Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I Després de l'Eso, què?

No description
by

Oficina Jove Garraf

on 3 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I Després de l'Eso, què?

Sense Títol
Amb títol
PAU
3 Modalitats:
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnolgia
Arts
El batxillerat prepara l'alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral
Horari
Humanitats i ciències Socials:

Llatí I i II (matèria d'opció obligatòria per a humanitats)
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II (obligatòria per a ciències socials)
Economia
Economia d'empresa I i II
Grec I i II
Història del món contemporani (1r)
Literatura castellana
Literatura catalana
Literatura universal
Geografia (2n)
Grec II
Història de l'art (2n)
Ciències i Tecnologia:

Matemàtiques I i II (matèria d'opció obligatòria)
Biologia I i II
Ciències de la Terra (geologia) I i II
Dibuix tècnic I i II
Física I i II
Química I i II
Tecnologia industrial I i II
Electrotècnia (2n)
Horari
Arts:

Història i fonaments de les arts I i II (matèria d'opció obligatòria)
Anàlisi musical I i II
Anatomia aplicada
Cultura audiovisual I i II
Dibuix artístic I i II
Dibuix tècnic I i II
Història del món contemporani
Literatura catalana
Literatura castellana
Literatura universal (1r)
Llenguatge i pràctica musical (1r)
Volum (1r)
Arts escèniques (2n
Disseny (2n)
Matèries específiques:

Història música i dansa
Psicologia
Segona llengua estrangera I i II
Sociologia
Tècniques d’expressió graficoplàstica
Religió
Estada a l'empresa
Específica de centre
Qualsevol altra matèria de qualsevol modalitat
Treball de recerca:

Cal fer un treball sobre un tema triat per vosaltres i orientat per un tutor/a.
Aquest treball és obligatori i contribueix a desenvolupar la capacitat de recerca, imprescindible per afrontar opcions acadèmiques posteriors.
70 hores
10 % de la nota del batxillerat
A Vilanova:
INS Baix-A-Mar
INS Joaquim Mir
INS Manuel de Cabanyes (Batxibac, Nocturn)
INS F. X. Lluch i Rafecas
INS Dolors Mallafré i Ros (Arts)
Escola Pia*

A distància:
IOC (a partir de 18 anys)
La formació professional capacita per a l'exercici de professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional pròpia de cada títol i comprendre l'organització i les característiques del sector de treball corresponent.
La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa un o dos cursos acadèmic.
El crèdit de síntesi ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle.
El crèdit de formació pràctica en centres de treball és obligatori i avaluable, i es porta a terme en empreses o entitats mitjançant convenis amb el Departament d'Ensenyament.
24 famílies professionals:

Activitats físiques i esportives
Administració i gestió*
Agrària
Arts gràfiques
Comerç i màrqueting*
Electricitat i electrònica*
Edificació i obra civil
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme*
Imatge personal
Imatge i so
Indústries extractives
Instal·lació i manteniment*
Indústries alimentàries*
I
n
formàtica i comunicacions*
Química
Mari
t
imopesquera
Sanitat*
Serve
i
s socioculturals i a la comunitat*
Segu
r
etat i medi ambient
Tèxt
i
l, confecció i pell
Tran
s
port i manteniment de vehicles*
Cicles Formatius
de Formació
Professional
ARTS
PLÀSTIQUES
I DISSENY
Famílies professionals:
Art floral
Arts aplicades a la indumentària
Arts aplicades al llibre
Arts aplicades al mur
Arts aplicades de l'escultura
Ceràmica artística
Circ
Comunicació gràfica i audiovisual
Disseny d'interiors
Disseny industrial
Esmalts artístics
Joieria d'art
Teatre
Tèxtils artistícs
Tenen una durada compresa entre 950 i 1600 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a formació en un centre educatiu i una altra a la formació pràctica en centres de treball.
Inclouen una obra final com a exponent de les competències de l'alumne/a.
El contingut curricular té relació directa amb la pràctica professional.
Capaciten per a l'exercici qualificat d'una professió concreta en l'àmbit de les arts plàstiques, els oficis artístics i el disseny.
Proves d'Accés a la Universitat
2 fases:
una fase general obligatòria
una fase específica de caràcter voluntari
Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’examinada en la fase general. Contaran les 2 millors notes
5 exercicis:
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història o Història de la filosofia
Una matèria de modalitat de batxillerat
Webs d'interès:

Espai de joves de l'Ajuntament: www.vilanova.cat/joves

Oficina Jove Garraf: www.oficinajove.cat/garraf

Estudiar a Catalunya: queestudiar.gencat.cat

Departament d’Ensenyament: www.gencat.cat/ensenyament

Preinscripció: www.gencat.cat/preinscripcio

Beques del Ministeri d'Educació: www.mecd.gob.es
Atletisme
Busseig esportiu
Esports de combat
Esports d'hivern
Futbol i futbol sala
Esports de muntanya i escalada
Bàsquet
Esgrima
Espeleologia
Esports eqüestres
Esports de vela
Handbol
Piragüisme
Salvament i socorrisme
Estructura curricular:

Bloc comú:
Crèdits de tipus transversal a qualsevol modalitat esportiva.

