Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Hoe werkt de gemeente

No description
by

Matthijs van der Horst

on 19 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoe werkt de gemeente

tour d' Horizon
Wat doet de gemeente?
Bestuursorganen
Procedure college, commissie en raad
Begroting, jaarrekening, kadernota
Besluiten, bezwaar, beroep, WOB

Wat gaan we doen?
Quizvragen
1. Hoe oud is de stad Hoorn?

2. Wanneer kwamen Zwaag en Blokker bij de gemeente Hoorn?

3. Hoeveel inwoners had Hoorn in 1965? En nu?

4. Hoeveel raadsleden heeft Hoorn? En wethouders?


Wat doet de gemeente?
Autonomie
Medebewind
Belangrijk!
Bestuursorganen
Gemeenteraad
Hoogste orgaan
Volksvertegenwoordigers
Controlerende taak
Budgetrecht
Stelt college aan
35 raadsleden,
12 partijen
College
Dagelijks bestuur
Verantwoording aan de raad
5 wethouders (PvdA, SP, CDA, D66, GroenLinks)
Burgemeester
Voorgedragen door raad voor 6 jaar
Benoemd door de Kroon
Bestuursorgaan openbare orde en veiligheid
Voorzitter college en raad
Financiën
Besluiten
Bezwaar en beroep
Wet openbaarheid van bestuur
Social media
Quizvraag:
1. Ben je altijd ambtenaar, ook privé?
2. Mag je je eigen mening altijd naar
buiten brengen?
Hoe werkt de gemeente Hoorn
Ondersteuning en advies
Toetsingscommissie
Bestuursplein
Adviseurs
Trainers
Toetst de raadsvoorstellen en geeft adviezen
Het nieuwe informatiecentrum op intranet voor ambtenaren/bestuurders
P&C, JZ, Inkoop, Griffie, I&MC, Communicatie
PMW, Social media, kwaliteitsverbetering
raadsvoorstellen, HOP, Proces-begeleiders
Verordenende bevoegdheid
Quiz
Mag een raadslid zich bemoeien met overlast van sproeien van bomen van enkele bewoners?
Art. 170: ziet toe op:
Tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beleid
goede samenwerking
zorgvuldige behandeling van bezwaren en klachten
art. 171 burgemeester vertegenwoordigt gemeente in en buiten rechte
Burgemeester is belast met de handhaving van de openbare orde
en is bevoegd om overtredingen hiervan te stoppen
Art. 169 Gemeentewet
college, maar ook leden afzonderlijk
mondeling of schriftelijk
tenzij in in strijd met openbaar belang
Belangrijk:
Verantwoording
informatierecht
vragenrecht
Quiz:
1. Wat is actieve informatieplicht?
2.Wat is de bekendste sanctie op de verantwoordingsplicht van het college?
Art. 160 Gemeentewet
dagelijks bestuur
beslissingen raad voorbereiden en uitvoeren
ambtenaren
te benoemen, schorsen, ontslaan
privaatrechtelijke rechtshandelingen
rechtszaken te voeren
en leuk:
(jaar)markten in te stellen
Privaatrechtelijk
Publiekrechtelijk
Wie besluit?
En wie ondertekent?
Algemene beginselen
van
behoorlijk bestuur
1. eerst bezwaar
2. dan beroep
3. dan hoger
beroep
Hoe herken je een bezwaarschrift?
Procedure
Vertegenwoordiging
in
Commissie
Mandaat
besluiten/ondertekenen namens bestuursorgaan
=
Wie mag dit doen?
en
Gemeentewet
Vergaderingen college en raad
stukken: alles tenzij
&
Procedure c
o
llege
Procedure c
o
mmissie en raad
Woensdag voor 16.00 uur aanleveren
(Toetsingscommissie) --> bij raadsvoorstellen
Donderdag agenda maken
Donderdagmiddag college leest voorstellen
Vrijdag college stelt vragen
Maandag uiterlijke beantwoording vragen
Dinsdagochtend collegevergadering
Autonomie
Art. 108 lid 1 Gemeentewet:
bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding wordt aan het gemeentebestuur overgelaten
Medebewind
Art. 108 lid 2 Gemeentewet:
regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden gevorderd
&
Art. 108 lid 3 Gemeentewet:
kosten verbonden aan medebewindstaken
worden door het Rijk vergoed
Noodbevoegdheden
Samenspraak
Wat is de bekendste sanctie op de verantwoordingsplicht van het college?
Quiz:
1. Wat betekent raadsleden stemmen zonder last?
2. Mag een raadslid zomaar overstappen naar een andere partij?
3. Hoeveel verdient een raadslid? En hoeveel tijd kost het raadslidmaatschap?
4. De raad heeft een aantal bevoegdheden: wat is een motie, amendement?
En ter afsluiting en inspiratie
Dank
Bijvoorbeeld: jeugdzorg
Hoeveel procent van de gemeentelijke taken wordt in medebewind uitgevoerd?
3 bestuursorganen
=
Volgorde
Begroting
Jaarrekening
Kadernota
Accountant
Full transcript