Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of SIKOLOHIYANG PILIPINO

No description
by

Joy Marie

on 24 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of SIKOLOHIYANG PILIPINO

SIKOLOHIYANG PILIPINO: TEORYA, METODO AT GAMIT
KONSEPTO NG SIKOLOHIYANG PILIPINO: KABULUHAN AT TUNGUHIN
Ang Pilipino ay may sariling sikolohiya na makikita sa kanyang pagkatao, kasaysayan, lipunan at kapaligiran.

PERSPEKTIBO AT DIREKSYON
Ang sikolohiya ay tungkol sa damdami’t kamalayang nararanasan; sa ulirat na tumutukoy sa pakiramdam sa paligid; sa isip n tumutukoy sa ugali kilos o asal; sa kalooban na tumutukoy din sa damdamin; at sa kaluluwa na siyang daan upang mapag aralan din ang tungkol sa budhi ng tao.
- Enriquez,1974

KONSEPTO SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Sa pagsusuri ng wika, kultura sa Pilipinas, mapapansin na may katutubong konsepto at mayroon din namang konseptong “inaangkin”.
KABULUHAN NG SIKOLOHIYA
Paano nagagamit ang sikolohiya laban sa interes ng tao?
Ito ay maaring masuri gamit ang pag aanalisa sa mga panimulang pinagpapalagay sa sikolohiya.

KABUUANG ANYO NG SIKOLOHIYA SA KONTEKSTONGPILIPINO: ANG SIKOLOHIYA SA PILIPINAS
Ito ay ang sama samang pag-aaral at pagsusuring sikolohikal na may kaugnayan sa bansang Pilipinas
Mas angkop na sabihin sa huli na: “AMERICAN PSYCHOLOGY IS A RELATIVELY NEW DISCIPLINE FOR FILIPINOS BUT PHILIPPINE PSYCHOLOGY IS AS OLD AS FILIPINO ITSELF”
ANG PALASAK NA ANYO NG SIKOLOHIYA SA KONTEKSTONGPILIPINO: SIKOLOHIYA NG PILIPINO
Ang pag aaral ng dayuhan at Pilipino sa kalikasang sikolohikal.
Nagkakaroon ng miskonsepsyon sa katangiang kultural ng mga Pilipino at grupong etniko sa Pilipinas na nagmula sa pag aaral ng mga dayuhan at nakikita rin sa mga teksbuk sa hayskul at elementarya
NILALAYONG ANYO NG SIKOLOHIYA SA KONTEKSTONGPILIPINO: SIKOLOHIYANG PILIPINO
Ang sikolohiyang bunga ng karanasan, kaisipan at oryentasyong Pilipino.
Ito ay sikolohiyang gumagamit ng metodo at teorya na angkop sa kultura at wikang Filipino, samakatuwid sikolohiyang ang nagsusuri ay ang mga nakakaintindi at nakakaalam lang ng kultura at wikang Pilipino.
KATUTUBONG KONSEPTO
Ang konseptong katutubo ay mas malinaw dahil ang kahulugan nito ay higit na malapit sa karanasang Pilipino

KONSEPTONG BUNGA NG PAGTATAKDA NG KAHULUGAN
Mas mabisa ang pagtatakda ng kahulugang teknikal sa isang konseptong mahalaga sa Pilipino kaysa sa di maingat na pag aangkop ng ligaw na konsepto.

PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA IDEYA AT SALITANG HIRAM
Ito ay paghiram ng banyagang konsepto na kung minsan ay nagdudulot ng pagkalito.

PAGBIBINYAG O PAGGAMIT SA KATUTUBONG SALITA PARA SA PANDAIGDIGAN O BANYAGANG KONSEPTO

Paggamit ng konsepto tulad ng hiya utang na loob at pakikisama sa pandaigdigang konsepto na higit na namamayani sa mga Pilipino

PANGINGIBABAW NG ASIMILASYON NG TAGURI AT HIRAM NA KOSEPTO
Konseptong matagal na sa bokubolaryong Pilipino ngunit di pa malinaw o lubos na batid ang depinisyon
Konseptong matagal na sa bokubolaryong Pilipino ngunit di pa malinaw o lubos na batid ang depinisyon
LIGAW AT BANYAGANG KONSEPTO

