Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat is een peuterspeelzaal

No description
by

carolien buist

on 30 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat is een peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal
Openingstijden
De peuterspeelzalen zijn ‘s ochtends en ‘s middags
open. Een dagdeel duurt 3 uur. Een overzicht van de
openingstijden staat op de adreslijst.
Tijdens de basisschool vakanties zijn de
peuterspeelzalen gesloten.
Filmpje
Wat is een peuterspeelzaal
peuterspeelzaal is een algemeen toegankelijke voor schoolse educatieve voorziening. Op de peuterspeelzaal kunnen kinderen in de leeftijd van 2 / 2½ tot 4 jaar twee dagdelen per week komen spelen. Hierdoor komt de peuter in contact met leeftijdgenootjes. Het kind kan kennis maken met verschillende soorten materiaal die voor zijn/haar ontwikkeling van belang zijn. Spelenderwijs leert het kind delen en omgaan met andere kinderen. Door samen te plakken, kleien, verven, boekjes te bekijken, tafel- en kring spelletjes te spelen, ervaren de peuters hoe het is om iets in groepsverband te doen. De leidster werkt volgens een vaste dagindeling en programma. Het pedagogisch beleidsplan is daarbij een leidraad. Het pedagogisch beleidsplan ligt voor ouders ter inzage op de peuter zaal. Veiligheid en geborgenheid, sfeer en gezelligheid zijn belangrijke basisvoorwaarden op de peuterspeelzaal. Het kind "hoeft nog niet", de peuter mag zich in alle vrijheid - al spelend - ontwikkelen.
De taken van de peuterspeelzaal
1. Ontwikkeling stimulering : het stimuleren van alle ontwikkelingsgebieden zoals; de motorische, sociaal-emotionele, en de cognitieve ontwikkeling.

2. Volgen en signaleren : de peuter wordt in zijn/haar ontwikkeling en welbevinden gevolgd. Deze informatie wordt vastgelegd in het overdracht formulier. Wanneer een leidster zorgen/vragen heeft over de ontwikkeling kan de intern begeleider en/of de logopediste ingeschakeld worden. Dit gaat altijd in overleg met u als ouder.

3. Vormgeven aan de doorgaande ontwikkelings lijn: overleg en afstemming tussen ouders en leidsters, overleg en afstemming tussen leidsters en voorzieningen die zich richten op dezelfde leeftijdsfase, b.v. het consultatiebureau, en het overdracht formulier tussen peuterspeelzaal en de basisschool)

Waarom naar de
peuterspeelzaal?
De peuterspeelzaal is om allerlei redenen belangrijk
voor uw kind:
• Er zijn veel leeftijdgenootjes om mee te spelen.
Uw kind leert samen spelen.
• Er is veel en gevarieerd spelmateriaal, dat
aansluit bij de leeftijd van uw kind.
• Uw kind kan er activiteiten doen, die thuis niet zo
goed mogelijk zijn, bijvoorbeeld
klimmen/verven/kleien.
• De peuterspeelzaalleidsters bevorderen dat de
kinderen steeds meer dingen zelfstandig doen.
• Uw kind wordt op een
Full transcript