Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Omvärldsanalys - Grundkurs NY

Futurewise AB
by

Peter Siljerud

on 13 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Omvärldsanalys - Grundkurs NY

OMVÄRLDSANALYS
- GRUNDKURS

EN NY VÄRLD
"Räkan som somnar i strömmen,
vaknar upp i soppskålen."
Över 30 år: peter.siljerud@futurewise.se

Under 30 år: @siljerud
PETER SILJERUD
FÖRÄNDRINGS-
BLINDHET

FRAMTIDSKARTAN
ATT HITTA TRENDER
KOMMUNIKATION
Det var Lasse Stefans som startade tramset bland dansband att tvinga in ett "Z" här och där i bandnamnet. Lasse Stefans (sic) bildades i Kristianstad redan i slutet av 50-talet och var garanterat skitkassa redan då. En ljum afton i slutet av sextiotalet skulle de spela i en folkpark någonstans i Sverige (brorsan sade att det var på Sammarlust i Kristianstad), och då parken skulle montera storskylten hittade de bara tre "S". Lasse Stefans krävde fyra... Den lokale byfånen kom oväntat med den pillemariska idéen att krysta in ett "Z" i slutet, och det blev så allvarligt tufft och fränt att en trend var skapad.
12%
Analysen är för nära:

”Det där har vi redan hört förut, kom med nåt nytt”
Analysen är för långt bort:

“Det verkar ju avlägset, vi måste tjäna pengar här och nu”
Analysen är för obekväm:

“Det stämmer säkert, men vi får fundera på det senare”
NYTTAN MED
OMVÄRLDSANALYS

”He not busy being born is busy dying.”

Bob Dylan
Vad påverkar hur framtiden blir?
Allt i hemmet 1957
1) långsiktig stabil riktning hos förändring, utveckling av skeende
2) strömning med kortare varaktighet som ligger i tiden
TREND
Miljö
Miljö- och klimatdebatten allt högre på politiska agendan
Ökat miljömedvetande hos svenskar
Försäljningen av ekologiska produkter ökar
Papperstidningen kommer vara död om 10 år
Andelen som läser tidningar regelbundet minskar
Allt fler tar del av nyheter på internet
Läsplattor viktigare för nyhetsförmedling
Hur fort sker omvärldsförändringarna?
Trickle down = Följ lyxen
Sen kanske inte alla kommer att stå och vaska champagne
En av de svåraste sakerna
är att bedöma hastigheten
STILMEDVETNA
SUBKULTURER
UNGA
DESIGNERS
ARTISTER
KÄNDISAR
RIKA
HOMO-
SEXUELLA
Källa: Anatomy of a trend, Vejlgaard
TREND-
SKAPARE
Trickle-down
Bubbling-up
Slumpen
Trend = "att vända"
Interner utan skärp
Före 1000-talet,
gammalt engelskt ord
"trenden" = to turn, roll
Min definition av en trend:

En trend har en riktning
En trend är faktabaserad
En trend är objektiv
En trend är långsiktig
Mikrotrend
Individualism, självförverkligande
Mer tid spenderas på social media
Fotografering av frukosten
Individualisering
Självförverkligande
Användargenererat innehåll
Social media
Mänsklig konversation
Reklamtrötthet
Reklamundvikande
Teknikutveckling
Reklamöverflöd
Ärlighet i reklamen
3. Förväxla inte klar sikt, med kort avstånd
Kan ni beskriva de 5-10 viktigaste trenderna som formar er bransch?
9. Man blir aldrig 100 % klar
Stjärnfamiljer
"Familjbildning på andra sätt än en kärnfamilj"
"Speldesign används för att engagera och skapa motivation"
Gamification = Spelifiering
Tänk om vi är för sena och missar en trend?
Påverkan av stora trender överskattas ofta i det korta perspektivet och underskattas i det långa.
10 TIPS
Se till att man är i fas med omvärldsförändringarna
Samsyn kring framtiden


