Voorlichting geven: scholen en informatiebijeenkomsten
Onderzoek doen
Inwoners en gemeenten verwachten van de GGD informatie over mogelijke gezondheidsrisico's en adviezen om gezondheidsschade te voorkomen.
Inwoners zijn vooral bezorgd om schadelijke effecten van:
asbest
schimmels
zware metalen
chloorkoolwaterstoffen in de bodem
fijnstof
De GGD adviseert de meetlocaties zodanig in te richten dat zij belangrijke informatie kunnen geven over de effecten op de gezondheid in de IJmond. Fijnstof kan meer kans geven op ziekte (luchtwegklachten, hart- en vaatziekten, longkanker). Er is een gemiddelde afname van de levensverwachting met twee maanden. Dit is vergelijkbaar met elke dag in huis "meeroken" van 1 à 2 sigaretten extra ten opzichte van gemiddelde waarden in Nederland.
Asbestdaken verweren in de buitenlucht, waardoor er vezels kunnen vrijkomen in de leefomgeving. Een inwoner en een school maakten zich hierover ongerust. Er is informatie gegeven over de gezondheidsrisico's en het asbest is verwijderd.

Asbestdaken zijn vanaf 1 januari 2024 verboden. Er is een subsidieregeling voor de vervanging van grotere oppervlakten.
Eind 2015 hebben we geadviseerd over het binnenmilieu bij de noodopvang voor vluchtingen. Aandachtspunten waren:
bouwmaterialen
ventilatie
luchtvochtigheid en temperatuur
verbrandingsgassen
Bijgedragen aan informatieavonden over:
de invloed van zendmasten in Nieuw Vennep
bodemverontreiniging in Haarlem en in Velsen
gevolgen van de omlegging A9 in Badhoevedorp
aanleg verbindingsweg A8-A9 in Heemskerk
Werknemers van NEDtrain en gemeente Haarlem stelden vragen over de effecten van Chroom 6 (in verf).
Samen met de werkgever en FNV Beroepsziekten hebben we een vraag- en antwoorddocument opgesteld.
Het team Medische Milieukunde:
Anne de Vries
Bart Poelman
Ingrid Zandt
Nicole Leerssen
Rinske Keuken
Meer informatie: mmk@ggdkennemerland.nl
023 5159500
Full transcript