Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IV. Mehmet Dönemi Siyasi Olaylar

tarih sunumu
by

İris Eskinazi

on 28 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IV. Mehmet Dönemi Siyasi Olaylar

Osmanlı - Avusturya İlişkileri Avusturya ile Osmanlı 1606 yılında Zirvatorok Antlaşması'nı imzalayarak aralarındaki barışı sağlamışlardı. IV. Mehmet döneminde içeride ıslahat çalımaları yapılırken, dışarıda ise Avrupa devletleri ile mücadeleler devam etmekteydi. Osmanlı - Lehistan İlişkileri Osmanlı - Rusya İlişkileri Osmanlı-Rusya ilişkileri Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne bağlı Özi Kazaklarına saldırıp bölgeyi ele geçirmesiyle bozuldu. Kutsal İttifak Iris Eskinazi 10B IV. Mehmet Dönemi
Siyasi Olaylar Osmanlı - Venedik İlişkileri Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz'deki adaların alınmasıyla burada bir üstünlük sağlanmıştır. Ancak Venedik bu durumu kabullenememiştir. Girit Adası Venediklilerin ellerindeydi ve her fırsatta Osmanlı'nın ticaret yapan gemilerine saldırıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin tam olarak Akdeniz'de hakimiyeti sağlayabilmesi için Girit'i alması gerekiyordu. 1645 yılında Girit kuşatıldı. Girit kuşatması tam 24 yıl sürdü. Kuşatmanın bu kadar uzun sürmesi Osmanlı ekonomi ve donanmasını kötü yönden etkiledi. Bu süre içinde bir ara Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldılar. Köprülü Mehmet Paşa ablukayı kaldırdı. Zaman içinde Fransa ve İspanya'dan Venedik'e yardım gelmesiyle birlikte bu kuşatma Osmanlı-Haçlı mücadelesine dönüştü. Sonuç olarak Girit, 1669 yılında Köprülü Fazıl Paşa Dönemi'nde fethedildi. Böylece Osmanlı'nın Akdeniz'de hakimiyeti güçlendi. Bu barış ortamı Avusturya'nın Erdel Beyliği'nin iç işlerine karışmasıyla yeniden bozuldu. 1658 yılında Erdel, Eflak ve Boğdan Beylikleri Avusturya'nın kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etti. Böylece, 1662'de başlayan savaşlarda Osmanlı Devleti Avusturya'yı yenilgiye uğratmış ve bu savaşlarda Köprülü Fazıl Paşa Uyvar Kalesi'ni ele geçirmiştir. Kalenin alınmasından sonra Avrupa'da "Uyvar önünde bir Türk gibi güçlü" atasözü ortaya çıkmıştır. Avusturya'nın barış istemesiyle 1664 yılında Vasvar Antlaşması imzalanmıştır. Antlaşmaya göre:
Erdel Osmanlı Devleti'ne bağlı kalacak
Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlı'ya verilecek.
Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecek Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti Avusturya karşısında üstünlük sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin himayesinde bulunan Ukrayna Kazakları, Lehistan tarafından saldırıya uğradı. Bunun üzerine Fazıl Ahmet Paşa öncülüğündeki bir ordu Lehistan'a sefere çıktı. Bazı kalelerini kaybeden Leh Kralı'nın barış isteğinde bulunmasıyla 1672 yılında Osmanlı Devleti ile Lehistan arasınıda Bucaş Antlaşması imzalandı. Bucaş Antlaşması'na göre:
Podolya Osmanlı'ya bırakılacak
Ukrayna Osmanlı idaresindeki Kazaklar'a bırakılacak
Lehistan yılda 200 bin altın vergi verecek Bucaş Antlaşması Osmanlı Devleti'nin topraklarına toprak kattığı son antlaşmadır. Batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır. İmzalanan bu antlaşmaya Lehistan Diyet Sistemi itiraz etmiş, savaş yeniden başlamıştır. Yapılan mücadelelerde Lehistan yenilince Bucaş Antlaşması vergi yükümlülüğü kaldırılarak 1676 yılında Zuvarno Barışı olarak yenilendi. II. Viyana Kuşatması Avusturya Avrupa'da güçlü konuma gelebilmek için Macaristan'ı almak istiyordu. Bunun üzerine sefere çıkan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 1678 yılında Ruslardan Çehrin Kalesi'ni aldı. Rusların isteği üzerine 1681 yılında Bahçesarah/Çehrin Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre:
Kiev Ruslarda kalmaya devam edecek