Hitta nya affärsmöjligheter och tidigare upptäcka hot
Matcha resurser mot framtiden
Finna rätt tilltal i marknadsföring och PR-aktiviteter
Vindtunneltesta strategier mot omvärldstrender
Men det kan också vara tidskritiskt
TREND:
Ökad transparens av de anställdas åsikter
Räkna om siffror till begripligheter
(matrix, facebook)
Har ni en klar idé om framtiden för er bransch?
10. Överge fasta övertygelser snabbt
6. Många trender har en mottrend
7. Det nya dödar inte alltid det gamla
4. Skilj på trender och modeflugor
5. Alla trender gäller inte alla
1. Var nyfiken - testa saker
Se bortom egna intressesfären (dina professionella intressen borde vara bredare än dina privata)
Observera världen, bedöm den inte
Du behöver personligen inte gilla varje trend (jmf fota frukosten)
Fråga varför (saker händer, varför introducerades den här, varför gillar konsumenterna den, etc.)
8. Skapa en intern struktur och puls
Ju fler trender du identifierare, desto mer förståeligt blir varje nytt fenomeN. Varje ny observation kan passas in i ett sammanhang
Ta extern hjälp
Väcka nyfikenhet
Skapa ett gemensamt språk
Temporär tätposition i diskussionen
Inte trender, manifestationer för att folk vill vara unika, har ont om tid, vill ha portabel mat, etc.
DEFINITIONER
VERKTYG FÖR
INSAMLING

HUR FORMAS TRENDER?
SCENARIER
NAMNSÄTTNING
TREND-
FÖRDJUPNING

KONSEKVENS-ANALYS
MÅLSÄTTNING
STRATEGI
Min definition på disruptiv händelse:

En disruptiv händelse är radikal
En disruptiv händelse sker snabbt
En disruptiv händelse sker oväntat
En disruptiv händelse har få eller svårtolkade förtecken
"If you don't know where you are going, you will wind up somewhere else."

Yogi Berra
Vad är syftet med analysen?
Vilken är tidshorisonten?
Vilken omfattning och vilka resurser rör det sig om?
Vilka avgränsningar ska göras? (geografiskt, demografiskt, etc.)
Hur ser ansvars- och rollfördelningen ut?
Vilka kollegor är redan insatta i frågan?
Hur går trendspaningen till rent praktiskt?
Vem skall använda resultatet?
Hur skall resultatet redovisas?
Ju större trenduniversum ni bygger, desto lättare att sätta in nya observationer i ett sammanhang.
Sök indikationer på förändringar
Det kan vara nyheter, händelser och fenomen

Sök källor som pekar åt samma håll
Fundera på om och hur informationen hänger ihop

Skapa trendhypoteser
Spekulera i nya trender och håll utkik efter mer fakta
ATT HITTA TRENDER
Sök efter saker som inte hör ihop
Vad får dig att höja på ögonbrynen?

Hittar du få fakta kan du vara något på spåren
"Har jag rätt och är tidigt ute, eller har jag bara fel?"

Leta mottrender
När något är superhett – tänk om det vore tvärtom?
ATT HITTA TENDENSER
SAMBANDS-
ANALYS

ÖVNING: MAGASIN
IMPLEMENTATION
Postmodernismens ideal kring självförverkligande får folk att fotografera sin frukost
Fler fotograferar sin frukost
PRIORITERING
Vederhäftigt eller nydanande
Finns vedertaget namn på nätet?
Finns engelskt begrepp
som går att översätta?
Brexit
Sök associationer
Sök metaforer
Matrixfaktorn
Regnskogsekonomin
Ensamhället
Kombinera ord
Made in Sweden

vs.

