Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HLU2:2 - KUNSKAP

No description
by

Niclas Runebou

on 19 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HLU2:2 - KUNSKAP

KUNSKAP
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Kunna göra
Konflikt
Familj
Kultur
Förändring
Hälsa
Rättighet
Övertygelse
Makt
Revolution
Modell
Samarbete
Kina
Dinosaurier
Isbjörnar
Efterkrigstiden
Begrepp eller ämnesområde?
Tripitaka
Kippa
Synagoga
Koranen
Konventikelplakat
Psalm
Avatar
Förändring
Kulturmöte
Helighet
Påve
Övernaturlig
Identitet
Roll
Påverkan
Tankebegrepp eller sakbegrepp?
Begrepp och abstraktionsgrader
Känna till
Fakta
Ämnesområden
Begrepp
Generaliseringar
Känna till
Förstå
Kunna göra
Material
Redskap
Martin Luther spikade upp ett plakat med 95 teser (flera riktade mot avlatshandeln) på porten till slottskyrkan i Wittenberg, den 30/11 1517
Förändringar i religiöst tänkande kan kraftigt förändra hur ett samhälle fungerar
Ej tidsbundet
Ej platsbundet
Täcker många exempel
Generalisering
Generalisering
Fakta
Fakta
eller
generalisering
?
Villkor
Jag har kunskap om x
x föreligger
jag
tror
att x föreligger
x = jorden är rund
jag har
goda skäl
att tro att x föreligger
Sann tro
Sann, välgrundad tro
Kunskap =
Nödvändigt?
Tillräckligt?
Känna till
Kunna göra
Hur man visar det
Tvådimensionell kunskapssyn
Känna till
Förstå
Kunna göra
Hur man visar det
Tredimensionell kunskapssyn
Två dimensioner
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar samt översiktligt redogöra för deras kännetecken och uttryck historiskt, i samtiden, i Sverige och i omvärlden.
Innehåll
Bärande verb
Adverb
Komplexitet
Specificering
Känna till
Kunna göra
är att göra kopplingar och binda samman vår kunskap till något som ger mening åt saker
Utan förståelse ser vi bara oklara, isolerade fakta som inte är till någon hjälp
Att förstå
är också att klokt och effektivt kunna använda det vi vet. Att kunna överföra det vi vet till ett nytt sammamhang.
Att förstå
Stoff+Verb
Risker:
Abstrakta förmågor i sig
Förmågan att översiktligt analysera
Att
förstå
är att se ett mönster
Kunskap och information
Information är data som man
kan
förstå.
Information finns lagrad
i naturen
i en dator
i vår hjärna
Ingen av dessa är medveten om att den har information
Informationen väntar på att bli känd av någon som vet
Den är potentiell kunskap
Utan någon som vet är informationen
meningslös
Kunskap är något mer än information.
Kunskap "greppar" den
mening
som finns i information
För att det ska kunna finnas kunskap, måste det finnas
medvetande
- någon som vet att den förstår
Kunskap
Kunskap är inte bara
medveten
, den är också
integrerad
.
Det handlar inte längre om isolerade data (som i information), utan om
relationer
mellan dessa data.
När jag vet något, ser jag ett
samband
.
2+2=4
Funktion
Symbol
2
Samband
Kunskap och information har samma innehåll
Men som
kunskap
är det levande och integrerat genom medvetandet
Som
information
är det bara lagrat innehåll.
Varför vill man att eleven lämnar med sin uträkning i matematiken?
Informationssamhället
Kunskapssamhället
Kommunikationsmodell
Det ryker
Ingen rök utan eld
Det brinner
Det ligger en skog där borta
Skogsbrand?
Skogsbränder är farliga
2
+
Symbol
=
Element
Element
4
Vad?
De didaktiska frågorna
Selektionsfrågan
Hur?
Varför?
Kommunikationsfrågan
Legitimitetsfrågan
Fakta
Begrepp
Ämnesområden
Generaliseringar
Integration
Transfer
När vi kan gå utöver fakta och se
mönster
och
samband
mellan fakta och begrepp, principer och generaliseringar.
Möjliggör
Förmågan att
överföra
kunskaper och förmågor till nya och liknande sammanhang.
Är bevis på djupare förståelse och tänkande på högre nivå
Kunna göra
Vad finns i en moské?
Vad finns i en kyrka?
Jämför kristendomens och islams heliga rum
Något som visar
helighet
Heligt
Profant
Vår värld
Något avskilt
Plats
Tid
Forntiden
Vilken period kommer efter stenåldern?
Vilka perioder består forntiden av?
Hur begravdes människor under bronsåldern?
När började järnåldern?
Vad betyder "viking"?
Varför byggde vikingarna bara båtar hela tiden?
Varför byggde man inga höghus under bronsåldern?
Beskriva
Jämföra
Känna till
Förstå
Kunna göra
Det heliga visar sig
Något visar mot det heliga
Begreppslig lins
Vad har
inte
ändrats när det gäller matlagning från forntiden till nu?
Varaktigt
Föränderligt
Känna till
Förstå
Kunskapens tre dimensioner
Från kontextbundna frågor till generella frågor
Kontextbundet
Generellt
Vem var Marias vän i berättelsen?
Hur är en sann vän?
Vilka symboler använder samerna i sin konst?
Hur formar och speglar konst en kultur?
Vilken händelse utlöste första världskriget?
Kan krig någonsin vara rättfärdigt?
Varför kollapsade Sovjetunionen?
Vad finns det för gemensamma faktorer i hur mäktiga nationer uppstår och faller?
Vilka steg följde du när du löste uppgiften?
Vad gör goda problemlösare när de fastnar?
Kan den här frågan återkomma i nya arbetsområden?
Överförbara
Sätter frågan igång tänkande och skapar den nya frågor?
Kännetecken
Tanke- och frågeväckande
Kan man lätt leta upp svaret när man besvarar frågan, eller måste man underbygga svaret med argument och exempel?
Förståelse-inriktade
Har frågan ett eller några korrekta svar eller bara mer eller mindre
rimliga
svar?
Öppna
Enkla frågor med korta svar
Tankefrågor med långa svar
Vilket land vann VM i fotboll?
Varför vann inte Tyskland VM?
Vilket land är den populäraste turistorten för svenskar?
Vad är det som avgör att vissa orter är mer populära än andra?
Hur stark var jordbävningen enligt Richterskalan?
Varför skulle du bli världsberömd om du kunde komma på en metod som förvarnade om jordbävningar?
Vilka partier finns i riksdagen?
Varför har vi flera partier i Sverige?
Vad innebär utbud och efterfrågan?
Varför kostar en bulle 8 kronor?
Små frågor
Stora frågor
hur man förstår genom att se
mönster
hur man lär genom att se
sammanhang
Ett mönster kan finnas kvar, även om de fakta som byggde upp det har glömts bort
För att kunna ta tillvara
information

