Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wat wil dit toch zeggen?

Presentatie bij de studie over Handelingen 2
by

BS Romijn

on 17 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wat wil dit toch zeggen?

Jeruzalem
Historische en profetische grond
Apostelen +
Petrus
Joden
Joodse
sprekers en hoorders
Wekenfeest
Johannes
de Doper
Begin van de
Handelingen
periode
Tussen hemelvaart en wederkomst
Laatste dagen
andelingen 2
Wat wil dit toch zeggen?
De troon van de HEERE (Jer.3:7)

Stad van de Grote Koning (Matth.5:35)

Centrumpositie in Israël (2Kron.12:13)

Centrumpositie tussen volken (Ez.5:5)

Verbonden met herstelde Israël (Ps.102:22; Jes.2:1-5)

Het nieuwe Jeruzalem (Op.21:2, 10)
Parthen
Meden
Elamieten
Mesopotamië
Judea
Capadocië
Pontus
Asia
Frygië
Pamfylië
Egypte
Lybië
Rome
Kreta
Arabië
'Joden en allen die in Jeruzalem wonen' (2:14)

'Mannen van Israël' (2:22)

'Het gehele huis van Israël' (2:36)

Het citeren van de profeet Joël (2:16-21)

2x Psalm (16, 110) en naam van David (2:25, 29)

'De dingen die Jezus in hun midden gedaan heeft (2:22)

Het spreken over bekering (2:38)

'De belofte voor u en uw kinderen...' (2:39)
Pesach (14 nisan)

Feest v/d ongezuurde broden
(15-21 nisan)

Feest v/d eerstelingen (1e weekdag na Pesach)


Wekenfeest
(7 weken later)


Feest v/d bazuinen (1 tisri)

Grote verzoendag (10 tisri)

Loofhuttenfeest
(15-22 tisri)
De hoogtijdagen
zevens zevens

omer-telling

pentecoste -> pinksteren

5 x 10 genade

7(x7) + 1 nieuw begin
Vuurtongen, tongen, talen
De Heilige Geest bestuurt de tongen van de
apostelen en anderen om te spreken wat Hij wil (2:4).

De hoorders herkennen hierin de
talen
van de landen waaruit ze afkomstig zijn (2:6, 8).

De '
tongen
als van vuur die zich
verdelen
' symboliseren wat er hoorbaar gebeurt. Woorden grijpen om zich heen en doen een krachtig werk (2:37).

De
gave
van de Geest voor mensen die tot geloof komen (2:38)
Handelingen 2:4, 38
'uitstorten' (2:17-18, 33)
De apostelen +, de mensen die tot geloof komen

Handelingen 4:31
De kring rondom de apostelen

Handelingen 8:14-17
Gelovigen in Samaria

Handelingen 9:17
Saulus

Handelingen 10:44-47
'uitstorten' (10:45)
Allen die het Woord horen in het huis van Cornelius

Handelingen 13:51-52
De discipelen in Antiochië

Handelingen 19:1-7
Discipelen in Efeze
De opname van de Heere Jezus (1:2), laatste heilsfeit tot op dat moment

Opdrachten voor de apostelen (1:2) met het oog op het vervolg van hun taak

Veertig dagen lang (1:3); typologie van verwachting

Onderwijs aan de apostelen met betrekking tot het Koninkrijk van God (1:3)

Het verwachten van de uitstorting van Heilige Geest (1:4-5, 8)

Het verwachte getuigenis vanuit Jeruzalem (1:8)

Verwachting van de zichtbare terugkeer van de Heere op de wolken (1:11)
Handelingen 1:1-11
Jeruzalem
Onderwijs en achtergrond
Jezus door de rechterhand van God verhoogd
Jezus heeft de belofte van Heilige Geest ontvangen
Jezus heeft Heilige Geest uitgestort (Handelingen 2)
Hij zit aan de rechterhand van God totdat Zijn vijanden neergelegd zullen zijn als een voetbank voor Zijn voeten
Handelingen 2:33-35
uitstorting van Heilige Geest + gevolgen
wonderen in de hemel en tekenen op aarde, met een oordelend karakter
veranderingen aan zon en maan
het aanbreken van de Dag des HEEREN
Handelingen 2:17-21
Joël 2:28-32
Wat wil dit toch zeggen?
De taaiheid van traditie
De HEERE gaat door
Venster naar de toekomst
'Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind Ik geen vreugde.'
'Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE, en de erenaam Israël aannemen.'
Jes.1:11
Jes.29:13
'Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan'
Jes.44:3-5
Geen collectieve bekering

Onderbreking van het tijdpad van Joël 2

Geen eindvervulling

Uitzien naar Israëls herstel
uitstorting van Heilige Geest + gevolgen
wonderen in de hemel en tekenen op de aarde, met een oordelend karakter
veranderingen aan zon en maan
het aanbreken van de Dag des HEEREN
Handelingen 2:17-21
Joël 2:28-32
Waar?
Wie?
Wanneer?
De trouw van de Heere
De Heere volhardt
Leven met de feiten
Verzegeld met de Heilige Geest

De inwoning van Heilige Geest

De bron van orde en eenheid in de gemeente

Gevuld worden met inzicht en kracht

Vervuld worden met (de) Geest
De Heilige Geest en ons leven
H
Vers 5
In Jeruzalem woonachtige Joden,
Godvrezende mannen,
afkomstig uit alle volken

Vers 9
Inwoners van...

Vers 10
Proselieten
Toeschouwers
Veelzeggende getallen
Geluid als van een geweldige
windvlaag
, die het huis vervult
Handelingen 3:19-21
Full transcript