"Fler svenska företag plockar hem produktionen från Asien"
Super...
Hyper...
Ultra...
Den nya …
...ekonomin
...samhället
...boomen
...explosionen
...faktorn
...syndromet
...paradoxen
...kulturen
…eran
...åldern
...krisen
...kraften
...bromsen
...gapet
…dilemmat
...jakten
…återkomst
Trendbeskrivning
Exempel och statistik
Drivkrafter
Principillustrationer
Mottrender
Konsekvenser
Trendbeskrivning
Utveckla trenden så att andra förstår innebörden(speciellt viktigt om titeln blir kryptisk)
Vilken riktning rör sig utvecklingen i?
Inom vilket område eller vilken region är trenden giltig?
Har trenden hållit på länge?
Kan den förväntas fortsätta på samma sätt?
Jämförelser med andra länder, branscher, etc. som kan ge indikationer på fortsatt utveckling
Försök att vara objektiv
Upplagan för Sveriges dagstidningar har under de senaste 20 åren minskat kontinuerligt. I takt med att dagens unga flyttar hemifrån utan prenumerationsvanor tycks minskningen accelerera allt snabbare. Även annonsförsäljningen följer en liknande utveckling. I USA är minskningen ännu kraftigare och många dagstidningar har lagts ner under senare år.
PRESSTOPP
Exempel och statistik
Hitta exempel som stödjer trenden
3 belägg (som i Spanarna!)
Trenden förankras på så sätt i verkligheten
Statistik och annan fakta kompletterar
Ibland finns inte hårda fakta, då kan uttalanden eller citat från experter, artiklar, etc. fungera
Sedan 1990 har upplagan för dagspressen minskat 25 procent.
Medelåldern för prenumeranter för Norrländska Socialdemokraten är 59 år.
Tidningsutgivarnas egen tidning Medievärlden har lagts ner efter 90 års utgivning och finns numera bara som nättidning.
I USA har 20 dagstidningar lagts ned de senaste 3 åren.
PRESSTOPP
Ökad individualisering utmanar massmedieformen
Media inte längre knutet till viss distributionskanal
Ökad användning av internet
Gratistidningar alternativ för många stadsbor
PRESSTOPP
Drivkrafter
Vad är det som driver på trenden och får den att fortsätta?
Hur starka är drivkrafterna?
Hur förutsägbara är de?
Vilka aktörer driver på trenden?
Vilket inflytande och vilka resurser har dessa?
Fundera även på motkrafter
Analog längtan
PRESSTOPP
Principillustrationer
Försök hitta övergripande bilder som beskriver skeendet
Fundera på schematiska förklararingar som ger aha-upplevelser
Det kan handla om avgörande förflyttningar
Det kan handla om före/efter-bilder
Försök hitta viktiga parametrar som karaktäriserar området, t.ex. områden, relationer, geografier
Det kan vara fyrfältare, staplar, diagram, grafik, etc.
Visualiseringar
Använd prototyper och dummies tidigt i processen
Visualiseringar beskriver grafiskt hur framtiden kan bli
Visualiseringar talar direkt till känslorna
Kan vara mycket starka för att förmedla framtida scenarier
Skapar en vision runt vad man vill åstadkomma
Har fördelen att de är konkreta och kan ge en samsyn
Man löper dock risken att det upplevs ”fånigt” och overkligt
Kan krävas en del arbete (kreativa möten, designers, etc.)
Ger möjlighet till iterationer
Investera lite – lär mycket
PRESSTOPP
Mottrender
Vissa trender skapar också mottrender
En mottrend är en förändring i motsatt riktning mot trenden
Vad är det som driver en sådan utveckling?
Vilka aktörer motverkar trenden?
För mycket av något får vissa att ta avstånd
Pendeln kan också svänga fram och tillbaka i vissa frågor
Trenden kan också gå åt motsatt håll inom vissa grupper eller regioner
Vad som är trend och mottrend är inte alltid lätt att tolka (och är ofta mer en semantisk fråga)
PRESSTOPP
Konsekvenser
Konsekvenser är tänkbara utvecklingsspår
Vad kommer trenden att medföra på sikt?
Konsekvenser är av naturen spekulativa
Viktigt att tänka konsekvenser i flera led
Konskevenserna kan bedömas som hot eller möjligheter
Papperstidningen försvinner på sikt
Läsplattor och mobilen tar över tidningens roll
Google, Microsoft, Wikipedia tar över nyhetsförmedlingen
Vänskapskretsen viktigare som nyhetsfilter
Nya intäktsmodeller krävs
PRESSTOPP
TREND
KONSEKVENS
KONSEKVENS
KONSEKVENS
KONSEKVENS
KONSEKVENS
AV
KONSEKVENS
KONSEKVENS
AV
KONSEKVENS
KONSEKVENS
AV
KONSEKVENS
KONSEKVENS
AV
KONSEKVENS
KONSEKVENS
AV
KONSEKVENS
KONSEKVENS
AV
KONSEKVENS
"Fantasi är viktigare än kunskap."

Albert Einstein
"Om vi visste vad vi höll på med skulle det inte kallas vetenskap, eller hur?"

Albert Einstein
"Nuet är havande med framtiden."

