Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Řídící aktivity geoparků

No description
by

Martin Sauer

on 3 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Řídící aktivity geoparků

Řídící aktivity geoparků
vs. destinační management

Analýza poptávky
Úkoly
Zjistit profil návštěvníka destinace.
Určit nosné segmenty
Hlavní motivace návštěvy
Chování a výdaje návštěvníka
Procesy
Hledání sekundárních zdrojů
Spolupráce na výběrových šetřeních (CzT, kraje, destinace)
Komunikace s TIC

Analýza nabídky
Úkoly
Lokalizační předpoklady
Realizační předpoklady
Funkčně-prostorová struktura cestovního ruchu v destinaci
Certifikační systémy v destinaci
Procesy
Tvorba mapových podkladů
Inventarizace geologických lokalit
Přehled o aktivitách DMO, zájmových sdružení, …

Formulace cílů
Kvantitativní rozvoj cestovního ruchu x časoprostorová disperse návštěvnosti
Spokojenost návštěvníků

Strategické obchodní oblasti
Navštěvované atraktivity
Aktivity návštěvníků
Zážitky (zkušenosti s návštěvou)
Relevantní implicitní a explicitní spolupráce, která vytváří přidanou hodnotu pro návštěvníka
Nosné formy cestovního ruch (cykloturistika, pěší turistika, města, …)
Marketingová témata

Tvorba produktů
Úkoly
Interpretace geolokalit
Pořádaní akcí
Provázání s dalšími službami
Procesy
Service design
Budování infrastruktury
geoprůvodci
Certifikace služeb
Spolupráce s partnery

Východiska
Může se činnost geoparků inspirovat poznatky o destinačním managementu?
Existují synergie mezi aktivitami geoparků a DMO?
Jak mají být aktivity uvnitř geoparků uspořádány?
Východiska
destinační management vs. geopark
paralely a rozdíly
Ale mají mnoho společných prvků:
snaha o socioekonomický rozvoj určitého území
společný zájem pečovat o atraktivitu území
zpřístupňovat území turistům
autenticita nabídka
....
udržitelný rozvoj
Destinační řízení si prošlo v minulosti několika fázemi rozvoje
předmětem byla definice funkcí DMO a optimalizace řídících procesů
Porozumění vývoji umožňuje transfer zahraničních zkušeností do snah o koordinační a kooperační činnost uvnitř destinací cestovního ruchu
pramen: Bieger, Beritelli, Laesser (2011)
Tvorba image
Úkoly
Hodnotový rámec značky
Tvorba loga a motta destinace
Komunikace značky
Procesy
Tvorba vizuální identity geoparku
Spolupráce s DMO, ….
Realizace vlastních komunikačních aktivit (PR, reklama, vnitřní marketing)

Propagace
Úkoly
Poskytování info (před cestou, přímo v destinaci)
Komunikace konkrétních produktů a akcí
Procesy
Spolupráce s DMO
Vlastní komunikační aktivity
Síťové aktivity (síť národních geoparků, …)

Distribuce
Úkoly
Nalezení silných distribučních kanálů
Procesy
Listing v rezervačních a informačních systémech (DMO, CzT, plánovací portály)
Spolupráce s CK

Custumer relation management
Úkoly
Péče o návštěvníky
Procesy
Datamining (identifikace geoturistů)
Newslettery
Akční nabídky
Exkluzivní informace

Ing. Martin Šauer, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta MU Brno

pramen: Bieger, Beritelli, Laesser (2011)
pramen: Bieger, Beritelli, Laesser (2011)
pramen: Bieger, Beritelli, Laesser (2011)
pramen: Bieger, Beritelli, Laesser (2011)
pramen: Bieger, Beritelli, Laesser (2011)
pramen: Bieger, Beritelli, Laesser (2011)
Full transcript