Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Repetisjon 3MiK

Repetisjon av noen sentrale tema innenfor Medie- og informasjonskunnskapsfaget på VGS allmennfag.
by

Albertine Aaberge

on 19 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Repetisjon 3MiK

I denne presentasjonen skal jeg skissere kort:
1 hovedtrekk i medieutviklingen
2 kjennetegn ved profesjonell kommunikasjon
3 medienes maktbalanse internasjonalt
Repetisjon 3MiK
1 Først medieutviklingen:
flere og flere medier
flere og flere kanaler
mer og mer innhold
VI ER BLITT MER KRITISKE MEDIEBRUKERE
husker dere fra i fjor om forrige århundrets medieforskere?
De snakket om:
1. de allmektige mediene
2. de avmektige mediene
3. de mektige mediene
Før snakket vi om mottakeren av mediebudskap,
nå snakker vi om mediekonsumenter.
Det er så mye informasjon overalt, at det er vanskelig å nå frem med informasjon. Før var det ikke konkurranse om mottakernes oppmerksomhet.
- transformation of local or regional phenomena into global ones.
- people of the world are unified into a single society and function together.
is a combination of economic, technological, sociocultural and political forces.
Massemediene (avis, radio, fjernsyn) henter saker, handler programmer globalt
Internett er et globalt nettverk-
mediet forsterker globaliseringen
bidrar til større følelse av globalisering
2 Nå lever vi i et informasjonssamfunn
Profesjonelle informasjonsarbeidere har fått mer MAKT.
PR (Public relations) er et stadig viktigere fag som skal
hjelpe interesseorganisasjoner med å nå frem med PLANLAGT
kommunikasjon i mediene.
PR-byråer kan få betalt store summer. Mediehus har mindre
økonomiske rammer. Journalister jobber ofte etter idealer som
objektivitetsprinsipp, den 4.statsmakt og vaktbikkje for dem i samfunnet
som ikke er så synlige.
Uheldig ubalanse i demokratiet? eller bedre og klarer kommunikasjon?
Informasjonsarbeid
Hvilke medier har mest MAKT?
Hvilke deler av verden har mest MAKT?
KULTURIMPERIALISME
betegnelse på en stats forsøk på å underlegge seg, og forme andre samfunn i ens eget samfunnsbilde.
I mediebransjen er vestlig dominans stor.
Nyhetsbildet - hvor henter vi våre internasjonale saker fra?
Hvilke land eksportere mest film, reklame og fjernsynsprogrammer og -konsepter?
INTERNASJONALE
INFORMASJONSKLØFTER
I U-land er det mediefattigdom og kulturimport
Dagsaviser solgt pr. tusen innbygger
596 i Norge
2 i Etiopia

Radiomottakere per 1000 innbyggere
808 i Norge
193 i Etiopia
(tall fra 1997)

De 4 medieideologiene
Autoritær
Liberalistisk
Sosialt ansvarlig
Diktatorisk
kongelig enevelde
fremme makthavere
kongelig privilegium å ytre seg offentlig
lisens og sensur
informere, underholde og selge
sannhet skal frem og overvåkning av styresmakter
kapitalsterke får brukt mediene
privat eiendom
ivareta samfunnsbehov
informere, underholde og selge
i hovedsak: drøfte konflikter
alle som har noe på hjerte får uttale seg
privat og styresmaktene om nødvendig
forpliktende samfunnsansvar
marxist-leninistiske ideer
holde oppe et sosialistisk system
lojale og rettroende får uttale seg
overvåkning og sensur
staten eiger mediene
mediene er statens lange arm
Mediene SLOSS om oppmersomheten vår
3 GLOBALISERING
PR-byråer driver lobby på Stortinget for å få oppmerksomhet på bestemte saker
Les Mediehistorie i ekspressfart s.260-271 i Mediekommunikasjon 2
Full transcript