Voltaire
Aktören … lanserar den nya produkten/tjänsten ...
Aktören x ... dominerar området ...
Konkurrens från x tvingar y att ...
En ny affärsmodell lanseras som innebär att ...
Nya politiska beslut banar väg för...
Olika institutioner förespråkar ...
Miljöfrågan medför...
... procent av användarna kommer att ...
Inställningen till ... blir allt mer positiv
De flesta användarna går över till ...
En snabb värderingsförändring rörande ... sker
Media skriver spaltmeter om ...
Den nya tekniken x ... introduceras på marknaden
Den nya modeflugan är …
… går i graven
ÖVNING: FRAMTIDSKARTAN
Värdera i vilken utsträckning en viss strategi möter en viss trend:

0 = inte alls
1 = i viss mån
2 = väl
3 = mycket väl
Vi måste ha en bild av framtiden för att kunna agera idag.
Scenarioplanering är ett verktyg
för att hantera framtida osäkerheter.
"Scenarier är minnen från framtiden."

David Ingvar
FEEDBACK
FEED-FORWARD
DEN MÖJLIGA UTVECKLINGEN
DEN TROLIGA
UTVECKLINGEN
DEN MÖJLIGA UTVECKLINGEN
DEN MÖJLIGA UTVECKLINGEN
DEN TROLIGA
UTVECKLINGEN
FRAMTID 1
FRAMTID 2
FRAMTID 3
FRAMTID 4
Polarisera strategiska osäkerheter
UTFALL A
UTFALL B
Kombinera två osäkerheter
för att skapa scenariokors
UTFALL C
UTFALL D
UTFALL A
UTFALL B
4 olika scenarier
SCENARIO 2
SCENARIO 1
SCENARIO 4
SCENARIO 3
Bra scenarier är:

Möjliga
Konsistenta
Trovärdiga
Utmanande
Engagerande
ÖVNING: SAMBANDSANALYS
Nyckelområde 1
Nyckelområde 2
Nyckelområde 3
Nyckelområde 4
Nyckelområde 5
..
Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4
Underhåll (t.ex.)
SCENARIO 2
SCENARIO 1
SCENARIO 4
SCENARIO 3
Lorem
ipsum...
Lorem
ipsum...
Lorem
ipsum...
Lorem
ipsum...
Samhällsutveckling
Internationalisering (EU, m.m.)
Samarbeten med andra aktörer, avreglering, OPS
Energi (olja, nya energislag, m.m.)
Underhåll
Utveckling av tåg, räls, m.m.
Bansträckning
Logistik och omlastning
Leveransförmåga (kapacitetsproblematik, etc.)
Kundupplevelse- och krav
Utveckling för flyget
Utveckling för vägtransport
Attraktionskraft som arbetsgivare
Media
Säkerhet
Rapport Rapport Rapport Rapport
Puls: 4 ggr per år
Område: Nischer inom grön näring
Metod: Trendspaning
BRANSCHORGANISATION
Undersökning Rapport
Puls: 1 gång per år
Område: Unga och integritet
Metod: Kvantstudie
MYNDIGHET
Rapport Rapport Rapport Rapport
Puls: 4 ggr per år + varannan vecka
Område: Tematiserat
Metod: Europeiskt trendnätverk, analys, koncept
TEKNIKFÖRETAG
KONSUMENTVARU-
PRODUCENT
Trendspaning Scenarier Idégenerering Uppföljning
Puls: 4 ggr per år
Område: Bred spaning
Metod: Workshops
Rapport
Puls: 1 gång per år
Område: 7 olika (teknik, HR, etc.)
Metod: Outsourcat
INDUSTRIFÖRETAG
KOMMUN
Puls: 4 ggr per år + årsrapport
Område: Nischat
Metod: Kontinuerlig spaning
Rapport Rapport Rapport Rapport
Vilka trender har störst inverkan på
friskvårdsbranschen mot 2025?
BEGRIPLIGHET
MENINGSFULLHET
HANTERBARHET
OMVÄRLDSANALYS
VISION
RESURSER
KÄNSLA AV
SAMMANHANG
FRAMGÅNGSRIKA
STRATEGIER
BÖR
VILL
KAN
FRAMGÅNGSRIKA
STRATEGIER
Aaron Antonovsky
(1923-1994)
Professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Studerade 1970 hur kvinnor från olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet och fann då att en del av gruppen judiska kvinnor som överlevt koncentrationslägren trots alla umbäranden förmått bevara sin hälsa. Fynden resulterade i frågeställningen om vad det är som gör att människor blir och förblir friska, dvs. de hälsobringande faktorernas ursprung: salutogenes. Antonovskys svar på den salutogena frågeställningen var KASAM (Känsla Av SAMmanhang).
ORGANI-
SATIONEN
OMVÄRLDEN
EGEN VILJA
VISION
Syn, uppenbarelse, framtidssyn. (SAOL)
"Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge.
That's what we're doing."

