Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sanocore exjobb

Click here to add description
by

Tobias Rundbom

on 24 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sanocore exjobb

Sanocore exjobb
“...patienter har inte de korrekta referensramarna för att bedöma jämförelserapporter som det är idag. Hur ska en patient utan medicinsk utbildning kunna uppskatta och bedömma min kompetens?”
Distriktsläkare 2008
” …det finns inget sätt att garantera att man clickar med sin patient”
Narkosläkare 2008
“…det är de läkare utan en enda anmälning som oroar mig”
Distriktläkare 2008
"Jag skulle vilja veta var det finns specialiserade mottagningar för enkla behandlingar och tester som halstester. Jag skulle vilja testa min hals under min lunchrast utan att behöva ringa och boka tid. Jag vet att det finns sådana mottagningar, men var?”
Kvinna 30-40 år
“Vårdval är för friska patienter som är enkelt behandlade när de väl är sjuka, det är inte för kroniker eller riktigt sjuka.”
Kvinna 55-65 år 2008
“Hur vet jag då vilket som är bäst?”
Kvinna 20-30 år gammal
Deltagarna ur workshoperna/fokusgrupperna
ansåg fem kriterier är intressantast att ta del
av när man ska välja vårdgivare
1. Lever vårdgivaren upp till vårdgarantin?
2. Väntetider för remittering
3. Personalomsättning
4. Kvalitetsmarkörer över medicinska resultat och produktion
5. Antal och Kompetens hos specialister och antal utbildningsläkare
6. Arbetsmiljön, utvecklingsmöjligheter, investeringar, utbildningar, forskningsprojekt, verksamhetschef
Vänterummets skick
Geografisk närhet
Drop-In tider och akutmottagning
Kontinuitet hos patienter och personal
Bilder och info om vårdgivaren och
dess personal
Kostnader och driftform
Apotek i närheten och kommunikationer
Hej!
Jag heter Pinar Metin och har mellan september och februari 08-09
utfört mitt examensarbete inom Människa-Dator Interaktion på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samarbete med Sanocore. Examensarbetet har inneburit
litteraturstudier och utförande av användarcentrerade metoder som workshops och fokusgrupper. Examensarbetet påbörjades först med ett uppmärksammat behov. Förutsättningen för arbetet hette Vårdval Sverige.

” Vårdvalet ska ge patienten rätt att välja mellan olika vårdgivare.”
Regeringsförslag - 14 april 2008
Examensarbetet startades med att ta fram ett syfte
och ett tydligt mål!
"Att betona och översätta målgruppens behov och krav samt att
utifrån dessa generera förslag och idéer. Exempel på mål är att ta
fram ett opartiskt bedömningsunderlag av vårdgivare för användarna."
"Genom användarcentrerade processer/metoder undersöka
målgruppens behov och krav med kompletterande studier för
att ge design- och featureförslag till en elektronisk vårdsida. "
I nästa steg utfördes en omfattande
litteraturstudie och omvärldsstudie för att angripa
problemet brett för att sedan smalna av.
Tillhanda hade jag även en redan utförd studie
av Synovate AB
Några ord att minnas när man arbetar
med användbarhet och e-hälsa (e-health)
var konsekvent
ge återkoppling
ha relevant innehåll
ge stöd åt kognitiva processer
effektivitet
tillfredställande
lättlärd
tydlighet
enkelt
transparans
okomerciell
balans mellan text och bild
trovärdighet
Design och Innehåll
En omvärldsstudien gav möjlighet att utvärdera befintliga vårdsidor, vanligt innehåll och designelement
I omvärldsstudien fick jag en bild av
struktur, innehåll och vanliga applikationer
Bland vanliga element tillhör:
flexibla sökapplikationer
kartor
brett innehåll
tydliga kategorier och rubriker
I studien ingick Amerikanska, Engelska och andra europeiska websiter
Bland annat dessa!
Användarcentrerade designmetoder
användes för de egna utförda studierna
Under v46 -47 november 2008 utfördes:
4 intervjuer
3 workshoper/fokusgrupper
Quick&Dirty Think aloud sessioner
Sammanlagt deltog 29 deltagare
Vad är viktigt att ha med på Omvård.se enligt målgruppen ?
Antalet kvalitetsindikatorer som presenteras ska begränsas till 5
Tillgängliggöra ytterligare statistik vid behov
Objektiva och förståeliga kvalitetsindikatorer/markörer
Nyhetssida med intressanta artiklar för debatt och läsning, tillhörande funktioner
Flexibel, enkel och snabb sökning, sortering kring resultat, jämförelse
Klassisk, professionell design och användarvänligt
Bilder och Information om vårdgivaren och dess personal
Checklista där man kan skriva ner sjukdomshistorik och läkemedel,som man skriver ut och tar med sig till
läkaren
Rekommendationer, ej omdömen
Detta examensarbete presenterades den 27e februari 2009
för professorer och handledare på KTH och avdelningen CSC Solan för datavetenskap och kommunikation
6 månaders arbete mynnade ut i ett par designförslag som
belyser viktiga innehåll- och designelement som sedan arbetas vidare och testas mot användare!
1. Litteraturstudier
2. Fokusgrupper och
Workshops

3. Designskisser
"Det viktigaste är en ren första sida med
en bra sökning!"
Sanocore AB 2008
Vill du läsa mer om mitt examensarbete eller titta på power-point presentationen?
Snart kommer examensrapporten att läggas upp på Omvård.se, annars är ni välkommna
att höra av er till mig på pinar@kth.se.
Jag frågade läkarna vilka kriterier de ansåg var viktigast
vid bedömning kring kvalitet hos en vårdgivare
Såhär svarade de:
Öppet- och telefontider
Specialistkompetens och resurser
Väntetider
Tillgänglighet (ex. telefontillgänglighet,
kulturkompetens)
Bemötande
Givetvis fanns det också mycket annat som ansågs
vara viktigt t.ex
Statiskt huvud för navigering
samt sökning
Rörliga bilder som tydliggör
hemsidans syfte
Vad kan man göra på Omvård.se ?
Öka transparans mot
användarna!
Ökar rotation på sidan
Redovisar för skillnader
mellan olika vårdgivare
Nyhetsflöde
Metadata!
Överblick över
sökalternativen
Behöver inte gå
igenom hela sökningen
information logiskt
inbäddad i sökningen
- dra bara musen över
den!
Flexibel och enkel sökning!
Vill du hellre söka på
vanliga besvär och
åtgärder?
Återkoppling
på sökningen
Helhetsbedömning ger
ett samlat inttryck
Vill du sortera resultatlistan
efter dina preferenser?
Resultat kan ses som en lista
och från en karta
Tydlig källa
Drop-lista
Brödsmulor
En vårdgivare
Information som visas skiljer
sig beroende på typ av
vårdgivare
Statisk
kontaktinformation
och karta
Rekommendations-
stämpel!
Länkfält
- olika undersidor med
information
Åtekommande helhetsbedömning.
Termometer visar hur
VG ligger i förhållande
mot andra inom valda
nyckeltal
Dra bara musen över dem!
Jämför VG mot varandra inom t.ex
samma område eller liknande specialitet
I designprocessen gjordes det
en behov- och kravsanalys
Första skisser för design och innehåll arbetades fram efter målgruppens önskemål
De element som passade syftet, målgruppen och deras önskemål bäst arbetades vidare för att ge slutliga designskisser
Kategorier för struktur!
Full transcript