ANG TAO AY TINITINGNAN BILANG ISANG INDIBIDWAL HIWALAY SA KANYANG PALIGID
Ang tao at lipunan ay magkatulong. Ipinalalaganap ng tao ang mga layunin ng lipunan at tinutulungan din lipunan na makamtan ng tao ang kanyang hangarin. Kung ang lipunan ay hadlang sa lubos na pag unlad ng tao, nararapat lamang na palitan ang lipunang ito at lumikha muli ng lipunang makakabuti at makakatulong sa tao.
ANG MGA TAO AY MAGKAKTULAD. HINDI GAANONG MAHALAGA ANG BANSA AT PANAHONG PINANGGALINGAN KAYA MAAARING GAMITIN ANG ANUMANG TEORYA O EKSAMEN SA PAG UNAWA SA KANILA.
Ang pilit na pag aakma ng teorya at metodong banyaga (ng walang “pag susuri”),ito ay nagdudulot ng mali maling pagkaunawa sa ating sarili dahil ito ay di angkop sa karanasang Pilipino.
ANG SIKOLOHIYA AY DI KUMIKILING SA ANUMANG TEORYA SA PAGPAPAHALAGA O SA ISANG PARTIKULAR NA LIPUNAN
Hindi sapat ang kaalamang teoretikal. Kailangang subukin sa obhetibong kalagayan ang resulta ng ating eksperimento. Ang paksa ng pananaliksik ay laging matatakdaan hindi lamang sakontribusyon nito sa pangkalahatang kaalaman, kundi sa praktikal nitong maidudulot sa lipunan.

KAILANGAN BA NG SIKOLOHIYANG PILIPINO NG SARILI NITONG KASAYSAYAN?
ANG SIKOLOHIYANG IPINANGANGALANDAKAN
Ang itinuturing na “unibersal” na Sikolohiya ay mula sa lamang sa Kanluran at di sumasalamin sa kultura at karanasan ng iba pang lahi.

BAKIT NAGKAGANITO?

Ito ay dahil sa “Colonial Mentality” na nagdudulot ng sobrang paghanga sa gawi ng mga kanluranin. Ito ay marahil nag ugat sa mahabang kasaysayan ng pananakop sa ating bayan.

PAGTATAKDA NG SARILING KASAYSAYAN NG SIKOLOHIYA
Ito ay mahalaga dahil iba ang sikolohiyang katutubo at ng kasalukuyang lipunan, na mas malapit sa mga bayang Asyano at third world countries.
Ito rin ay susi sa pag unlad dahil ito ay makakatulong upang maiwawaksi ang “colonial mentality” at makatayo sa sariling paa gamit ang sariling kakayahan.

PATUTUNGUHAN NG SIKOLOHIYANG PILIPINO AT NG KASAYSAYAN NITO
Sikolohiyang ginagamit ang wikang Pilipino at dayalektong Pilipino upang mas mabigyang linaw ang mga konseptong Pilipino.
Ang metodo at teoryang gagamit ay dapat malapit sa kultura at karansang Pilipino; kung hindi man ay ibatay dito.
Ang paglinang sa “partikular” na sikolohiyang Pilipino ay makakatulong sa pagbubuo ng Sikolohiyang “unibersal” o pangkalahatan.
MGA BATAYAN NG SIKOLOHIYANG PILIPINO: DIWA AT KARANASAN
SIKOLOHIYA BILANG AGHAM NA PILIPINO
Ang sikolohiya ay agham pantao at nalalayong unawain ito, di maiiwasang maging partikular sa isang grupo ng tao tulad ng mga Pilipino.
Ang mga teorya, metodo at pamamaraan ay dapat na iukol o iangkop sa kultura, karansan, at kapaligiran ng lipunan. Bukod dito, ang mabuting pagsusuri ay mahalaga.

MGA LARANGANG MAAARING MAPAG AMBAGAN SA SIKOLOHIYANG PILIPINO
Teorya sa pagkakaugnay ng pagkatao at kultura
Sikolohiya bilang agham na “pang masa”
Penomenong tulad ng ESP at faith healing
ANG DIREKSYON NG PANANALIKSIK

Pag aaral ng penomeno mula sa labas sa pamamagitan ng paliwanag sa kaugalian sa sikolohiya
Pag aaral na kasama ang elementong etnograpikal mula sa antropolohiyang kultural

SIKOLOHIYANG PILIPINO BILANG KATANGIANG KULTURAL
Ang sikolohiyang Pilipino ay agham ng pangkalahatang katangiang Pilipino; “pagkataong Pilipino” bilang paksa ng Sikolohiya. Sa ganitong paraan, ang pagkaPilipino ng sikolohiya ay bahagi ng pagiging malaya ng kulturang Pilipino
Walang panghabang buhay na katangian ang tao dahil binabago ng panahon at kasaysayan ang isang lipunan.

SIKOLOHIYA NG MGA PILIPINO O MGA SIKOLOHIYA NG PILIPINO ?
ETNOGRAPIYA AT ISANG KATANGIANG KULTURAL
Ang sikolohiya ng Pilipino ay nabuo sa pinagsama samang pag aaral ng mga Pilipino at mga dayuhan. Dahil dito ay maraming pagkukunan ng kaalaman, kung mayroong magsusulat ng libro ng sikolohiyang Pilipino
Upang maisulat ang librong “SIKOLOHIYA NG MGA PILIPINO” ay kailangan magkaroon ng isang katangiang kultural
PAGHAHATI HATI NG MALAWAK NA KATANGIANG KULTURAL NG MGA PILIPINO
KATUTUBONG KATANGIAN
DOMINANTENG KATUTUBONG KATANGIAN NA MAY IMPLUWENSIYA NG BANYAGA
HIRAM NA KATANGIAN SA MGA KATUTUBO

