Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Skautai Lietuvoje

No description
by

Laura Burokaitė

on 16 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skautai Lietuvoje

Skautai ir kultūra
Lietuvių skautų stovyklose yra ugdomos lietuvių tradicijos, iškeliami skautybės idealai, bei stiprinamas broliškas-seseriškas bendradarbiavimas. Taip pat stovyklose skiriamas pagrindinis dėmesys - gyvai ir stipriai lietuviškosios skautybės idėjai, nes ji jaunimui padeda įsigilinti į savo tautos, kultūros ir bendruomenės uždavinius.
Kas yra skautai?
Pasaulio skautų istorija
Skautų priesaikai
Skautų įstatai
1. Nelauk iš kitų nieko, bet visada duok pats ką gali.
2. Gyvenk Tėvynei ir žmonijai ir būk gamtos ir gyvulių draugas.
3. Buk riteris, neturtingųjų ir silpnųjų gynėjas ir tiesaus kelio sekėjas.
4. Stiprink savo kūną ir sielą ir šviesk protą.
5. Tebūnie tavo valia kaip templė tampriais įtempta.
6. Sek skautų patroną Šv. Jurgį, naikink piktą pasaulyje, o pirmiausia pačiam savyje.
7. Tebunie tavo pirmoji mintis apie kitus, o tik antroji apie save.
8. Auk į viršų kaip galingas ąžuolas, bet nesilenk žemyn kaip vergšlenąs gluosnis.
9. Buk rytoj geresnis, negu šiandien esi ir negu vakar buvai.
10. Turėk dievą širdy ir atmink posakį "BUDĖK !".
Skautai Lietuvoje
Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.
"Skautija yra nuostabi jaunatviška šeima, kurią vienija bendras šūkis - Dievui, Tėvynei, Artimui“

-
skautas Valdas Adamkus


"Skautybė atstovauja laisvę prieš vergiją,
Taiką prieš nesantaiką,
Pagarbą įstatymams prieš jų niekinimą,
Gerą valią prieš piktą valią."

Prezidentė Lynda Johnson
Skautybės pradžia- 1907 metais Brownsea saloje pirmoji bandomoji skautų stovykla.
Lordas Robertas Baden-Powell'is- skautų įkūrėjas.
1908 m. - "Skautybė berniukams"
1961 m. skautų pasaulyje buvo jau apie 9 milijonus...
Lietuvos skautų istorija
1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje, Petras Jurgėla- Jurgelevičius įsteigia pirmąjį skautų vienetą.
1919 m. birželis - Įsteigta Lietuvos Skautų Paspirties Draugija (LSPD)
1940 m. liepos 18 d. Lietuvos skautai panaikinti.
1988 m. Pirmoji skautų vadovų sueiga Vilniuje.
1989 m. Atkuriamasis suvažiavimas Vilniuje.
1997 m. gegužės 25 d. Lietuvos skautija buvo priimta į Pasaulio Skautų Judėjimo Organizaciją (WOSM).
Lietuvos skautijos struktūra
Kraštas
(konfederacija)
Tuntas
Tuntas
Draugovė
Draugovė
Draugovė
Draugovė
Skiltis
Skiltis
Skiltis
Skiltis
Skiltis
Skiltis
Skiltis
Skiltis
Lietuvos skautijos valdymas
Suvažiavimas
Taryba
Vyr. skautininkas
Etikos
komisija
Kontrolės komisija
Pirmija
Vilkai-
iki 10 metų
Skautai-
10-14 metų
Patyrę skautai- 14-18 metų
Vyr. skautės
Vyčiai
Suaugę skautybėje- nuo 18 metų
Amžiaus grupės skautijoje
"Brangindamas savo garbę aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir tėvynei, padėti artimui ir vykdyti visus skautų priesaikus..."
Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.
Skautas naudingas ir padeda artimui.
Skautas - draugas savo artimui ir brolis kitam skautui.
Skautas mandagus ir riteriškas.
Skautas - gamtos draugas.
Skautas klusnus savo tėvams ir vyresnybei.
Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties.
Skautas taupus.
Skautas blaivus ir skaistus savo mintimis, žodžiais ir darbais.
Geležinis skautų įstatas
Skautas sažiningai atlieka visas savo pareigas
Skautų šūkis:
Dievui, tėvynei, artimui.
Pošūkis:
Būdėk!
Įvairūs minėjimai
Kovo 11d.
Vasario 16d.
Įkūrėjo diena
Sausio 13d.
Jurginės
Betliejaus taikos ugnis
Gyvenimas miške
Skautiška virtuvė..
Skautiška duonelė;
višta, kepta kurpinėje;
kiaušinis keptas bulvėje..
Skautai savo keliamais uždaviniais įgyvendina kultūrinę veiklą, turėdami puikų moralės ir vertybių suvokimą jie juos perduoda jaunesnėms kartoms ir taip ūgdo jauną žmogų,buti neabėjingu tėvynei ir jos kultūrai.
Skautai- visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija, siekianti ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei.
Lietuvos skautija
Lietuvos skautija yra Lietuvos visuomeninė, laisvanoriška, nepolitinė organizacija, veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Ji atvira Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos, lyties ar visuomeninės padėties.


Lietuvos skautijos tikslas - ugdyti jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, atsakingų piliečių ir jų vietinės, nacionalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, pilno fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos.


Lietuvos skautija yra Pasaulio skautų judėjimo organizacijos (World Organization of the Scout Movement) nacionalinė narė. Pasaulio skautų judėjimo organizacija yra tarptautinė, nepolitinė ir susideda iš pripažintų nacionalinių skautų organizacijų.

Pasaulyje yra daugiau nei 28 milijonai skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusių, 216 šalių ir vietovių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje

Lietuvos skautija yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ji vienija per 2500 skautų visuose Lietuvos regionuose.
Skautininkai
Gilvelis
Jūrų skautės
Oro skautai
Sausumos skautas
Vilniaus kraštas
Sausumos skautai


Gyvenimas miške
Įdomu žinoti
Įdomu žinoti...
"Aš patvirtinu, kad ši Pasaulio skautų organizacijos emblema buvo nugabenta į mėnulį drauge su pirmu žmogaus išsilaipinimu ten. Apollo XI, 1969 m. liepos 20 d."

Neil A. Armstrong
11 iš 12 amerikiečių astronautų, kurie buvo išsilaipinę Mėnulyje – skautai;

Žymūs žmonės- skautai:

Garsus režisierius ir filmų kūrėjas Stevenas Spielbergas;
Bitlas seras Paulas McCartney;
Valdas Adamkus;
Popiežius Jonas Paulius II;
Barakas Obama;
Ričardas Hamondas;
Deividas Beckhemas;
Tonis Bleiras.

Sveikinasi kaire ranka;
Per visą skautybės egzistavimo laiką net 500 milijonų žmonių buvo ar yra skautai;
Per metus skautai uždirba beveik 2 milijardus litų;
Antanas Smetona buvo LSS (Lietuvos skautų sąjungos) globėjas;
Trys suglausti pirštai simbolizuoja skautų šūkį: Dievui, Tėvynei, artimui
Nykšys ant mažojo piršto simbolizuoja vyresnio skauto pagalbą jaunesniąjam skautui
Skautiškas saliutas
Nerašytos taisyklės
"Tiems, kurie mato ir girdi, miškas yra laboratorija, klubas ir šventykla viename"
Lordas Robertas Baden-Powell
Dėkojame už dėmesį
Laura Burokaitė ir
Justė Gedgaudaitė
Full transcript