Wikipedia
Att söka och utveckla föreställningar om den fullständigt annorlunda och bättre framtiden.

En levande inre bild eller upplevelse
av en meningsfull, önskvärd framtid
som uppmanar till handling.

Det handlar om att veta var man är,
och veta vart man vill.

Visioner ger fokus

Visioner kan skapa en ”detektor”

Visioner ger en förväntan om att nå fram
Dragningskraft
Skaparkraft
Rörelse mot framtiden
Det går inte att engageras av andras visioner om man inte själv ser en mening med dem, tar dem till sig och delar värderingarna.
RESURSER
HINDER
HYGIENFAKTOR
FÖRDELSSKAPANDE
UNIKT
INVÄRLDSANALYS
Visioner är oftast kvalitativa och icke mätbara.
Mål är tydliga avstämningspunkter som oftast är mätbara.
"He not busy being born is busy dying."

Bob Dylan
Husqvarnakoncernen ska skapa värde för sina intressenter genom hållbar lönsam tillväxt. Detta åstadkoms genom att vara nummer ett globalt / en global ledare inom de produktområden och marknadssegment där koncernen är verksam.
EXPONENTIALER OCH PARADIGM
Sammanträffanden
Inverteringar
Underligheter
Motsägelser
Trendbrott
Vad skulle hända om en specifik händelse får ett visst utfall?
WHAT IF...
Cuddle Workshop i London
Kattcafé i Tokyo
Competitive Intelligence, juni 2013
10% av arbetstiden läggs av de i PTS trendnätverk

Coop lägger 1 timme i veckan på fritid eller arbetstid
Start 2011
Många människor jobbar lite grann - så blir det gratis!
De lägger 1 timme i veckan på fritid eller arbetstids!!
Man ser inte den verkliga kostnaden av den då!
Man hoppas att de bidrar för att de tycker det är kul.
Men godis och chokladkakor skickas till bevakarna!
Dock en dedikerad analysgrupp!
Bra poäng - man blir inte så känslig om någon slutar!
(Jmf Mölnlycke där Lennart står för 100 procent och hans kollega för 10 procent = 110 procent omvärldsanalys)


15-tal bevakare (skummar igenom 500 infoposter varje månad, skriver summaries på de viktigaste varje vecka)
5 i analysgrupp (de sållar också, men kan se helheter och kopplingar mellan områden, baka ihop till insikter)
(träffas en gång i månaden, förbereder ca 2-4 timmar vardera )

Månadssammanfattning går till användare, beslutsfattare, medarbetare
Även en metaanalys en gång per år till budgetundelag, etc.

Man såg att Axfood lanserar mobil betalning via SEQR, skapar handlingsberedskap!
12 deltagare, "spaningar"
2. Undvik hamsterstadiet
Stick ut från övrig företagsrapportering
TOPPLISTOR
8-20 trender 5-10 tendenser

Skriv ner 1 trend/tendens per postit
Försök komma på 3-10 stycken
Du har 5 minuter på dig

OBS! Enskild övning
BVK-ANALYS
Dag 1

Nyttan med omvärldsanalys
SAFIK-processen
Definitioner
Målsättning (case)
Att hitta trender

12.00 Lunch

Prioritering
Trendfördjupning
Konsekvensanalys
Sambandsanalys

17.00 Dagen slut
Dag 2

8.30 Start
Scenarier
Framtidskartan

11.30 Lunch

Strategi
Kommunikation
Verktyg
Implementation

16.00 Dagen slut


Negativt frekvensberoende (zoologi):

Om ens egen typ är vanlig så är man inte anmärkningsvärd, men om man är ovanlig klarar man sig bättre
Bitcoin
Meganews
Uber
Aktivitetsarmband
Apple Watch
Car2Go
Vårdcentralen online
Genieo
Flipboard
Google Alerts
Mention
Evernote
Wide Narrow
Silobreaker
Comintelli
"The future of employer branding is in the hands of employees, and companies will lose control of their employer brand, courtesy of social media."

