Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Havo 4 H7 De Eerste Wereldoorlog

No description
by

Dion Beusen

on 3 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Havo 4 H7 De Eerste Wereldoorlog

H7 De Eerste Wereldoorlog
Paragraaf 1: Oorzaken van de Eerste Wereldoorlog
Dieper liggende oorzaken
Nationalisme
Imperialisme
Militarisme
Bewapeningswedloop
Bondgenootschappen vergroten de kans op conflicten
Vergissingen van politieke leiders
Dieper liggende oorzaak
Nationalisme
Het nationalisme zorgde voor stijgende spanningen doordat:

Sommige bevolkingsgroepen zich los wilden maken van hun staat
Slavische volken op de Balkan

Sommige staten aanspraak maakten op andere gebieden
Frankrijk op Elsas-Lotharingen

Sommige staten hun macht wilden vergroten
Engeland, Frankrijk en Duitsland

Dieper liggende oorzaak
Imperialisme

Imperialisme: het streven van een staat om een groot rijk op te bouwen door gebieden van andere volken te veroveren
Eind 19de eeuw ontstaat een wedloop om zoveel mogelijk koloniaal grondgebied

Leidde tot spanningen tussen Engeland, Frankrijk en Duitsland
Duitsland --> Weltpolitik
Keizer Wilhelm II versterkt marine
Keizer Wilhelm II ' eist een plaats onder de zon' (koloniën)

Engeland en Frankrijk verzoenen in 1904
Dieper liggende oorzaak
Militarisme
In Frankrijk en Duitsland hadden de generaals grote invloed op de politiek

Een sterk leger werd als noodzakelijk gezien
Om macht en invloed veilig te stellen
Dieper liggende oorzaak
Bewapeningswedloop
Een sterk leger was vereist bij het nationalisme, imperialisme en militarisme

Alle regeringen gingen meer geld uitgeven aan wapens
bewapeningswedloop
Dieper liggende oorzaak
Bondgenootschappen vergroten de kans op conflicten
Door het nationalisme, imperialisme, militarisme en de bewapeningswedloop groeide de angst onderling

Oplossing --> bondgenootschappen

Nadelen/gevaren bondgenootschappen
regeringen werden onvoorzichtiger
onenigheid kon uitgroeien tot een groot conflict

1882 Triple Alliantie
Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italie

1907 Triple Entente
Engeland, Frankrijk en Rusland

Dieper liggende oorzaak
Vergissingen van politieke leiders
Fouten van de politieke leiders in aanloop naar WO I:
bondgenootschappen boden een schijnveiligheid
nationalisme en militarisme zorgde voor zelfoverschatting
De oorlog zou kort duren, de verliezen beperkt en weinig burger slachtoffers
De vernietigende werking van de nieuwe en verbeterde wapens werd onderschat
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
De directe oorzaak (aanleiding) van
de Eerste Wereldoorlog
Hoe kwam het tot de Eerste Wereldoorlog?

Ook wel de Grote Oorlog genoemd

De eerste wereldoorlog heeft enkele dieper liggende oorzaken en een aanleiding (= directe oorzaak)

Aanleiding = de reden waarom het is begonnen
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
1914 Moord op troonopvolger van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije, Frans Ferdinand
Het Europa van voor 1914
Servië
een jong land dat vereniging van alle Slavische volken op de Balkan wilde

Bosnië
In 1878 veroverd door Oostenrijk, in 1908 tot een Oostenrijkse provincie gemaakt
Frans Ferdinand en zijn vrouw in de Bosnische hoofdstad Sarajevo
Zes Servische nationalisten gooien een handgranaat naar het rijtuig, maar de aanslag mislukt
Gavrilo Princip komt auto later per toeval tegen
Frans Ferdinand en zijn vrouw dodelijk getroffen
Oostenrijk-Hongarije wil in Servië op zoek gaan naar moordenaars, Servië staat dit niet toe
Na deze weigering verklaart O-H (Oostenrijk-Hongarije) Servië de oorlog (28 juli 1914)
Oorlogsverklaringen
- O-H verklaart oorlog aan Servië
28 juli 1914

