Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Манастирите

No description
by

Paskal Piperkov

on 26 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Манастирите

от ас. Паскал Пиперков
ФМИ, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Поклоннически маршрути
в Търновската Света гора
26.03.2015 г.
Източен трансбалкански път
Що е то "Света гора"?
Света гора Атон
Търновска Света гора
Софийска Света гора
Родопска Света гора
Сливенска Света гора
Света гора
- съвкупност от право-славни манастири и техни поделе-ния под общо управление, полити-чески независими, близко разполо-жени, в които кипял духовен живот.
През Възраждането
тези комплек-си са продължили просветните традиции на средновековните си предшественици, като са били сто-жери на българския народностен дух.
В съвременното му звучене
, от гледна точка на културния и рели-гиозен туризъм, понятието "Све-та гора" би трябвало да включва действащите (стари и по-нови) ма-настири в региона, православни свещени места, аязма и параклиси, както и сградния фонд и руини на недействащите манастири.
Йордан Алексиев, За манастирите в "Света гора", "Търновски планини" и "Търновска Света гора", 2002
Манастирите във Великотърновска епархия
Какво предстои?
- прочистване на пътеките;
- трасиране и маркиране на нови пътеки;
- цифровизация на маршрутите;
- оформяне на туристически пакети;
- рекламиране на дестинациите;
- събиране и публикуване на историята;
- книга за Търновската Света гора;
- поклоннически екскурзии;
- съвместна работа на институциите;
- поклоннически поход "Св. Иван Рилски"
26.07.-06.08.2015 г.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
http://www.math.bas.bg/vt/rac/
http://www.ppiperkov.wordpress.com
ppiperkov@yahoo.com
Full transcript