Teresa Collis, Siemens
Gigatrend
Makrotrend
TRENDNIVÅER
>20 år
5-10 år
0,5-2 år
Inspiration
Arla gick ihop med andra mjölkproducenter i branschorganisationen Svensk Mjölk och startade en PR-kampanj kallad Projekt Beige som sjösattes år 2001. Den ursprungliga planen var att projektet skulle pågå under tre år fram till 2003, men kampanjen blev så framgångsrik att den förlängdes och pågick ända fram till 2009.
Andelen som använder mjölk i kaffet:

2001: 39 procent

2007: 69 procent

(27 procent av all mjölk i Sverige konsumeras tillsammans med kaffe)
"- 2003 tog kampanjen ["Projekt Beige"] fart på allvar. Man spred kunskap om kaffe latten till medierna, som hakade på. Man skickade ut speciella utbildare som lärde upp svenska baristor och kaféägare hur man gjorde en riktigt god kaffe latte, säger Christoffer Levak, som i dag är ordförande i svenska delen av SCAE (Speciality Coffee Association of Europé)."
Ha fasta övertygelser
- men var beredd att snabbt överge dem!
Vi försöker medvetet återinföra något som vi tappat i tillgänglighetens tidevarv: längtan.
Tolkning på en högre nivå
Min definition av tendens:

En tendens kan vara en begynnande trend
En tendens har få och svaga tecken
En tendens är relativt osäker
Vad passar denna pusselbit med?
Google Trends
Kan vi lista centrala gigatrender?
Klimatkrisen
Ökat tryck på naturresurser
Demokratiprocessen
Snabb teknikutveckling / digitalisering
Ökad transparens
Ökat ekonomiskt välstånd
Postmateriella livsmål
Färre barn föds
Sekularisering
Ökande medellivslängd
Globalisering (allt mer sammanflätad världsekonomi, ökande konkurrens och effektiviseringskrav, etc. eller mot en post-global värld?)
Ökad individualisering (eller?)
Urbanisering (globalt men ej i Sverige)
Sortera alla omvärldstrender på rätt nivå:

Gigatrend
Makrotrend
Mikrotrend
Hur bedöms styrkan för olika trender?
Skriv ner tänkbara tecken som
skulle kunna leda till den aktuella
situationen (föregå den)
Exempel på trender i rapport:

E-handeln ökar
Mobila betalningar
Big data
Växande klyftor
Hållbar livsstil
Etc.
Allt fler trampolinparker innebär en ökad risk för skador
Personliga tränare utan tillräcklig utbildning
etablerar sig på marknaden
Mindly
Stort tack för mig!
Jag får ofta frågan om framtida börskurser, etc.
Men jag är ingen spågubbe. En spågubbes område är
framtida säkerhet, en framtidsforskares uppgift är att identifiera alla möjliga utfall. Inte en begränsad mängd
illusoriska säkerheter. Osäker kan vara bra för de betyder möjligheter. Till skillnad från en spågubbe måste en framtidsforskare ha någon form av logik. Det är alltså inte vidskepelse. Den mänskliga naturen är
hårdvirad att undvika osäkerhet.
BOXEN AV
OSÄKERHET
NÄR?
VAD?
BOXEN AV OSÄKERHET
NÄR?
VAD?
IDAG
FRAMTID 1
FRAMTID 3
FRAMTID 2
Uncertainty and opportunity go hand in hand
"Assumption is the mother of all fuckups"
IDAG
UTFALL
}
ANTAGANDE
"The bad assumption gap"
Eko-mode?

Delningsekonomin?

Uber?

Bilpooler?
"Jag är en ständig fiende till mobila tjänster."

Min blogg, januari 2009
"Alla vill ha samma typ av annorlunda saker."

Wille Crafoord
Peak beard?
En grupp försökspersoner fick först se 24 bilder med övervägande skäggiga män, en andra grupp fick se lika många bilder på övervägande rakade män, och en tredje grupp fick se blandade bilder. Samtliga tre försöksgrupper fick sedan se tolv bilder med varierande skäggighet. De poängsatte männens attraktionskraft.

