Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ

No description
by

Vịnh Nguyễn Quang

on 24 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BÀI GIẢNG CHÍNH TRỊ

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
a) Mục tiêu tổng quát
Đến năm 2020, phấn đấu đưa nước ta thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm cho đấtnước giàu mạnh.
Xin chân thành cảm ơn!
Kết cấu gồm 2 phần
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN ĐỘIVÀMỖI QUÂN NHÂN TRONG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BIỂN
Giáo dục chính trị HSQ-BS
Bài 4:
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHIẾN LƯỢC BIỂN ĐẾN NĂM 2020

I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
b) Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho đất nước giàu mạnh từ biển, bảo vệ môi trường biển.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
b) Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển đóng góp khoảng 53 - 55% tổng GDP và 55 - 60% kim ngạch xuất khẩu cả nước.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
b) Mục tiêu cụ thể
- Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển và ven biển.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
b) Mục tiêu cụ thể
- Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người cao gấp hai lần so với thu nhập bình quân của cả nước.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
b) Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng một số thương cảng quốc tế có tầm cỡ khu vực, hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
b) Mục tiêu cụ thể
- Phát triển mạnh cả khai thác, chế biến sản phẩm từ biển và phát triển các ngành dịch vụ biển.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
b) Mục tiêu cụ thể
- Xây dựng một số khu kinh tế mạnh ở ven biển; xây dựng cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp thống nhất về biển có hiệu lực, hiệu quả; mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biển.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Quan điểm chỉ đạo thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020
Một là, nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng từ biển, phát triển toàn diện các nghành, nghề biển với cơ cấu phong phú, hiện đại, tạo ra tốc độ phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả cao với tầm nhìn dài hạn.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Quan điểm chỉ đạo thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020
Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, hợp tác quốc tế và bảo vệ môi trường; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển vùng biển, ven biển, hải đảo với phát triển vùng nội địa theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
I. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TA VỀ CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
1. Quan điểm chỉ đạo thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020
Ba là, thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường biển trên tinh thần chủ động, tích cực mở cửa, phát huy đầy đủ, có hiệu quả các nguồn lực bên trong; tranh thủ sự hợp tác quốc tế, thu hút mạnh các nguồn lực bên ngoài theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN ĐỘIVÀMỖI QUÂN NHÂN TRONG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BIỂN
1. Định hướng Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
Hội nghị Trung ương 4 khóa X đã có những định hướng chiến lược sát đúng và cụ thể để thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
Một là, định hướng chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội
Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản về tài nguyên biển và bảo vệ môi trường biển; xây dựng kết cấu hạ tầng biển, gắn với phát triển mạnh các ngành dịch vụ
Một là, định hướng chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội
Đến năm 2020, phát triển thành công và có bước đột phá về kinh tế biển, ven biển
Một là, định hướng chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội
Trước mắt, tập trung đầu tư phát triển du lịch biển, xây dựng cảng biển, phát triển công nghiệp đóng tàu
Hai là, định hướng chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.
Hai là, định hướng chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng trong quản lý vùng trời, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.
Phát triển kinh tế biển phải gắn liền với quản lý vùng trời, bảo vệ biển, đảo. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên biển.
Hai là, định hướng chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, dân quân tự vệ biển vững mạnh toàn diện, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các thành phần kinh tế sản xuất và khai thác tài nguyên biển.
