Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MBA in 30 minuten

No description
by

Lennard Stoutjesdijk

on 5 July 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MBA in 30 minuten

Alles uit de boeken, maar heel snel
Wat de auteurs het belangrijkst vinden
Wat het meest recent gepubliceerd is
Wat wij het beste kunnen gebruiken Aanpak Strategie Uitvoering Organisatie Leiderschap Leiderschap Jezelf managen voordat je anderen kunt managen
7 eigenschappen, 8 rollen en 5 technieken
Van Manager naar leider: het kan! De Kar Trekken Peter Drucker Wie leiding wil geven aan anderen, moet eerst leren leiding te geven aan zichzelf Management by objectives: Het managen aan de hand van duidelijke, meetbare doelstellingen Het in zekere mate vrij laten van medewerkers om manieren te vinden waarop deze doelen kunnen worden gerealiseerd Self Control: Ga bewust met je tijd om
Richt je op duidelijke resultaten
Gebruik de sterke punten van jezelf en van anderen
Doe eerst de belangrijkste dingen
Richt je op belangrijke, effectieve beslissingen The effective executive: Stephen Covey Overwinningen op jezelf gaan altijd vooraf aan overwinningen in het sociale domein.
Iedereen is daarom uiteindelijk met persoonlijk leiderschap bezig. De 7 eigenschappen van effectief leiderschap Wees Proactief Begin bij het begin Begin met het eind voor ogen. Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden. Werk synergetisch Hou de zaag scherp Ontdek je eigen 'stem', draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. Goed......
......is de vijand
van geweldig Jim Collins Collins heeft onderzoek gedaan naar bedrijven die een aantal jaren nadat zij in zeer moeilijke omstandigheden verkeerden buitengewone resultaten te zien gaven. 5 niveau's van leiderschap 1. Veelbelovend individu
2. Goed presterend teamlid
3. Competente manager
4. Effectieve leider
5. Niveau 5-leidinggevende Goed presterend teamlid Heeft capaciteiten en helpt doelen te realiseren Talent, kennis, vaardigheden en goede werkhouding Veelbelovend individu Zorgt voor duidelijke visie en duidelijk commitment, stimuleert hoge prestaties Effectieve leider Kan organiseren, realiseert efficient de juiste doelen
Competente manager Niveau 5-leidinggevende • Persoonlijke bescheidenheid gekoppeld aan een sterke professionele wil;
• Ambitie allereerst gericht op het bedrijf;
• Sterke gedrevenheid, grote toewijding, werkpaarden;
• Een grote behoefte aan resultaten;
• Vastbesloten te doen wat nodig is;
• Verantwoordelijkheid voor succes bij anderen leggend;
• Schuld bij zichzelf voor slechte resultaten leggend;
• Succes aan geluk (en dus niet aan zichzelf) wijtend. Denk in termen van win / win Robert Quinn Als we moeten kiezen tussen effectief zijn en controle behouden, dan zijn we liever ineffectief en 'in control' dan dat we effectief zijn. Betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie, door overleg en concensus, leidt tot een betere inzet en meer samenhang. Continue aanpassing, creativiteit en innovatie zijn nodig voor een bedrijf om de benodigde middelen en mensen uit de markt te verwerven en te onderhouden. Duidelijke richting en sturing op het gedrag van medewerkers leidt tot meer productiviteit en
meer winst. Routines en procedures leiden tot stabiliteit en
continuïteit voor organisaties. Human Relations model Open system model Rationeel doel model Intern proces model Alles wat we leren van fouten, zijn kenmerken van fouten.
Als we iets willen leren over succes, moeten we succes bestuderen. Marcus Buckingham Hoe richt ik mij organisatie in
Excellent worden en blijven
Van productfocus naar klant en proces Iedereen op de juiste plek Organisatie Strategie is niet het resultaat van planning, maar het vertrekpunt. Henry Mintzberg Zeven organisatietypen Ondernemersorganisatie / Eenvoudige structuur
Machineorganisatie / machinebureaucratie
Professionele organisatie
Gediversificeerde organisatie / Divisiestructuur
Innovatieve organisatie / Adhocratie
Zendingsorganisatie
Politieke organisatie Drie ergenissen van Mintzberg Het agressieve korte-termijnbeleid van veel bedrijven
MBA's
De macht van de machinebureaucratie Michael Hammer Reengineering is geen mode uit de jaren '90... Maar een fundamentele verandering die alle bedrijven in de komende eeuw zullen moeten doormaken. Het fundamenteel opnieuw bedenken en radicaal herontwerpen van bedrijfsprocessen, met als doel dramatische verbeteringen te realiseren op de belangrijkste KPI's (Kwaliteit, Kosten, Snelheid Service, etc) Anders werken..... Medewerkers: Case teams, Case workers
Management: Procesbegeleiders en coaches
Loopbaan: van positie naar waarde. De meeste innovaties komen niet uit onderzoek, maar van mensen die on-ge-lo-fe-lijk pissig zijn over hoe het nu is Tom Peters Het 7s model Het meten van de prestaties die een onderneming levert.
Voor een meest effieciente organisatie moeten de 7 factoren met elkaar in evenwicht zijn. Begin regelmatig weer eens met een leeg vel papier 8 basisprincipes van excellentie: Voorkeur voor actie
Dicht bij de klant
Ruimte voor autonomie en ondernemerschap
Productieviteit door middel van mensen
Gedreven door praktische waarden
Schoenmaker, blijf bij je leest
Simpele vorm, kleine staf
Tegelijk los en vast werken. Excellent blijven De buitenwereld naar binnen halen
Horizontaal organiseren. Klanten 1 totaalervaring bieden
Ondernemerschap stimuleren in kleine zelfstandige taakgroepen of echte dochterondernemingen Waar gaat dat heen? De kernvragen van strategie
Wie wil ik als klant en hoe haal ik ze binnen
Gevaarlijke denkfouten in strategievorming Strategie Philip Kotler Velen denken dat marketing bestaat uit het opjutten van verkopers en schreeuwerige reclame....
Een zeker recept voor mislukking De 4 P's Product
Prijs
Plaats
Promotie Product Wens en behoefte van een klant bevredigen Prijs Plaats Promotie De enige variabele in de marketingmix die geen kosten veroorzaakt, maar inkomsten oplevert Verkrijgbaarheid van een product voor een bepaalde doelgroep Onder de aandacht brengen van de kwaliteiten en imago van het product Michael Porter Strategie draait vooral om de vraag: Wat doe je niet! 3 Basis strategieen Kostenleiderschap: Laagste kosten
Differentiatie: Onderscheidende propositie
Focus: Onderscheidende doelroep De echte kans voor bedrijven is om nieuwe, blauwe oceanen te creeen zonder concurentie. Henry Mintzberg:
Strategie draait om algemene richting met daarbinnen ruimte voor experimenten. 3 Basale denkfouten in veel organisaties: De toekomst kan voorspeld worden op grond van het verleden
Denken en handelen kunnen gescheiden worden in strategievorming
Strategievorming is een gestructureerd, formeel proces Stategie draait om kiezen Druk bezig zijn wordt vaak gebruikt als alibi om de paar cruciale, maar ongemakkelijke dingen die echt gedaan moeten worden te vermijden Timothy Ferriss Hoe meer tijd er is voor een taak, hoe langer je erover zult doen. 20% van de inspanning geeft 80% van het resultaat.
20% van je werk veroorzaakt 80% van je zorgen. Stop Doing!! Maak een lijst van de onderwerpen die overboord vallen als je echt prioriteiten gaat stellen
Hoe? -> Elimineren en automatiseren. Voortdurend op zoek naar verbetering
Hoe maak je van mede-werkers mede-ondernemers
Hoe de zwakste schakel alles bepaalt Vinger aan de pols en verbeteren Uitvoering John Kotter Het echte probleem is nooit strategie, structuur, cultuur of systemen.