Özi (Dinyeper) Nehri'nin sağındaki topraklar Osmanlı'da kalacak Bu antlaşma tarihteki ilk Osmanlı-Rus antlaşmasıdır. Vasvar Antlaşması'yla sağlanmış olan barış ortamı Avusturya'nın Macaristan'a saldırıları ile bozuldu. Avusturya'nın Katolik, Macaristan'ın ise Protestan olmasi ilişkileri daha da geriyordu. Macar Kontu Tökeli İmre, halkı ile birlite Avusturya'ya karşı ayaklanarak Osmanlı Devleti'nden yardım istedi. Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa Vasvar Antlaşması kapsamında bu yardım isteğini kabul etmedi. Fazıl Ahmet Paşa'nın ölümünden sonra sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise Macarların yardım isteğini kabul etti. IV. Mehmet'i ikna eden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bazı komutanların karşı çıkmasına rağmen savaş kararı aldı. Böylece, hazırlanan ordu ile 1683 yılında Avusturya üzerine sefere çıkıldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki ordu Viyana'yı kuşattı. Osmanlı ordusuna Eflak, Kırım, Erdel ve Boğdan Beyleri de katıldı. Bu kuşatmaya tek başına karşı koyamayacağını anlayan Avusturya imparatoru Avrupa devletlerinden yardım istedi. Papa'nın teşvikiyle Alman, Fransız ve Lehlerden oluşan bir Haçlı ordusu Avusturya'nın yardımına geldi. Osmanlı ordusu kuşatma yaparken Kırım hanı da Leh kuvvetlerinin Tuna Nehri'ni geçmesini engellemek ile yükümlüydü. Kırım hanı, Leh ordusuna engel olamayınca Osmanlı ordusu zor duruma düştü. İki ay süren kuşatma sonunda Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı ve geri çekilmek zorunda kaldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yenilginin bedelini idam edilerek ödedi. Avrupada'ki Osmanlı ilerlemesi Viyana yenilgisi ile sona ermiştir. Bu yenilgi Avrupalıların Türkleri Avrupa'dan atma umutlarını yeniden canlandırmıştır. Osmanlı Devleti'nin bu zor durumundan yararlanmak amacıyla Papa, Avrupa devletlerini birlik olmaya çağırmıştır. Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan tamamen atma hevesiyle kurulan bu birliğe Kutsal İttifak dendi. Kutsal ittifak içerisindde Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta ve Rusya vardı. Kurulan bu birlik Osmanlı'ya dört cepheden saldırdı. Avusturya --> Erdel ve Macaristan
Lehistan --> Podolya
Venedik --> Dalmaçya ve Mora kıyıları'na saldırdı. Bu savaşlarda zaman zaman zafer kazanılsa da Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Salankamen'de, II. Mustafa ise Zenta Zafer'inde ağır yenilgiler aldı. On altı yıl süren savaşlar sonunda karşı koyacak gücü kalmadığını anlayan Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı. Karlofça Antlaşması İngiltere ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla yapılan görüşmeler sonucunda Osmanlı ile Avusturya,Venedik ve Lehistan arasında 1699 yılında imzalanmıştır. Antlaşmaya göre:
Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası Venedik'e verilecek
Podolya ve Ukrayna Lehistan'a verilecek
Temeşvar ili ve Banat yaylası hariç bütün Macaristan ve Erdel Avusturya'ya verilecek
Bu antlaşma 25 yıl sürecek
Antlaşma Avusturya'nın kefilliği altında olacak Bu antlaşma Osmanlı Devleti'nin büyük çapta toprak kabettiği ilk antlaşmadır. Bundan sonra Avrupa Osmanlı Devleti'ne karşı savunma durumundan saldırıya geçmiştir. Türklerin Avrupa'daki ilerleyişi durdu ve geri çekiliş başladı. İstanbul Antlaşması Ruslar imza yetkileri olmaması nedeniyle Karlofça Antlaşması'na katılamadılar. Ruslarla 1700 yılında Karlofça Antlaşması'nı tamamlayan İstanbul Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre:
Azak Kalesi Ruslara verilecek
Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek Önemi: Bu antlaşma ile Ruslar Azak Kalesini alarak Karadeniz'e inme politikasında ilk adımını atmış oldu. Bu iki antlaşmayla birlikte:
Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki hakimiyeti sona erdi.
Osmanlı'da sitaset değişikliği yaşandı; batıya doğru ilerleme fikri yerine kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi hakim oldu.
Karlofça Antlaşmasına aracılık eden İngiliz ve Hollandalılar'a geniş anlamda kapitülasyonlar verildi.
Osmanlı ordusunun yetersizliği görülerek askeri alanda reforma yapma fikri gelişti.
Full transcript