Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль

No description
by

ANIR KH

on 23 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль
АУС-318
Анир
Батцэцэг
Дэлгэрцэцэг
Оюундулам

Сэдэв: Зүрхний хэм алдагдал
Зүрх
Шахуургын үүрэг бүхий эрхтэн
автомат чанар
дамжуулах чанар
сэрэх чанар
агших чадвар бүхий шинж чанарыг өөрт агуулна.
Хэм алдал гэж юу юм бэ?
Зүрхний
автомат

шинж чанар, дамжуулах шинж чанар, сэрэх шинж чанар
т ямарваа нэг шалтгааны улмаас хямрал үүсэхийг зүрхний хэм алдал гэнэ.
III баг
Шалтгаан :
мэдрэл шингэний зохицуулгын өөрчлөлт
төрөлхийн буюу удамшилын зүрхний булчигийн өөрчлөлт
хавсарсан байдал
Хэм алдлын Дегтярь-ын ангилал:
зүрхний имьпульс үүслийн хямрал сэрэл дамжуулалтын хориг
ритмийн номотоп хямрал-
синусын тахикарди
синусын брадикарди
синусын аритми
ритмийн удирдлага нүүн шилжих
синусын зангилааны сулрал
ритмийн гетеротоп хямрал-
экстрасистол
пароксикмаль тахикарди
тосгуурын мерцани, трепетани
тосгуур ховдлын фибрилляц
синаурикуляр хориг
тосгуурын хориг
АV зангилааны хориг
Ховдлын хориг
Оношлогоо :
Өвчтөний зовиур
Бодит үзлэг
Эмнэл зүйн шинж тэмдэг
Зүрхний цахилгаан бичлэг
Синусын зангилаа:
Синусын брадикарди
Синусын тахикарди
Синусын аритми
Тосгуурын экстрасистол
Тосгуурын пароксизмаль тахикарди
Тосгуурын мерцани
Синусын хориг
AV (тосгуур ховдлын) зангилаа:
тосгуур ховдлын экстрасистол
тосгуур ховдлын пароксизмаль тахикарди
AV хориг - I зэргийн хориг
II(мобитц I, мобитц II) хориг
III зэргийн хориг

Ховдол:
Ховдлын экстрасистол
Ховдлын Фибриляци
Ховдлын пароксизмаль тахикарди
Ховдлын дотоод хориг
1. Зүрхний хэм алдагдал гэж юу вэ?
2. Ямар шалтгаантай
3. Зүрхний хэм алдагдлын ангилал
4. Хэм алдагдлыг хэрхэн оношлодог юм
5. Хэм алдагдлын хэлбэрүүд
6. Эмчилгээ
Төлөвлөгөө
Эмчилгээ:
эмийн - (зүрхний эмүүд богино хугацаанд задрана)
цахилгаан - цахилгаан имьпулс эмчилгээ(сэтгүүрдэх абьляц хийх)
мэс заслын- пайсмакер тавих
бие мачбодын- рефлексийн, сэтгэл заслын

Эмчилгээнд хэрэглэх эмийг ерөнхийдөө 4 бүлэг болгоно.
-Na ийн ионы сувгийг хориглогч (Серекор, лидокайн, флекайн )
-Бетта рецептор хориглогч (пропранолол, атеналол)
-репдляризацийн үе уртасгагч (кордарон, соталекс)
-Ca ийн ионы сувгийг хориглогч (верапамил, диптиазем)
Шалгалт: 10 асуулт
асуулт 1
зүрхний хэм алдагдалтын эмчилгээнд аль эмчилгээг хэрэглэдэг вэ?
1.Цахилгаан импульс эмчилгээ
2.Пайсмекер тавих
3.Зүрхийг сэтгүүрдэн "абляц" хийх
4.Зүрхэнд стенд тавих
5.Ачаалалтай зүрхний захилгаан бичлэг хийх
Асуулт 2
Дараах синусын хэм алдлын хэлбэрүүдийг ангилна уу.
1
2
3
4
5
А.ховдлын экстрасистол
B.синусын тахикарди
C.синусын брадикарди
D.тосгуурын фибриляци
E.синусын аритм
Асуулт 3
Хэм алдагдалтын хэлбэрийг нэрлэнэ үү
Асуулт 4
Тосгуур ховдлын хориг II зэргийн хоригийг хоёр хэлбэрт(мобитц I, мобитц II) хуваадаг бөгөөд Мобитц I үед PQ хугацаа агшилт бүрийд уртсана.
Асуулт 5
Зүрхний хэм алдагдалтыг оношлоход аль шинжилгээ хамгийн чухал вэ?
1.ЭхоКГ
2.ЗЦБ
3.Ачаалалтай ЗЦБ
4.24 цагийн Холтер мониторинг
5.Ангиографи
Асуулт 6
Тосгуур ховдлын III зэргийн хоригийн үед тосгуур болон ховдол хоорондоо хамааралгүй агшина. Иймд ЗЦБ-т зүрхний агшилтын тоо удааширж, PQ уртсана
Асуулт 7
Хэм алдагдалтын хэлбэрийг нэрлэнэ үү.
Асуулт 8
Хэм алдагдалтын хэлбэрийг нэрлэнэ үү
Асуулт 9
Ховдлын экстрасистол
Ховдлын фибриляци
Ховдлын пароксимал тахикарди
ховдлын дотоод хориг
Хэм алдагдалтын хэлбэрийг нэрлэнэ үү
Асуулт 10
Зүрхний хэм алдагдалтын эмчилгээнд аль эмийг хэрэглэх вэ?
1. Атенолол
2. Верапамил
3. Кордарон
4. Лидокайн
5. Нифедипин
синусын брадикарди
синусын тахикарди
синусын аритми
хугацаанах өмнөх агшилт буюу тосгуурын экстрасистол
пароксимал тахикарди
ховдлын фибриляци
синусын хориг
тосгуур ховдлын экстрасистоли
тосгуур ховдлын пароксимал тахикарди
тосгуур ховдлын I зэргийн хориг
Тосгуур ховдлын II зэргийн хориг
Тосгуур ховдлын III зэргийн хориг
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Full transcript