Hai là, định hướng chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Sớm xây dựng chính sách để thu hút và khuyến khích mạnh mẽ nhân dân ra đảo định cư lâu dài và làm ăn dài ngày trên biển, vừa phát triển kinh tế, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.
Hai là, định hướng chiến lược về quốc phòng, an ninh, đối ngoại
Ba là, định hướng chiến lược đối với các vùng biển
Đảng, Nhà nước quy hoạch biển nước ta thành bốn vùng và có chủ trương, chính sách riêng đối với từng vùng.
Bốn là, định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường biển, ven biển; phòng chống thiên tai và xây dựng kết cấu hạ tầng biển
Trong bảo vệ môi trường biển, ven biển, Nhà nước quản lý quy định cụ thể đối với việc phân bố và chất lượng những công trình có nguy cơ gây ô nhiễm
Bốn là, định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường biển, ven biển; phòng chống thiên tai và xây dựng kết cấu hạ tầng biển
Xây dựng hệ thống cứu hộ, cứu nạn và cảnh báo thiên tai từng bước hiện đại
Bốn là, định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường biển, ven biển; phòng chống thiên tai và xây dựng kết cấu hạ tầng biển
Nhà nước tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng biển gắn với phát triển mạnh các ngành dịch vụ
Bốn là, định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường biển, ven biển; phòng chống thiên tai và xây dựng kết cấu hạ tầng biển
Xây dựng đồng bộ một số cảng đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; đầu tư, cải tiến đồng bộ và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật - công nghệ của các cảng biển
Bốn là, định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường biển, ven biển; phòng chống thiên tai và xây dựng kết cấu hạ tầng biển
Xây dựng hệ thống đường ven biển; phát triển các nhánh nối tuyến ven biển này với các tuyến huyết mạch trong nội địa.
Bốn là, định hướng chiến lược về bảo vệ môi trường biển, ven biển; phòng chống thiên tai và xây dựng kết cấu hạ tầng biển
Đẩy mạnh củng cố, nâng cấp điện, nước ngọt, các dịch vụ, bảo đảm cho quá trình phát triển kinh tế biển, phục vụ sinh hoạt của dân cư ven biển và trên đảo, nhà giàn
Năm là, định hướng chiến lược điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường; phát triển khoa học - công nghệ
Nhà nước đẩy mạnh công tác nghiên cứu, điều tra cơ bản về tài nguyên môi trường, bao gồm các dự án và các chương trình lớn
Trong đó, tập trung trọng điểm các dự án:
Trong đó, tập trung trọng điểm các dự án:
Điều tra tổng thể khí tượng thủy văn, đánh giá mức độ ô nhiễm môi tường và nghiên cứu bão trên Biển Đông phục vụ phòng, chống thiên tai bằng mô hình số trị
Trong đó, tập trung trọng điểm các dự án:
Điều tra nguồn gốc sinh học biển, điều tra địa vật lý biển, điều tra và dự báo nguồn lợi hải sản Biển Đông, thiết lập khu bảo tồn biển...
Năm là, định hướng chiến lược điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường; phát triển khoa học - công nghệ
Đẩy mạnh nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng khoa học - công nghệ, phục vụ công tác điều tra cơ bản, dự báo thiên tai và khai thác tài nguyên biển.
2. Trách nhiệm của quân đội và mỗi quân nhân trong thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TRÁCH NHIỆM CỦA QUÂN ĐỘI VÀ MỖI QUÂN NHÂN TRONG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC BIỂN
Đẩy mạnh tuyên truyền về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
a) Trách nhiệm của quân đội
Quán triệt và thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trên hướng biển; duy trì sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc
a) Trách nhiệm của quân đội
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về tổ chức xây dựng các lực lượng vững mạnh về mọi mặt; nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
a) Trách nhiệm của quân đội
Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển, đảo và vùng ven biển; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
a) Trách nhiệm của quân đội
Tích cực học tập, nghiên cứu, nắm vững mục tiêu, quan điểm và những định hướng cơ bản của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
b) Trách nhiệm của quân nhân
Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo trong tình hình mới
b) Trách nhiệm của quân nhân
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng
b) Trách nhiệm của quân nhân
Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và trình độ sẵn sàng chiến đấu, bám trụ kiên cường, sử dụng thành thạo và có hiệu quả trang bị kỹ thuật ngày càng hiện đại
b) Trách nhiệm của quân nhân
Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trương biển; địa chất, khoáng sản trên Biển Đông; đổi mới công nghệ và tăng cường năng lực điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường đến năm 2020
Full transcript