måste man kunna:
Tolka
den
Värdera
den
Relatera
den till annan kunskap
Man måste kunna
resonera
med informationen
Kunskap
är
information
som har tolkats, värderats och satts in i ett sammanhang.
och
Att förstå är att se ett mönster
Ju djupare förståelse, desto mer kan man generalisera sin kunskap
En elev som har förstått är också mycket bättre på att förklara ett kunskapsområde för andra.
Elever som gör: Hur man får färdighetskunskaper
Elever som vet: Hur man får faktakunskaper
Elever som tänker: Hur man lär sig konstruera och ifrågasätta kunskap
Elever som undersöker: Hur man lär sig bedöma kunskap
Veta hur
Veta att
Veta varför
Veta hur man vet
Imitation
Inlärning av förmedlad kunskap
Konstruktion av kunskap
Styrning av sitt kunskapsbyggande
Vad eleverna gör
Anteckna
Memorera
Identifiera
Benämna
Förstå formuleringar
Omformulera
Beskriva
Förklara
Relatera
Förstå begrepp
Argumentera
Applicera
Ställa upp hypoteser
Reflektera
Principer
Djupstrategier
Ytstrategier
Elevens strategier
Förhindra
Uppmuntra
Undervisning
och
lärande
är inte separerade.
Undervisning
är
lärande
under ledning
Kunna göra
Känna till
Förstå
(vad läraren gör)
(vad eleven gör)
(vad eleven gör - under lärarens ledning)
Med andra ord, den som har förstått kan undervisa.
Elever som gör: Hur man får färdighetskunskaper
Elever som vet: Hur man får faktakunskaper
Veta hur
Imitation
Inlärning av förmedlad kunskap
Hur man visar det
Kunna göra
Veta att
Känna till
Hur man visar det
Memorera
Reproducera
SOLO
Bloom
Big 5
Elever som tänker: Hur man lär sig konstruera och ifrågasätta kunskap
Konstruktion av kunskap
Veta varför
Elever som undersöker: Hur man lär sig bedöma kunskap
Styrning av sitt eget kunskapsbygge
Veta hur man vet
De begreppsliga redskapen, med exempel
Transfer till egna exempel
Kan ni fylla på med egna innehåll och erfarenheter i modellerna?
Ämnesfrågan – gör det någon skillnad vilket undervisningsämne vi pratar om?
Metaperspektivet – kan vi använda redskapen i handledning?

