Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoe werkt de gemeente

No description
by

Matthijs van der Horst

on 17 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoe werkt de gemeente

Wat doet de gemeente?
Bestuursorganen
Procedure college, commissie en raad
Begroting, jaarrekening, kadernota
Besluiten, bezwaar, beroep, WOB

Wat gaan we doen?
Quizvragen
1. Hoe oud is de stad Hoorn?
2. Hoeveel inwoners heeft Hoorn?
3. Noem 3 grote projecten in Hoorn.
4. Wie is onze burgemeester?Wat doet de gemeente?
Autonomie
Medebewind
Bestuursorganen
Gemeenteraad
Hoogste orgaan
Volksvertegenwoordigers
Controlerende taak
Budgetrecht
Stelt college aan
35 raadsleden,
13 partijen
College
Dagelijks bestuur
Verantwoording aan de raad
5 wethouders (SP, CDA, D66, GroenLinks,
met steun van Sociaal Hoorn)
Burgemeester
Voorgedragen door raad voor 6 jaar
Benoemd door de Kroon
Bestuursorgaan openbare orde en veiligheid
Voorzitter college en raad
Financiën
Besluiten
Bezwaar en beroep
Wet openbaarheid van bestuur
Organisatievisie
Hoe werkt de gemeente Hoorn
Ondersteuning en advies
Toetsingscommissie
Bestuursplein
Adviseurs
Trainers
Toetst de raadsvoorstellen en geeft adviezen
Het nieuwe informatiecentrum op intranet voor ambtenaren/bestuurders
P&C, JZ, Inkoop, Griffie, I&MC, Communicatie
PMW, Social media, kwaliteitsverbetering
raadsvoorstellen, HOP, Proces-begeleiders
Verordenende bevoegdheid
Quiz
1. Verlopen de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen
hetzelfde als na de landelijke verkiezingen?

2. Wat betekent partijdiscipline als het gaat om stemmen?
Art. 170: ziet toe op:
Tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid
goede samenwerking
zorgvuldige behandeling van bezwaren en klachten
art. 171 burgemeester vertegenwoordigt gemeente in en buiten rechte
Burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde
en is bevoegd om overtredingen hiervan te stoppen
Art. 169 Gemeentewet
tenzij in in strijd met openbaar belang
Belangrijk:
Verantwoording
informatierecht
vragenrecht
Quiz:
1. Wat is actieve informatieplicht?
2.Wat is de bekendste sanctie op de verantwoordingsplicht van het college?
Art. 160 Gemeentewet
dagelijks bestuur
beslissingen raad voorbereiden en uitvoeren
ambtenaren
te benoemen, schorsen, ontslaan
privaatrechtelijke rechtshandelingen
rechtszaken te voeren
en leuk:
(jaar)markten in te stellen
Wie besluit?
En wie ondertekent?
Algemene beginselen
van
behoorlijk bestuur
1. eerst bezwaar
2. dan beroep
3. dan hoger
beroep
Wat en hoe?
Vertegenwoordiging
in
Commissie
Mandaat
besluiten/ondertekenen namens bestuursorgaan
=
Wie mag dit doen?
en
Gemeentewet
stukken: alles tenzij
&
Procedure c
o
llege
Procedure c
o
mmissie en raad
Woensdag voor 16.00 uur aanleveren
(Toetsingscommissie) --> bij raadsvoorstellen
Donderdag agenda maken
Donderdagmiddag college leest voorstellen
Vrijdag college stelt vragen
Maandag uiterlijke beantwoording vragen
Dinsdagochtend collegevergadering
Autonomie
Art. 108 lid 1 Gemeentewet:
bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding wordt aan het gemeentebestuur overgelaten
Medebewind
Art. 108 lid 2 Gemeentewet:
regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd
&
Art. 108 lid 3 Gemeentewet:
kosten verbonden aan medebewindstaken
worden door het Rijk vergoed
Noodbevoegdheden
Wat is de bekendste sanctie op de verantwoordingsplicht van het college?
En ter afsluiting en inspiratie
Dank
Bijvoorbeeld: jeugdzorg
Hoeveel procent van de gemeentelijke taken wordt in medebewind uitgevoerd?
3 bestuursorganen
=
Volgorde
1. Kadernota
2. Begroting
3. Jaarrekening
5. Wie is de fractievoorzitter van de Sociaal Hoorn?
"Gemeenten en Rijk botsen over zorgkosten"
"Geldstroom tussen Rijk en gemeenten een rommeltje"
"Politiek doet greep uit gemeentefonds
voor nieuwe politieke plannen"
"Ruimer lokaal belastinggebied goed voor economie"
"VNG: wel het zuur, niet het zoet"
3. Waarom mag je na de verkiezingen overstappen naar een andere partij?
1 min. pitch
30 min. debat
Hoeder van de integriteit
Burgervader
Belangenbehartiger, netwerker en ambassadeur
Portefeuilleverdeling
leren
"Raad fluit college terug...."
""Meningsverschil raad en college....."
"Raad
Buitenspel...."
"Raad onjuist geïnformeerd....."
"Raad zegt vertrouwen in college op...."
"De raad is aan zet.....
samen
Afzonderlijk
of
Full transcript