Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IDENTIFIKACE PLÝTVÁNÍ VE VÝROBĚ VE SPOLEČNOSTI LINET

No description
by

Andrea Hodlová

on 28 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IDENTIFIKACE PLÝTVÁNÍ VE VÝROBĚ VE SPOLEČNOSTI LINET

Praktická část
Rešeršní část
IDENTIFIKACE PLÝTVÁNÍ VE VÝROBĚ VE SPOLEČNOSTI LINET
Andrea Hodlová
Závěr
Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
KHT
Vedoucí práce: Ing. Marie Havlová, Ph.D.
Osnova obhajoby
Řešeršní část práce
Cíle práce
Hlavní cíl
Identifikace plýtvání ve výrobě ve společnosti LINET
Dílčí cíle
5.
Provedení celkového zhodnocení navržených změn a vyslovení závěrů.
1.
Popis vybraného úseku výroby ve společnosti LINET, spol. s.r.o. zahrnující dělírnu, klempírnu, lisovnu, svařovnu a obrobnu.
Popis firmy samotné.
2.
Shrnutí poznatků o metodách řízení kvality, zejména postupy vedoucí k omezení plýtvání ve výrobních procesech.
3.
Vytvoření procesní mapy daného úseku výroby a s využitím dalších vhodných metodik a postupů se pokusit identifikovat hlavní zdroje plýtvání.
4.
Na základě zjištěných skutečností navrhnutí změn ve výrobě, které by vedly ke snížení objemu plýtvání v daném úseku výroby.

Praktická část práce
LINET, spol. s.r.o.
zakladatel:
Ing. Zdeněk Frolík
rok založení:
1990
sídlo firmy:
Želevčice u Slaného
předmět podnikání:
výroba nemocničních a pečovatelských lůžek, evakuační podložky, zařízení do čekáren, antidekubitní systémy, stolky k lůžkům, ...
Zdroj: http://www.linet.cz/zdravotnicka-technika/vyrobky/program-pro-zdravotnictvi/luzka-pro-intenzivni-peci/33013/Multicare-LE?category=290
Hrubá výroba
Dělírna
Klempírna
Lisovna
Svařovna
Obrobna
Eliminace plýtvání
Metody štíhlé výroby:
- Metoda 5S,
- Vizuální management,
- Týmová práce,
- Práce se standardy,
- Ergonomie,
- Optimalizace pracoviště,
- Tok jednoho kusu,
- Metoda SMED,
- Metoda TPM,
- Workshopy.
Identifikace plýtvání
Plýtvání
Základní druhy:

1. Nadvýroba
2. Nadbytečné zásoby
3. Čekání
4. Transport
5. Pohyb
6. Nadbytečné zpracování
7. Vady
1. Procesní mapa

2. Mapa hodnotového toku

3. Mapa plýtvání

4. Špagetový diagram - výrobek
Analýza výchozího stavu
Návrhy řešení pro eliminaci plýtvání
Další návrhy a doporučení
Obecný popis výrobního procesu v LINETu
Procesní mapa
Mapování hodnotového toku
Mapa plýtvání
Špagetový diagram - výrobek

Strojní zařízení:

- profilový laser,
- tabulové lasery,
- pila.
Strojní zařízení:

- CNC ohraňovací lisy,
- CNC nůžky.
Strojní zařízení:

- vrtačky,
- lisy,
- ohýbačky.
Strojní zařízení:

- svařovací roboti,
- ruční svařovací stroje.
Strojní zařízení:

- profilový laser,
- tabulové lasery,
- pila.
Vyznačení
úseků hrubé výroby
Nový návrh rozmístění pracovišť
Původní
rozmístění pracovišť
1.
2.
Návrh na pořízení softwaru pro simulaci procesů
- Witness
- Simul8
3.
Návrh nových regálů
Návrh nových obalových jednotek
4.
Paletové regály - nynější stav
Spádové regály - nový návrh
Zdroj: http://www.logisvolt.cz/nabidka_sluzeb.html
Nynější stav - ohradové palety
Návrh nových obalových jednotek -
dle velikosti spádových regálů
5.
Návrh dopravníku pro úsek svařovny
Válečkový dopravník pro pracovníka u pily
Zdroj: http://www.ajprodukty.cz/dilny-a-prumysl/doplnky-a-prislusenstvi/valeckovy-dopravnik/463613-64057.wf.
6.
Návrh vizualizace skladu hrubé výroby
Návrh vizualizace skladu hrubé výroby
Metody štíhlé logistiky:
- Štíhlé rozmístění pravišť,
- Softwary pro dynamickou simulaci,
- Optimalizace skladu (skladový materiál),
- Metoda Kanban,
- Metoda FIFO.
Zefektivnění metody 5S a práce se standardy
Týmová práce
Dodržování ergonomie a optimálních dosahových vzdáleností
Aplikace metody SMED na svařovně
Zefektivnění metody TPM
Motivace pracovníků
Využití metody Kanban
Full transcript