MGA BATAYAN NG SIKOLOHIYANG PILIPINO: SA KULTURA AT KASAYSAYAN
BATAYAN SA KINAGISNANG SIKOLOHIYA
Ito ang sikolohiyang batay sa kaugaliang minana, ugali at paniniwala ng mga grupong etniko sa Pilipinas sa iba’t ibang aspeto ng buhay; kabilang din dito ang literaturang Pilipino, pasulat man o pasalita.
BATAYAN SA TAO AT KANYANG DIWA
Isinaalang alang na batayan ang tao na may materyal at imateryal na aspeto, batay sa kanyang tradisyon
BATAYAN SA PANAHON NG PAGBABAGONG ISIP
Maraming mabubuong kaalamang sikolohikal mula sa mga akda na tumatalakay sa mga paksang makabuluhan sa Sikolohista tulad ng “Hinggil sa katamaran ng mga Pilipino” ni Rizal
BATAYAN SA PANAHON NG PAGPAPAHALAGA SA KILOS AT KAKAYAHAN NG TAO
Ang pagbibigay pansin sa pag uugnay sa kaalamang panglinggwista sa kilos at maging ng pagsusukat sa talino.
BATAYAN SA PANAHON NG PAGPAPAHALAGA SA SULIRANIN SA LIPUNAN
Paghihikayat ni Aldaba Lim, isang sikolohista, na makialam at tumulong sa paglutas sa suliranin ng bayan at huwag makukuntento sa katahimikan ng pagsusuri ng datos at pag eeksperimento
BATAYAN SA WIKA, AT PANANAW NG PILIPINO
Mahalaga ang wikang Pilipino bilang batayan sa sikolohiyang Pilipino, dahil karamihan ng pag aaral sa sikolohiya ay ginamitan ng wikang dayuhan; ito ay maaaring magdulot ng paglayo sa tunay na resulta.
KAMALAYAN AT KALULUWA: PAGLILINAW NG ILANG KONSEPTO SA SIKOLOHIYANG KINAGISNAN
KALULUWA AT GINHAWA
Sa kristiyanismo, ang kaluluwa ay espiritong tutungo sa langit o sa impyerno. Ang tunay na langit o ginhawa ay nasa kabilang buhay at kailangang mahiwalay ang katawan sa kaluluwa upang matamo ito. Sa modernong panahon, ang tao ay di nababahala sa anyo ng kaluluwa kundi sa tutunguhan nito at ang iba naman ay di naniniwala dito. Ang ginhawa ay natatamo sa materyal na bagay at iba pa.
ETNOGRAPIYA
Ang paniniwala at wikang ginamit sa pagtalakay sa Kaluluwa ay nag iiba depende sa pangkat etnikong aalamin ngunit kapansin pansin ang mga pagkakatulad ng bawat isa.
Ang karaniwan ay ang pag uugnay ng kaluluwa sa buhay at pagkatao at karaniwang higit sa isa; ang ginhawa naman ay karaniwang iniuugnay sa hininga, pagkain at iba pa

PAGKATAO AT KAMALAYAN
KALULUWA-DIWA
BUOD-HAKA: panloob at panlabas na diwa
BAIT-MALAY: panloob at panlabas na kamalayan
BUDHI: moral na katangian
UNAWA: kakayahang matalos ang panlabas na reyalidad
KONSENSYA: moral na pagtatantiya o pang unawa
ULIRAT-nag uugnay sa tao sa panlabas na reyalidad
GINHAWA: kaayusan sa pandamdamin at pangdama ng tao
DAMDAM:persepsyon sa lahat ng nangyayari sa loob at labas ng tao
ANDAM- DAMA: panloob at panlabas na persepsyon ng tao
DAMDAMIN- PAKIRAMDAM
TIMPI-PIGIL: pangkaluluwa at pangkatawan na pamamahala ng damdamin
LOOB: nakatuon sa emosyon na nagbibigay daan sa gawa
Ang sikolohiyang Pilipino ay sikolohiya ng mga Pilipino. Ito ay agham na naglalayong unawain ang kilos, isip, ugali at kalooban ng isang Pilipino anuman ang kanyang estado sa buhay, pangkat na kinabibilangan at iba pa.
Kaya dapat lang na ito ay dapat mailapit sa masa tulad ng sinabi ng ilang Pilipinong may akda.
Malawak ang batayan ng ating sikolohiya sa kultura, wika pananaw lipunan at kasaysayang Pilipino. Ito ay agham na makabuluhan sa iba’t ibang aspeto ng buhay-Pilipino. Kaya dapat lamang na ito ay linangin sa pamamagitan ng pagtuklas at pag aangkop ng iba’t ibang teorya, pamamaraan at metodo.
Full transcript