Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of PMBOK Project Management

Training #2
by

Naku Depp

on 29 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of PMBOK Project Management

Surprises!
Төслийн
менежмент

I. Нэгдсэн менежмент
/Integration Management/
D. B & C
PMBOK-ийн зорилго
Or
Welcome!
PMO Refresher
Төсөл
Төслийн менежмент
Төслийн гол гүйцэтгэлийг болон бусад Stakholder-уудаас тухайн төсөлд тавих шаардлага, тэдний хүсэн хүлээж байгаа зүйлийг хангах, мөн түүнээс илүү үр дүнг бий болгохын төлөөх хамгийн оновчтой арга техник, мэдлэг, технологи, хэрэгсэлүүдийг авч хэрэглэх явдал юм.
What is the PMBOK?
Project Manager Book of Knowledge
Standard guide for administration and completion of projects.

Who will use the PMBOK?
Every IT Project Manager (PM) that administers any project at Bass Pro.
Document Scope and Purpose
Stakeholders
Stake Holder – Төсөлд идэвхитэй оролцож байгаа мөн төслийн хэрэгжилт,гүйцэтгэлийн үр дүнгээс хамаарч ашиг олох эсвэл алдагдал хүлээх хувь хүн болон байгууллага. \Жишээ нь : Хэрэглэгч, ивээн тэтгэгч, гадны байгууллага, олон нийт \. Төслийн оролцогчид нь төсөл болон түүний үр дүнгийн бүтээгдэхүүнд нөлөө үзүүлж байдаг.
PMBOK
PMI–Project Management Institute (1996, USA, Philadelphia, Pennsylvania) 1996 оны 3-р сард PMBOK стандартыг гаргасан.


Энэ нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн, төслийг амжилттай удирдахад чиглэсэн олон жилийн туршлагыг байнга сайжруулж ирсэн стандарт юм. Дотроо 9 мэдлэгийн хүрээг багтаадаг.
PMBOK-ийн түүх
9 мэдлэг
9 Мэдлэг
II. Хэр хэмжээ /Scope Management/
Төслийн бүтээгдэхүүний бий болгоход хийгдэх бүхий л ажлууд болон, эдгээр ажлуудыг бий болгох процессыг хэлнэ. Ө.х юуг хийх, юуг хийхгүй байхаар тодорхойлогдоно.
III. Цаг хугацаа /Time Management/
Төслийг цагт нь дуусах хүртэл удирдах шаардлагатай процессуудыг хамруулсан үйл ажиллагааг төслийн цаг хугацааны менежмент гэнэ.
IV. Зардалын менежмент
/Cost Management/
VII. Харилцааны менежмент
/Сommunication Management/
Төслийн харилцаа холбооны менежмент нь урьдчилан хангах үйл ажиллагаа болон зохистой төрөл,цуглуулга,тархалт,хадгалалт,буцаалт ба төслийн мэдээллийн хандлагыг агуулдаг.
Гүйцэтгэлийг үнэлэж дүгнэх, ажилд сонгон шалгаруулж авах, хөдөлмөрийн харилцаа, эрүүл ахуй, аюулгүйн ажиллагааны дүрэм журамууд зэрэг хүний нөөцийн удирдлагатай холбоотой бусад ойлгомжуудыг агуулдаг.
V. Чанарын менежмент
/Quality Management/
VIII. Хангамжийн менежмент
/Procurement Management/
IX. Эрсдлийн менежмент
/Risk Management/
PMBOK
PMBOK-ийн үндсэн
5 процесс
II. Төлөвлөх \Planning\
III. Гүйцэтгэх
\Executing\
V.Дуусгах/Closing/
IV. Хянах, шалгах
\Monitoring and Controling\
I. Эхлүүлэх
/Initiating/
Tөслийн гурвалжин
\The Triple Constraint\

Бүхий л төслүүд нь өөр өөрийн гэсэн хүрээгээр хязгаарлагддаг.

Гүйцэтгэл \Scope goals\:
Цаг хугацааны хүрээ \Time goals\
Өртөг \Coast goals\Take advantage of your Project Manager - this is their day job

They are here to free you up to do yours without worrying about the execution of your project

Төслийн процессууд
Take advantage of your Project Manager - this is their day job

They are here to free you up to do yours without worrying about the execution of your project

Тодорхой зорилгоор, өгөгдсөн хугацаанд, урьдчилан төлөвлөсөн нөөцөнд үндэслэсэн,зориуд сонгосон арга барилаар явуулах үйл ажиллагаа юм.
Зорилго
Төслийн менежментийг ашиглах хүрээ хязгаараас хамааран гарсан стандарт мэдлэгийн цогцыг бий болгох, нийтлэг нэр томъёог шийдэж олны хүртээл болгох
Төслийн менежментээр лавлах материалын стандарт бий болгох
Их дээд сургуулиуд дахь төслийн менежментийн хэмжих хэмжүүр болох \төлөвлөгөө, агуулга\
Төслийн менежментээр ажилладаг хүмүүсийн мэдлэгийн төвшинг шалгах шалгуурыг тэдэнд зааж өгөх
Хэр хэмжээ
Цаг хугацаа
Зардал
Чанар
Хүний нөөц
Харилцаа
Хангамж
Эрсдэл
Төслийн өртөгийн менежмент нь батлагдсан төсвийн хүрээнд төсвийн процессуудыг багтаасан, төсвийг гүйцэлдүүлэх үйл ажиллагаа юм.
VI. Хүний нөөцийн менежмент
/Human Resource/
Анхаарал тавьсанд баярлалаа :)
МСМ IV А.Ахмарал

Төслийн чанарын менежмент нь гүйцэтгэсэн байгууллагын үйл ажиллагаанууд болох чанарын бодлогыг тодорхойлох,зорилгууд болон төслийн үүрэг өгсөн шаардлагыг хангах хариуцлага зэргийг агуулдаг.
Төсөл амжилттай хэрэгжихийн үндэс нь төслийн баг, эцсийн зорилгоо тодорхойлох юм. Түүнчлэн төсөл болон байгууллагын бүхий л дүрмийн хоорондын хамаарлыг тодорхойлох юм.
Ашиглагдах нөөц, цаг хугацааны хүснэгтээ төлөвлөх
Төслийн багаа тодорхойлж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснийг баталсан мэдээлэл
Эцсийн үр дүн жинхэнэ төлөвлөгөөтэй тохирч байгаа эсэхийг шалгаж, дотоод үйл ажиллагааны эрсдлийг буулгана.
Төслөөс хүлээгдэж буй бүх зүйл хангагдсан эсэхийг сайн нягтлах хэрэгтэй. Төсөлөө хүлээлгэж өгөхөөс өмнө төслөө ахин эргэн харж төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэсэн үед гэрээгээ дуусгавар болгоно.
le
Төсөлд удирдах ба хянах, төлөвлөлтийн хариуцлага, дүн шинжилгээ, тодорхойлогч, эрсдлийн менежментийн төлөвлөлтийн дамжуулалтын процессыг хамаруулсан үйл ажиллагааг эрсдлийн менежмент гэнэ.
Төслийн багаас гадна хэрэгтэй үр дүн эсвэл үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн олж авах, хэрэгцээтэй зүйлээ худалдаж авах зэргийг хамруулсан процессыг хангамжийн менежмент гэнэ.
Full transcript