Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Valet elektromagnetike ne TIK

No description
by

Stela Mucaj

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Valet elektromagnetike ne TIK

Projekt
Nentema: Shftytezimi i valeve elektromagnetike ne TIK.
Qellimi i projektit:
Radiovalët dhe valët elektromagnetike të frekuencave të tjera
Pak histori...
• Telefonia celulare bazohet në sistemet GSM dhe UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) duke përfshirë brezin e frekuencave nga 900, 1800 dhe 2100 MHz.
Anetaret e grupit:
Xhulja Ponari
Johana Marku
Stela Mucaj
Enrik Shehu
Romino Aliaj
Objektivat e projektit:
Radiovalët e përdorura në telefoninë celulare janë si dhe drita e dukshme dhe rrezet X (e të tjera) valë elektromagnetike që përhapen me një shpejtësi 300 000 km/sek. Këto valë përbëhen njëkohësisht nga komponenti elektrik dhe magnetik të cilët ndryshojnë periodikisht në kohë. Numri i lëkundjeve në njësinë e kohës është ajo që quhet frekuencë dhe i referuar për 1sekonde, frekuenca shprehet në herz ( hz ).
Valët elektromagnetike me frekuenca mbi ato të valëve të radios kanë vetitë që i dallojnë ato nga radiovalët. Psh. drita e dukshme mund të perceptohet nga syri, rrezatimet me frekuencë shume më të lartë, mbi 106 herë më të madhe se frekuenca e radiovalëve të telefonisë celulare, mund të jonizojnë lënden dhe të ndajnë molekulat
Është fakt që kur “celulari” u shfaq për herë të parë në tregun shqipar - viti 1996 - ishte produkt për pak njerëz, një mjet i ri dhe i çuditshëm. Me kalimin e kohës dhe zhvillimin e teknologjisë, hyri në jetën tonë dhe shumë natyrshëm u bë një mjet i përditshëm, në funksion të nevojave kryesore. Në këtë zhvillim AMC luajti një rol shumë të rëndësishëm duke qenë kompania e parë e telefonisë së lëvizshme në tregun shqiptar që në vitin 1996. Telefonia celulare përbën sot fushën e telekomunikacioneve që përhapet me ritmet më të shpejta.
• Brenda qyteteve vendosen antena me fuqi shumë të vogël (deri 22 wat). Kështu, secila prej tyre mbulon një zonë të kufizuar që quhet qelizë. Renditja e antenave bëhet në mënyrë të tillë që formojnë një rrjetë qelizash e cila mbulon të gjithë zonën e banuar.
Te aftesohemi per realizimin e kerkimit,perpunimit dhe argumentimit te materialeve ku paraqiten dhe shpjegohen zbatime praktike te elektricitetit,magnetizmit dhe valeve teknike ne jeten praktike.
-Mbledhja e informacioneve,zbatime praktike .
-Perpunimi i shembujve nepermjet trajtimit teorik dhe figurave ose videove.
-Argumentimi i ndikimit te zhvillimit teknologjik ne permiresimin e cilesise se ketyre zbatimeve.
- A e dini se si funksionon telefonia celulare?

- A e dini cilët janë limitet e ekspozimit të sigurt?

-Hamendësimet më të përhapura për telefoninë celulare..
-Pyetjet më të shpeshta..


Lenada: Fizike
Tema:Zbatimi i elektrecitetit,magnetizmit dhe valeve teknike ne jeten e perditshme.
• Por kur numri i telefonave celularë që kryejnë thirrje brenda një qelize të caktuar rritet shumë, në mënyrë që të vazhdojnë thirrjet pa ndërprerje, nevojitet që këto qeliza të ndahen në qeliza më të vogla. Në këtë mënyrë nevojitet të vendosen më shumë antena, por që ju nevojitet më pak fuqi pasi mbulojnë një zonë akoma më të vogël. Kjo është gjë e mirë pasi edhe telefonave ju nevojitet një fuqi akoma më e vogël për të komunikuar me antenat. Dmth, sa më të shumta të jenë antenat, aq më e vogël është fuqia e tyre, si edhe aq më e vogël është fuqia e funksionimit të telefonave.
• Antenat janë të ndërtuara posaçërisht që të funksionojnë brenda zonave të banuara ndërsa transmetojnë 90% të valëve radio në mënyrë horizontale që të mos përhapet pa shkak rrezatimi elektromagnetik.
Përderisa rrezatimi elektromagnetik i telefonisë celulare është i njëjtë me atë të stacioneve radiotelevizive, përse nuk vendosen antenat në male?
Komunikimi, në rastin e radios dhe televizionit, është i njëanshëm (transmetuesi drejt marrësit). Në telefoninë celulare komunikimi është i dyanshëm, dmth nga antena drejt celularit dhe anasjelltas. Kështu, në rastin e radiotelevizionit është e mundur që duke transmetuar me fuqi të madhe nga një vend i vetëm, si për shembull nga maja e një mali, të mbulohet efektshmërisht me sinjal një zonë e gjerë gjeografike. Ndërsa rrjetet e telefonisë celulare, që të funksionojnë, kanë nevojë për shumë stacione me fuqi transmetuese shumë të vogël secili prej tyre dhe pikërisht për këtë u krijuan në këtë mënyrë.
Faleminderit per vemendjen!
Full transcript