- Duitsland verklaart oorlog aan Rusland
1 augustus 1914
Rusland steunt Servië
mobiliseert zijn leger
Frankrijk steunt Rusland
mobiliseert zijn leger
- Duitsland verklaart oorlog aan Frankrijk
3 augustus 1914
- Duitsland valt Frankrijk aan via België
4 augustus 1914
- Engeland verklaart oorlog aan Duitsland
4 augustus 1914
Paragraaf 2: Verloop van de Eerste Wereldoorlog
Alle betrokkenen gaan enthousiast de oorlog in
Waardoor kwam dit? Drie oorzaken:

Nationalisme
vaderlandsliefde zorgde ervoor dat men overtuigd was van het eigen gelijk

Militarisme
in alle landen was een grote strijdlust

Superioriteit
in alle landen dacht men dat ze de oorlog snel konden winnen

Het verloop van de oorlog
Paragraaf 3: Gevolgen van de Eerste Wereldoorlog
Documentaires
Documentaires Eerste Wereldoorlog
Aflevering 1: Oorzaken en aanleiding 1900-1914
Aflevering 2: Van het front geen nieuws 1914-1916
Aflevering 3: De beslissing valt 1916-1918
Aflevering 4: Het verdrag van Versailles
en directe gevolgen
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1103469
Duitsers trekken op via België naar Frankrijk (
Von Schlieffenplan
)

Onverwacht veel Belgisch verzet
van het leger
van de bevolking (
franc-tireurs
)

Gevolg --> Duitsers gaan verzet hard onderdrukken (strafmaatregelen)
deportaties, brandstichting, doodschieten burgers

Belgen vluchten massaal naar Nederland
bijna 1 miljoen vluchtelingen
100.000 blijven de gehele oorlog in Nederland
40.000 gevluchte soldaten in interneringskampen (NL was neutraal)

In Europa
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1103400
1914 - Wenen & Sarajevo
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1103469
1915 - Ieper, België
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1103548
1916 - De Somme
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1103760
1917 - Frankrijk
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1103842
1917 - Rusland
De Grote Oorlog

Meer soldaten, meer volken en op meer plaatsen in de wereld dan ooit
vandaar een wereldoorlog
maar de strijd was vooral in West- en Oost-Europa

Hoe kwam dit?

1914
1918
http://www.wereldoorlog1418.nl/oorlogsverklaringen/index.html#tabel1
Meer soldaten, meer volken en op meer plaatsen in de wereld dan ooit doordat:

- Koloniën en dominions vechten mee
Soldaten uit Franse en Britse koloniën
Soldaten uit de Britse dominions (een dominion is een volledig of gedeeltelijk zelf-regerend onderdeel van het Britse Rijk)

- Ook Italië, Roemenië, Griekenland en Bulgarije gaan meedoen
Italië, Roemenië en Griekenland -->
Geallieerden
Bulgarije -->
Centralen

- Ook niet Europese landen nemen deel: Turkse rijk, de VS en Japan
VS en Japan -->
Geallieerden
Turkije -->
Centralen

- Ook in het Midden-Oosten en Afrika wordt gevochten
Arabieren komen in opstand tegen Turken, met steun Eng en Fr
In Afrika vechten Eng en Fr om de Duitse koloniën in bezit te krijgen

1914
Ontstaan loopgravenoorlog Westfront
Het Oostfront bleef een bewegingsoorlog
Het Westfront liep in herfst 1914 vast
van Belgische kust tot Zwitserse grens
Terreinwinst was nauwelijks te halen

Verdun en de Somme uitputtingslagen
Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal
Vergeleken bij de vorige oorlogen waren de verwoestingen ongekend, dit kwam door:

- Meer aanvallen op steden en dorpen
kwamen in frontgebieden te liggen
werden doelwit vijand

- Legers kregen veel meer vuurkracht
door industrialisatie en nieuwe technologie
Frans-Duitse oorlog 1870, Slag bij Sedan 33.000 granaten
Wo I, Slag aan de Somme ruim een miljoen granaten

http://nos.nl/artikel/625343-twee-doden-door-wogranaat-ieper.html
Veel meer burgers bij de oorlog betrokken
Burgers meer dan ooit betrokken bij de oorlog
groter frontgebied
meer soldaten
rol vrouw groter
burgers werden massaal opgeroepen

Betrokkenheid burgers verschilde flink door:
plaats waar men woonde
sekse en leeftijd
sociaal-economische positie

Propaganda en censuur spelen een grotere rol dan tevoren
Publieke opinie speelde een grote rol in de oorlog
soldaten en burgers enthousiast

Hoe zag de media eruit?
Persbureaus (van de staat)
kranten van nieuws voorzien
vaak zo positief mogelijk
censuur uitoefenen op de berichtgeving over de oorlog
verbieden van artikelen of strafbaar stellen van journalisten

Journalisten en filmmakers steunen regering
steunden al dan niet gedwongen de regeringen

Propaganda
Tegenstander onmenselijk maken
eigen bevolking motiveren voor de oorlog


Battle of the Somme
Engelse propaganda film
The Bond
Film van Charlie Chaplin
Bronnen:
Bronnenonderzoek:

1.) Door wie denk je is de bron gemaakt?
Beargumenteer waarom.

2.) Wanneer is de bron gemaakt?
Voor, tijdens of na de oorlog? Beargumenteer waarom.

Standplaatsgebondenheid
De beïnvloeding van ieders kijk door de eigen achtergrond, zoals leeftijd, sekse, geloof en land waar men woont.

3.) Wat is de boodschap die de tekenaar aan de kijker wil meegeven?


1
2
3
4
5
7
Massapers
Het einde van de oorlog
Het einde van de oorlog aan het Oostfront
Duitsland vecht vanaf 1914 een
tweefrontenoorlog

Westfront --> Engeland, Frankrijk
Oostfront --> Rusland

1917 breekt in Rusland de Russische Revolutie uit
Bolsjewieken (communisten) o.l.v. Lenin nemen de macht over
Tekenen een wapenstilstand (december 1917)

Maart 1918 Vrede van
Brest-Litovsk
Vrede tussen Duitsland en Rusland
Rusland moest Baltische landen en Polen afstaan
Onafhankelijkheid van Finland, Oekraïne en Georgië erkennen

Het einde van de oorlog
Duist voorjaarsoffensief van 1918 aan het westfront mislukt
Vrede met Rusland betekent nog maar 1 front over --> het westfront

Maart 1918 start grootste Duitse offensief van de oorlog -->
de 'Kaiserschlacht'
Voorjaarsoffensief (Lenteoffensief) om een wig te drijven tussen het Franse en Britse leger
Vervolgens de Britten langs de Kanaalkust verslaan
Somme en Ieper werden belangrijke slagvelden
Grootste Duitse terreinwinst sinds 1914 --> 40 tot 60 km over 120 km

Het einde van de oorlog
Deelname VS geeft de doorslag
VS staat aan de kant van de geallieerden (Frankrijk en Engeland)
Juli 1917 stuurt de VS soldaten
Juli 1918 soldaten VS nemen deel aan de strijd
Gemotiveerde goed getrainde soldaten