Resultatet: Rakade ansikten fick högre poäng av den grupp som mestadels hade fått se skägg än av den grupp som mestadels hade fått se rakade ansikten. Och vice versa: skägg fick högre poäng av den grupp som mest hade fått se rakade ansikten jämfört med den grupp som mestadels hade fått se skägg.
Knapphetsprincipen
ANTI-GIGATRENDER
Urbaniseringen har upphört (i Sverige)

Minskande medellivslängd (i USA)

Post-globalism

Avstannande teknikutveckling
UPPFINNINGAR 1900-TAL
Transistorn, datorn, flygplanet, radion, tv:n, integrerade kretsar, kullager, kärnkraften, radarn, lasern, internet, satelliter, rymdraketer, jetmotorn, pacemakern, penicillin, mobiltelefonen, solceller, dammsugaren, GPS:en, tvättmaskinen, kopiatorn och helikoptern.

Och förstås elgitarren!
UPPFINNINGAR 2000-TAL
Smarta telefoner, Twitter, drönare, hoverboard, VR-glasögon...
Trind = rund
Svenskans trind, rund, komma i rullning
Human Genome Project 1990-2003:
Nytta: t.ex. förstå ärftliga sjukdomar, kan förebygga,
t.ex. ändrad kost för de med risk för vissa sjukdomar
Människor har 99,9% liknande genetisk uppsättning
Målet är att förstå hur de övriga 0,1% påverkar
Får tillbaks svaret inom 3 månader (jmf 13 år)
17 miljarder dollar
S-KURVA
Det finns inga J-kurvor!
(hockeyklubbor)
Snabbväxande trender och fenomen följer ofta icke-linjära samband, vilket gör att vi lätt underskattar deras påverkan

Träna på att tänka icke-linjärt

Surfa på exponentialerna!

Det handlar om att snabbt
byta omvärldsbild
Vad väljer du?
1) Du får 1 miljon kr direkt

2) Under en månad får du:
dag 1: 1 kr
dag 2: 2 kr
dag 3: 4 kr
dag 4: 8 kr, etc.
1 miljard kronor
I takt med att omvärlden förändras gör också definitionen av vad som är en konkurrensfördel det. Många större drakar har svårt att hänga med i denna omställning.

Ibland händer ingenting (BAU) ibland händer ALLT på en gång (paradigmskifte!), det är då det gäller att se upp!
"Paradigm-monstret" som hindrar!
Osynlig data för vetenskapsmän...

Den som äger den mest korrekta tolkningen av världen får ett konkurrensmässigt försprång. Genom att byta utsiktspunkt förändras bilden av verkligheten. Vi vet att rådande paradigm har makt över organisationer i och med de begränsningar som paradigmen innebär. Men paradigm existerar bara i våra hjärnor. Genom att tänka annorlunda, utanför paradigmet, kan vi också skapa annorlunda. Det är hur partiklarna i din hjärna förflyttar sig som påverkar din framgång. Handlingsutrymmet blir inte större än tankeutrymmet.
Världens första digitalkamera (1975)
Filmbranschen
vs.
story telling-branschen
Man måste avgöra hur länge
man ska hänga kvar vid det
gamla och sedan flytta vidare,
utan att vara varken för tidig
eller för sen.
PARADIGMSKIFTE
Avfärda inte till synes oväsentliga
mikrotrender, utan försök tolka dem
på en högre nivå.

Träna på att se helheter!
VOLUNTURISM
UPPSKATTNING OCH ERKÄNNANDE FRÅN ANDRA ALLT VIKTIGARE
BRUN TURISM
BERÄTTELSEN
OM RESAN ALLT VIKTIGARE DEL
"Bara södermalmsbor köper eko."
Den ekologiska marknaden förväntas fördubblas inom nästa 10 års period (Ekoweb).
Bonde 2009
ORGANI-
SATION
OMVÄRLDEN
EGEN VILJA
Institute for Integrative Nutrition does a pretty good job of making sure its employees have what they need for physical and mental wellness. A professional chef prepares a healthy organic lunch for the staff every day (breakfast and snacks are also provided), and fresh flowers are placed on everyone's desk. - See more at: http://www.businessnewsdaily.com/5134-cool-job-benefits.html#sthash.ldqwxCUA.dpuf
KRINGIS MAXIMUS
Idag: 500-650 miljoner per dag
KONSEKVENS
KONSEKVENS
KONSEKVENS AV
KONSEKVENS
KONSEKVENS AV
KONSEKVENS
KONSEKVENS AV
KONSEKVENS
250 000 bröllopsförfrågningar
Kundförståelse
TJÄNSTEFIERING
Jobbförändring per lönekvintil
Källa: European Jobs Monitor, Eurofond, 2017
Google Ngram
Chattbot
Full transcript