Bloc específic:
Crèdits propis de la modalitat, disciplina o especialitat esportiva triada

Bloc de formació pràctica:
Aquest es realitza en centres on es puguin aplicar els coneixements i les destreses adquirides
Capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada
El grau mitjà compren dos nivells:
el primer nivell porta a l'obtenció del certificat de primer nivell
el segon nivell condueix a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica d'esport en l'especialitat cursada. Aquest títol és equivalent a tots els efectes als títols de grau mitjà de la Formació Professional.
Zona E, Fira de sortides educatives i professionals al Garraf: 25 i 26 d'abril

Inscripcions als ensenyaments de música i dansa: del 4 al 16 d'abril

Inscripcions CFGM i Batxillerat: del 14 al 24 de maig

Inscripcions ensenyaments esportius: del 8 de maig al 6 de juny

Inscripcions EOI: del 3 al 6 de setembre

Inscripcions formació d’adults: del 18 al 26 de juny

Inscripcions PFI: del 14 al 25 de maig

Beques: fins al 3 d'octubre
Part comunicativa i social
competència en llengua catalana (15%)
competència en llengua castellana (15%)
competència en llengua estrangera (anglès o francès) (10%)
competència social i ciutadana (10%)

Part científicotecnològica
competència d'interacció amb el món físic i en tecnologies (25%)

Part matemàtica
competència matemàtica (25%)
La prova es supera amb un 5, tot i que a partir del 4 es poden sumar els mèrits.

Amb un PFI amb un nota igual o superior a 8 es convalida la prova.

Amb un PFI amb una nota entre 5 i 7'9 es convalida la part científica i tecnològica i se suma el 20% a la qualificació final del PFI
Requisits:

No tenir l'ESO
Majors de 17 anys o fer-los al llarg de l'any de la prova

Música
i Dansa
Idiomes (EOI)
Formació
professional
per a l'ocupació
Gràcies i fins aviat!!!
Ensenyaments teòricopràctics amb l'objectiu de dotar de la preparació necessària per incorporar-se a un lloc de treball concret i obtenir certificats de professionalitat
S’hi pot accedir a partir dels 16 anys i durant tota l'edat laboral

Requisits acadèmics:
Nivell 1 Sense estudis
Nivell 2 ESO o CFGM
NIvell 3 Batxillerat o CFGS


Formació gratuïta
Ocupacional per a persones aturades i contínua per apersones en actiu
Formació presencial i a distància
Els ensenyaments de música i dansa es fonamenten en dos tipus d'oferta formativa diferent: una de reglada, que faculta per a la pràctica professional, i una altra de no reglada.
Els ensenyaments reglats de música i dansa es classifiquen en professionals i superiors.
L’alumnat de Batxillerat pot demanar simulianitat d’estudis si fa grau professional o superior en un centre autoritzat i reduir la càrrega de modalitat.
Música:
Instruments d’orquestra
Instruments polifònics
Música moderna i jazz
Música antiga
Instruments tradicionals
Cant
Dansa:
Dansa clàssica
Dansa contemporània
Dansa espanyola
Ball flamenc
A Vilanova:

Escola i Conservatori de Música Municipal Mestre Montserrat
Cal tenir 16 anys complerts o 14 si et matricules d’un idioma diferent al de l’ESO.
Estructura (excepte alguns idiomes):

Nivell bàsic: 1r i 2n (Certificat A2)
Nivell Intermedi: 3r (Certificat B1)
Nivell Avançat: 4t i 5è (Certificat B2)
Nivell C1: 6è (certificat C1)
Aquests estudis proporcionen habilitats per l’ús efectiu d’un idioma modern
Alemany*
Anglès*
Àrab
Català per a no catalanoparlants
Coreà
Espanyol per a estrangers
Èuscar
Francès
Grec
Italià
Japonès
Neerlandès
Portuguès
Rus
Xinès
A Vilanova:

Escola Oficial d'Idiomes Garraf
(INS Baix-A-Mar)

Ensenyaments
esportius

A Vilanova:

IMET. INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I TREBALL


A Vilanova:
INS Joaquim Mir
INS F.X. LLuch i Rafecas
Col·legi Santa Teresa*
Escola Pia*

A Vilanova:

EMAID. Escola Municipal d'Art i Disseny

Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Comerç i màrqueting *
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Hoteleria i turisme*
Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicacions *
Instal·lació i manteniment *
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Canvi de modalitat

Es pot canviar de modalitat al finalitzar el primer any, per tal que l'alumne cursi almenys tres matèries de la nova modalitat a segon curs i que superi quatre o més matèries d'aquesta nova modalitat en acabar l'etapa, el centre pot modificar-li el currículum.
Segueix-nos a les xarxes socials:
Horari:
De dilluns a divendres de 10 a 14h
De dimarts a dijous de 16 a 19h
On Som?
Perfils professionals:
ASSISTENT AL PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU
La FP dual permet tenir un contracte de pràctiques i estudiar en un centre de treball determinats cicles formatius
Famílies professionals:

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
AGRICULTURA
ARTS GRÀFIQUES
COMERÇ I MÀRQUETING
CONSTRUCCIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
ENERGIA I AIGUA
FABRICACIÓ
FINANCES, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D'EMPRESES
FUSTA, MOBLE I SURO
HOSTELERIA I TURISME
IMATGE I SO
IMATGE PERSONAL
INDÚSTRIA ALIMENTARIA
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT
PREVENCIÓ, SEGURETAT I MEDI AMBIENT
QUÍMICA
SANITAT
SERVEIS SOCIALS I CULTURALS
TÈXTIL, CONFECCIÓ, PELL I CALÇAT
TRANSPORT, COMUNICACIONS I MANTENIMENT DE VEHÍCLES

Els Programes de formació i inserció s'ofereixen a joves no ocupats, d'entre 16 i 21 anys, una via de segona oportunitat que els permet retornar al sistema educatiu a través de la formació professional i els facilita l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb un certificat de professionalitat de nivell 1.
Activitats comercials
Gestió administrativa
Gestió administrativa, perfil àmbit jurídic
Sistemes microinformàtics i xarxes
Cures auxiliars d'infermeria
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Manteniment electromecànic
Manteniment de material rodant ferroviari
Manteniment d’embarcacions d’esbarjo
Activitats comercials
Gestió administrativa

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Filosofia
Educació física
2
Ciències del Món contemporani (Cultura Científica)
2
2
2
3
2
Matèria comuna d'opció
4
TOTAL
30
Matèria de modalitat
Matèria de modalitat
Específiques o altra modalitat
4 / 2+2
4
4
Opció
Matèria
Ciències i tecnologia
Humanitats
Ciències Socials
Arts
Matemàtiques
Llatí
Matemàtiques aplicades CS
Història de l'art
Aquests estudis permeten l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; i l'exempció de la part general en el cas dels ensenyaments esportius i d'arts plàstiques i disseny

Les matèries del curs s'estructuren en tres àmbits:

àmbit de la comunicació (COM)
àmbit social (SOC)
àmbit cientificotecnològic (CTE)

La nota final del curs serà la mitjana dels àmbits expressada amb 2 decimals, i serà positiva si la qualificació és de 5 punts o superior. Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per poder fer la mitjana.
Contingut:

Matèries obligatòries
Comunicació en llengua catalana i llengua castellana: 5 hores (COM)
Llengua catalana: 2 hores
Llengua castellana: 2 hores
Estructures lingüístiques comunes a les dues llengües: 1 hora
Llengua anglesa: 3 hores (COM)
Ciències socials i ciutadania: 3 hores (SOC)
Tutoria i orientació: 1 hora (SOC)
Matemàtiques: 3 hores (CTE)

Total d'hores obligatòries: 15

Matèries opcionals*
Tecnologia: 3 hores (CTE)
Ciències de la naturalesa: 3 hores (CTE)
*El centre tria quina matèria opcional ofereix.

Total d'hores optatives: 3

Total d'hores de curs: 18 hores a la setmana, un curs escolar
No tenir l'ESO i 17 anys l'any de matrícula

Curs d'accés als
Cicles Formatius
de Grau Mitjà
Prova d'accés a cicles
formatius de Grau Mitjà
Tutoria
1
Farmàcia i parafarmàcia
AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

AUXILIAR DE MUNTATGE I MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS

AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC
1. Assistència al producte gràfic imprès
2. Assistència al producte gràfic interactiu
3. Revestiments murals
4. Decoració ceràmica
5. Serigrafia artística
6. Terrisseria
7. Artesania de complements de cuir
8. Reproduccions artístiques en fusta
9. Procediments de joieria artística
10. Esmaltatge sobre metalls
elecció del tema i la qüestió a investigar


plantejament d’hipòtesis o objectius inicials


planificació de la recerca


cerca d’informació


processament de la informació


síntesi dels resultats de la investigació
i elaboració de conclusions


revisió de la feina feta


presentació de l’informe
(redacció del treball i exposició oral)


BATXIBAC:
La doble titulació de batxiller i baccalauréat consisteix a fer un terç de l'horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França. Els alumnes del programa batxibac han de superar una prova externa. Per accedir al programa batxibac, els alumnes han d'acreditar almenys el nivell B1 en llengua francesa.

BATXILLERAT INTERNACIONAL:
El batxillerat internacional (BI) és un itinerari curricular específic determinat per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l'excel·lència educativa i l'aprofundiment curricular, que va adreçat a alumnes amb un alt interès per l'aprenentatge.
Inserció laboral dels cicles formatius per famílies professionals (% absolut)

1. Edificació i obra civil 68%
2. Fabricació mecànica 61%
3. Hoteleria i turisme 60%
4. Indústries alimentàries 59%
5. Agrària 58%
6. Sanitat 57%


La inserció laboral dels graduats en FP dual és força més alta amb aquest model formatiu i es situa en un 70%
Full transcript