De kern van de zaak is altijd het veranderen van het gedrag van mensen De 8 stappen van verandermanagement Zorg voor een gevoel van urgentie
Formeer een team met invloed
Ontwikkel een visie en een strategie voor de verandering
Communiceer breed om draagvlak te creeen
Ruim obstakels voor actie uit de weg
Zorg voor korte termijn successen
Houd het tempo hoog
Zorg voor verankering in de cultuur Randvoorwaarde: Een gevoel van urgentie De buitenwereld binnen brengen
Voorbeeldgedrag
Kansen in crises zien
Dwarsliggers aanpakken De Balanced Scorecard is een oplossing voor een groot probleem.....
Het onvermogen van veel organisaties om nieuwe strategieen te implementeren. Kaplan en Norton 4 Perspectieven Financien - Hoe ziet de aandeelhouder ons
Afnemers - Hoe zien de klanten ons
Interne processen - Wat moeten we intern doen om onze beloftes waar te maken
Leren en groeien - Wat moeten we vandaag ontwikkelen aan kennis en vermogens om ook morgen succesvol te zijn. 4 Elementen per perspectief Doelstellingen - wat wil je op lange termijn bereiken
Prestatie indicatoren - Wat ga je meten om te kijken of je je doelen haalt
Prestatienormen - Wat zijn de scores die je wilt halen op deze indicatoren
Initiatieven - Wat ga je doen om die normen te halen. Eli Goldratt Het is met mijn boeken net als de bijbel....
Heel veel mensen beamen het dat het verstandig is wat er in staat, maar slechts weinig mensen passen het echt toe Theory of constraints De meeste managers kijken naar lokale prestaties en niet naar de doorvoer van het systeem als geheel
Gevolgen: Synchronisatieproblemen, lokale optima, silomentaliteit
De doorvoer wordt binnen iedere organisatie beperkt door slechts 1 zwakke schakel. De bottleneck. Daar moet de focus op liggen Identificeer de bottleneck in het systeem
Bepaal hoe deze bottleneck maximaal uitgebuit kan worden
Maak al het overige in de keten ondergeschikt aan dit besluit
Verhoog de capaciteit van de bottleneck
Als de beperkende factor overwonnen is, begin dan weer opnieuw bij stap 1 Er zijn misschien belangrijker dingen om over na te denken dan het inbakje op uw bureau, maar als uw management op dat niveau niet efficient is, is het of u probeert te rennen in een moeras. David Allen Gettings Things Done Vertrouwen in je eigen systeem
Scheiden verzamelen en beoordelen
Actie in minder dan 2 minuten -> gelijk doen
Eerstvolgende acties
Later misschien
Wachten op
Full transcript