Deelname VS een klap door Duitsland
Voorjaarsoffensief niet beslissend geweest
Moreel Duitse soldaten gebroken
Duitse opperbevelhebbers, Von Hindernbrug en Ludendorff zien in dat de oorlog niet winnen is
Ook Duitse keizer, Wilhelm II ziet dit in
Het einde van de oorlog
Keizer komt ten val, socialistische regering sluit wapenstilstand
Steun voor de oorlog (publieke opinie) neemt af in Duitsland
Keizer stelt een regering aan die gesteund wordt door de Rijksdag
Deze regering mag de vredesonderhandelingen openen (3 oktober 1918)
Soldaten en arbeiders willen onmiddellijk vrede --> komen in opstandUit angst voor verdere opstanden en een communistische revolutie treed de regering af
aanstelling socialistische regering o.l.v. Friedrich Eber (Rijkskanselier)
Socialistische regering roept de Republiek uit, Keizer WiIlhelm II wordt afgezet
11 november 1918 --> wapenstilstand ondertekend
Het einde van de oorlog
Deelname VS geeft de doorslag
De VS hanteerde de politiek van het
isolationisme
politiek waarbij het zich van de rest van de wereld afwende en zich isoleerde op hun eigen 'eiland'

Waarom gingen de VS dan toch deelnemen aan de Eerste Wereldoorlog?

- Duitsland begint in 1915 een
onbeperkte duikbotenoorlog
duikboten (U-boten) gingen alle vijandelijke schepen tot zinken brengen
- Amerikaans schip, Lusitania, wordt tot zinken gebracht
128 Amerikaanse burgers komen om, Amerika neutraal maar...
Lusitania zat vol met wapens en munitie voor de Engelsen

Directe aanleiding voor inmenging in de oorlog is het
Zimmermanntelegram
Duitsland probeert een bondgenootschap met Mexico (en Japen) te sluiten
Gezamenlijk Amerika aanvallen
De 'Veertien Punten' van Wilson
De vredesonderhandelingen
In Frankrijk, Versailles, werd door de overwinnaars onderhandeld over vredesverdragen

De overwinnaars:
- Groot-Brittannie, premier Lloyd George
Eigen belangen veiligstellen

- Frankrijk, pemier Clemenceau
Duitsland hard straffen
Duitsland mocht geen bedreiging meer zijn

- de VS, president Wilson
Vrede en veiligheid in de toekomst

De
Grote Drie
genaamd
Stelt een Veertien Punten-Plan op waarin zijn ideeën staan over een veiligere wereld

De belangrijkste punten:
- Oprichting
Volkenbond
Verbond waarvan alle staten in de wereld lid moesten worden
Onafhankelijke organisatie

- Grenzen trekken op basis
zelfbeschikkingsrecht
Elk volk moet het recht hebben een eigen nationale staat en regering te kiezen

- Belangen koloniale volken en koloniale mogendheden gelijk
Wat deed men met de ideeën van de Volkenbond?
- De Volkenbond werd opgericht

- Officieel werd het idee van zelfbeschikkingsrecht aanvaard
in Europa werd het niet altijd uitgevoerd
Buiten Europa helemaal niet
Midden-Oosten kwam grotendeels in bezit Fransen en Britten

Frankrijk en Groot-Brittannië gingen voor eigen belang op korte termijn
De Vrede van Versailles
Op
28 juni 1919
werd de
Vrede van Versailles
ondertekend

Punten Vrede van Versailles:
- Duitsland kreeg de schuld van de oorlog
- Duitsland moest schadevergoedingen betalen aan de overwinnaars
(in 1921 bepaald op 132 miljard Duitse mark)
- Duitsland moest gebieden afstaan
Aan België
Aan Polen
- Frankrijk kreeg Elzas-Lotharingen terug (door Duitsland verovert in 1871)
- De Duitse koloniën werden verdeeld onder de geallieerden
- Duitsland moest zich ontwapenen
Gevolgen van WO I
- Er verandert veel op de kaart van Europa

- Er ontstaan minderhedenproblemen

- Er komen totalitaire bewegingen op

- Nationalistische bewegingen in koloniën worden aangewakkerd
Er verandert veel op de kaart van Europa
Er ontstaan minderhedenproblemen
Vele mensen (volken) in grensgebieden hadden moeite met hun (nieuwe) grenzen