Didaktiska redskap
Didaktiska redskap
Elever som
gör
vet
tänker
undersöker
Information
Kunskap
Känna till
Förstå
Kunna göra
Hur man visar det
Kunskapens tre dimensioner
Att
man gör

Hur
man gör

Demonstration
Varför

man gör som man gör

Information + informationshantering
Verb + Stoff
Ämnes-kunskap
Kan man analysera kunskap i sig?
Att begripa ett ämnes
struktur
är detsamma som att förstå det på ett sätt som gör det möjligt att relatera mycket annat till det på ett meningsfullt sätt.

Att lära sig
strukturen
är kort sagt detsamma som att lära sig på vilket sätt saker och ting är relaterade till varandra.

Jerome Bruner
Som det
enda
man gör

Som det
första
man gör

Komplexitet
Mänsklig interaktion
Modeller
Tillräckligt enkla för att analysera
Fångar något väsentligt i verkligheten
Vi befinner oss hela tiden i maktsfärer
Makt internaliseras och påverkar hur vi beter oss
Foucault föddes 1926 i Poitiers
Fakta
Färdigheter
Förmågor
Undervisning
Varför kostar den 28 kr på café?
På platser för religionsutövning fnns
symboler
för
helighet
Känna till
Förstå
Transfer
Mänskliga behov
är ungefär desamma över tid, men sättet att tillfredsställa dem förändras med
teknikens utveckling
Mänskligt behov
Teknikutveckling
Varaktighet
Förändring
Kunna göra
Breda och abstrakta
Universella (överallt, för alla)
Tidlösa
Representeras av
exempel
Viss plats
Viss person/grupp
Viss tidpunkt
Generellt
Specifikt
Organismer anpassar sig till olika miljöer för att överleva
De djur som lever i öknen uppvisar också många olika anpassningar till dessa extrema förhållanden.
Öknen som livsmiljö karakteriseras av långvariga perioder av torka, tidvis höga dagstemperaturer och, som en följd av frånvaron av moln, stora temperaturskillnader mellan dag och natt.
De mindre djuren, som insekter, skorpioner, kräldjur och små däggdjur, tillbringar vanligen dygnets hetaste timmar gömda i håligheter nere i marken och är aktiva framför allt i skymning och gryning eller under natten.
Större djur, som kameler, vissa antiloper och gaseller samt strutsen, kan inte undfly hettan genom att gräva ned sig. Dock kan de under dagen hålla kroppstemperaturen nere genom att avge vattenånga med utandningsluften, men de kan också tillfälligt uthärda flera graders förhöjning av kroppstemperaturen.
Många ökendjur kan överleva utan att någonsin dricka vatten. Ökenspringråttor t ex klarar detta genom att dels tillgodogöra sig det vatten som bildas vid oxidationen av födan, dels genom att ha extremt vattenfattig avföring.
Djuren i öknen
Anpassning
Klimat
Livsmiljö
Faktanivå
Begreppsnivå
Känna till
Förstå
Öknen som livsmiljö karakteriseras av långvariga perioder av torka, tidvis höga dagstemperaturer och, som en följd av frånvaron av moln, stora temperaturskillnader mellan dag och natt.
De mindre djuren, som insekter, skorpioner, kräldjur och små däggdjur, tillbringar vanligen dygnets hetaste timmar gömda i håligheter nere i marken och är aktiva framför allt i skymning och gryning eller under natten.
