Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Komposisyon o Maikling Sanaysay

Fil 3 Report
by

john anthony dayday

on 1 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Komposisyon o Maikling Sanaysay

KOMPOSISYON O MAIKLING SANAYSAY Bahagi ng Komposisyon 1. Simula Dapat na maging kaakit-akit para sa mambabasa. 2. Gitna O katawan ng teksto ang tumatalakay sa paksa. 3. Wakas O Konklusyon ng teksto ang siyang bumubuo sa tinalakay na gitna o katawan. Bago Sumulat Pagpili ng Paksa Kailangang maging interesado rito ang mambabasa. Hindi dapat masaklaw ang paksa upang magampanan sa loob ng limitadong panahon. Siguraduhing may mapagkukunan ng sapat na materyales. Ang lubhang teknikal na paksa ay dapat iwasan. Kailangang napapanahon ang paksa. Makapagbibigay ng aral sa iyo ang paksa. Pananaliksik Constantino at Zafra (1997:6). Anila, ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng mga ideya, konsepto, bagay, tao, isyu at iba pang ibig bigyang linaw, patunayan o pasubalian. Interbyu Tiyakin ang taong iinterbyuhin. Makipag-ugnayan sa iinterbyuhin at itakda ang petsa at lugar ng interbyu. Magsaliksik tungkol sa paksa at sa taong iinterbyuhin. Maghanda ng mga gabay na tanong. Ihanda ang mga teknikal na kagamitan para sa interbyu. Pagsasaayos ng mga datos, etadistika, at iba pa. Pagpaplano ng gagawing atake. Pagbuo sa isipan ng kakalabasang akda. Aktuwal na Pagsulat Pagsasaayos ng mga detalye sa talataan. Pagtitiyak sa kaugnayan ng bawat pangungusap at talataan. Pagbibigay ng halimbawa at/o patunay. Pagtitiyak sa mga konsepto at ideya. Pagdaragdag o pagbabawas ng impormasyon. Pagpapakinis ng akda. Matapos Maisulat Pagbasa Batas sa gramatika, ispeling atbp. Edisyon Nilalaman at estilo Revisyon Muling pagsulat at pagbabalik sa pangkalahatang konsepto, ideya, nilalaman at istilo ng akda. Tseklist para sa revisyon na inihain nina Funk (21) Naging malinaw ba ang layunin ko para sa mga mambabasa? Naipalabas ko ba ang puntong nais kong palabasin? Malinaw ba ang komposisyon? Makakatulong ba at magiging makabuluhan ito sa aking mambabasa? Lohikal ba ang pagkakaorganisa ng teksto? Nakakapagbigay ba ako ng sapat na mga dahilan, halibawa, at mga detalye na sumusuporta sa aking mga ideya? Masusundan ba ng mambabasa ang nais kong iparating? Malinaw ba at epiktibo ang istruktura ng mga pangungusap? Nakuha ba ng introduksyon ang interes o atensyon ng mga mambabasa? malinaw ba ang pangunahing ideya ng papel? Angkop ba ang konklusyon? Ilang Tip sa Pagsulat Mag-angkin ng orihinalidad Maging matapang sa pag-eekperimento. Magtiwala sa sariling kakayahan Kuhanin ang opinyon ng iba Sa huli'y ikaw ang ultimong hurado ng iyong akda.
Full transcript