Het zelfbeschikkingsrecht gold niet voor de verliezers

Vele volken voelden zich achtergesteld
Er komen totalitaire bewegingen op
De regeringen na de oorlog hadden grote problemen
oorlogseconomie ombouwen naar vredeseconomie
miljoenen ex-soldaten en gewonden
veel werkloosheid en armoede

Gevoed door teleurstellingen in de democratie vestigingen vele hun hoop op totalitaire bewegingen
het hele maatschappelijke (en privé-)leven wordt geregeerd door de staat
Fascisme, in Italië (1922) en Duitsland (1933)
Communisme (SU) in 1917
Nationalistische bewegingen in koloniën worden aangewakkerd
Voor WO I was er al nationalisme in de Aziatische koloniën

In de Afrikaanse koloniën was nog geen sprake van nationalisme

Door WO I wordt het nationalisme aangewakkerd
Meer aandacht voor Europa en de soldaten daar, hierdoor tijdens WO I meer vrijheden voor koloniën
Aziatische en Afrikaanse soldaten hadden mee gevochten in Europa --> wilden ook recht hebben op het zelfbeschikkingsrecht
En de Volkenbond?
Dit bleek een zwak orgaan te zijn door het gebrek aan machtsmiddelen
kon alleen regeringen verzoeken economische sancties in te stellen

De VS werden geen lid (ondanks het idee van Wilson)

Rusland werd geen lid

1922
Permanente Hof van (Internationale) Justitie
Taak was geschillen en conflicten tussen staten te regelen

Tentamen
De stof voor het tentamen


Handboek:
H6
Blz. 90 + 91 en blz. 93 t/m 105

H7
Blz. Blz. 106 t/m 117

Kenmerkende aspecten H6 en H7
(zie blaadje en Prezi's)

Activiteitenboek:
H6
Blz. 60 t/m 67
H7
Blz. 70 t/m 75
Opdracht Eerste Wereldoorlog
Bronnen analyseren en in de tijd plaatsen
Groepsrollen
De notulist:

De notulist noteert de antwoorden die de groep bedacht heeft. Voordat hij het antwoord opschrijft, vraagt de notulist eerst of iedereen het ermee eens is.

De tijdbewaker/aanmoediger:
De tijdbewaker/aanmoediger is degene die de tijd in de gaten houdt en moedigt de medeleerlingen aan zodat de groep positief aan de opdracht blijft werken.

De taak-kapitein:
De taak-kapitein zorgt ervoor dat de groep taakgericht blijft. Wanneer een groep over andere dingen gaat praten dan de opdracht of contact zoekt met andere groepen, grijpt de taak-kapitein in. De taak-kapitein zorgt er voor dat iedereen met zijn aandacht bij de activiteit blijft en dat opdracht tot een goed einde komt.

Voorbeeld
Artikel A
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3

Kenmerkende aspecten H7
1871 na de Frans-Duitse oorlog roept Duitsland het keizerrijk uit in Versailles
Belangrijke jaartallen
28-06-1914 moord of Frans-Ferdinand

28-07-1914 begin WO I

11-11-1918 wapenstilstand

28-07-1919 einde WO I (Vrede van Versailles)

Huiswerk maandag 19-06
Activiteitenboek H7
Opdr. 12 t/m 15 --> geel
Opdr. 3, 5 en 6 --> groen
28-06-1919 Duitsland moet een vernederende vrede tekenen, Vrede van Versailles
Opdracht: Oorzaken WO I
- Ga naar blz. 74 en 75
- Maak de opdracht op het blaadje


Klaar!?
- Nakijken H7
opdrachten
De Duitse helm (Pickelhaube) uit WO I, Duitsers hieraan herkenbaar in prenten
Vrijdag 23-06 14.15 tot 15.15 uur inzage PO
Kenmerkende aspecten H6
Full transcript