Större djur, som kameler, vissa antiloper och gaseller samt strutsen, kan inte undfly hettan genom att gräva ned sig. Dock kan de under dagen hålla kroppstemperaturen nere genom att avge vattenånga med utandningsluften, men de kan också tillfälligt uthärda flera graders förhöjning av kroppstemperaturen.
Många ökendjur kan överleva utan att någonsin dricka vatten. Ökenspringråttor t ex klarar detta genom att dels tillgodogöra sig det vatten som bildas vid oxidationen av födan, dels genom att ha extremt vattenfattig avföring.
Djuren i öknen
Gräva ned sig
Avge vattenånga
Hålla vatten
Torrt och varmt/kallt
Fakta
Ämnesområde
Begrepp
Generalisering
Fakta
Ämnesområden
Begrepp
Generalisering
Fyra kunskapsnivåer
Strukturell
Beteendemässig
Fysiologisk
Habitat
Biotop
Geologi
Abiotiska
Faktorer
Biotiska
Examination?
Hur ämnen kan struktureras
Hur det abstrakta och det konkreta samspelar
Den konkreta upplevelsenivån
Stuga
Skog
Promenad
Tjärn
Näckros
Vit-
Älg
Ståtlig
Biotop
Klimatzon
Enkelstuga
Flora
Fauna
Sakbegrepp
För att beskriva
Tankebegrepp
Natur
Kultur
Abstrakt
Konkret
Bundet till kontext
Obundet till kontext
Påståenden
Generalisering
Fakta
Man lärde sig tillverka saker av järn
Förändrad teknologi förändrar hur vi lever
Exempel
Elevstrategi
Djupstrategi
Ytstrategi
Memorera meningen: "förändrad teknologi förändrar hur vi lever"
Hitta flera exempel på hur förändrad teknologi förändrat hur vi lever
Exempel
Järnålder
Fakta
Ämnesområde
Begrepp
Generalisering
Mönster
Problematiska tolkningar
Stoff + verb
Information + förmåga
CI + KK
Verb + stoff
Abstrakta förmågor i sig
Taxonomier
Big 5
Känna till
Kunna göra
Känna till
Kunna göra
Intellektuella förmågor
Analysera
Kategorisera
Argumentera
Jämföra
Exemplifiera
Värdera
Att dela upp något i abstrakta delar
Visa likheter och skillnader i förhållande till en viss aspekt
Identifiera typer och ordna dem
Vad som hör hemma och inte i en kategori
Att ge skäl till att något är sant
Ange värde (hållbart, relevant, gott, vackert)
Kan de separeras från ett innehåll?
Kunna göra
Skilja mellan
Förklara/tolka
Några exempel på
Göra en distinktion
Relatera ett specifikt fenomen till en generalisering
Hur religion förhåller sig till identitet
Hur jorden förhåller sig till solen
Andlighet och religion
Molekyl och atom
Världsreligioner
Översiktligt redogöra för
Kapsåg och klyvsåg
Varför det är viktigt att strecha efter träning
Material
Material
Material
Tolka
Relatera
Värdera
Tolka
Relatera
Vad eleverna gör
Anteckna
Memorera
Identifiera
Benämna
Förstå formuleringar
Omformulera
Beskriva
Förklara
Relatera
Förstå begrepp
Argumentera
Applicera
Ställa upp hypoteser
Reflektera
Principer
Djupstrategier
Ytstrategier
Kunna göra
Känna till
Förstå
Känna till
Fakta
Ämnesområden
Begrepp
Generaliseringar
Känna till
Förstå
Kunna göra
Material
Redskap
Material
Material
Material
Data
Mening
Ämnesområde
Begrepp
Titta på
Titta med
Full transcript