Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoofdstuk 3 aarde by Neeltje Vincken

stella maris atmosfeer
by

Neeltje Vincken

on 14 January 2019

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoofdstuk 3 aarde by Neeltje Vincken

Deze 47% omgezet in
--> warmte

En als warmte
teruggekaatst maar -->
broeikasgassen houden
een groot deel van
deze warmte vastBroeikasgassen: oa waterdamp en CO2

Naast albedo-effect
ook nog absorptie
door oa stofdeeltje en
wolken --> circa 23%

Dus 100-30-23=47%
van de straling wordt
door de aarde
geabsorbeerd

Een licht oppervlakte heeft een hoog albedo, een donker oppervlak heeft een laag albedo

Systeem Aarde

Atmosfeer: gasvormig omhulsel van de aarde.

Lithosfeer: aardkorst plus harde gedeelte van de mantel.

Hydrosfeer: gedeelte van de aarde dat uit water bestaat.

Biosfeer: al het leven op aarde.

Sferen staan met elkaar in verband, beïnvloeden elkaar.

§ 1.1 De atmosfeer: een omhulsel van gas

Baumgartner 2012:

Broeikaseffect

Broeikaseffect: het vermogen van de dampkring om warmte vast te houden. Zonder dit effect zou de gemiddelde temperatuur 33˚C lager liggen.


§ 1.1 De atmosfeer: een omhulsel van gas

§ 1.1 De atmosfeer: een omhulsel van gas

Albedo-effect: De hoeveelheid zonnestralen die door een oppervlak teruggekaatst wordt

Terugkaatsing door:
aardoppervlakte,
wolken en gasdeeltjes


In totaal wordt 30% van de straling van de zon teruggekaatst.


Mesosfeer en thermosfeer

In deze lagen wordt de lucht steeds ijler.
Ze grenzen aan de ruimte, de exosfeer. Hier eindigt de dampkring.

Troposfeer

Onderste laag, hier speelt het weer zich af.

Bij de polen 9 km dik, bij evenaar 12 km dik.

Temperatuurgradiënt: 100 meter omhoog in de atmosfeer betekent dat de temperatuur 0,6°C daalt.

Hoe droger de lucht, hoe groter de temperatuurgradiënt.

§ 1.1 De atmosfeer: een omhulsel van gas

Samenstelling atmosfeer

Stikstof (78,01%)
Zuurstof (20,95%)
Koolstofdioxide (0,03%) en waterdamp
Grootste deel van deze gassen in de onderste 10 km van de dampkring.
Opgebouwd uit vier lagen, gescheiden door ‘pauzes’. Hier neemt de temperatuur toe of af
.

§ 1.1 De atmosfeer: een omhulsel van gas

De biosfeer is het gedeelte van de Aarde waar leven
mogelijk is en bevindt zich in de hydrosfeer, de atmosfeer en de lithosfeer.

Verschil

Klimaat: gemiddelde toestand weer, lange periode, groot gebied.
Weer: toestand dampkring bepaald moment, klein gebied.

Dit boek: veranderingen klimaat in het verleden en in de toekomst.

§ 1.1 De atmosfeer: een omhulsel van gas

Hoofdstuk 3 Het klimaatsysteem

Variaties in de stralingsbalans


Hoeveelheid straling per gebied
vooral afhankelijk van:

Breedteligging: op lage breedte loodrechte inval en kortere weg door dampkring.

Albedo-effect

§ 1.1 De atmosfeer: een omhulsel van gas

Stratosfeer

33 km dik.
Temperatuur neemt langzaam toe.
Veel ozon (O3) aanwezig. Dit gas filtert schadelijke uv-straling uit het zonlicht.

§ 1.1 De atmosfeer: een omhulsel van gas

Hoofdstuk 3
Klimaat en landschapszones
1.1 Atmosfeer
1.2 Wind en zeestromen
1.3 natuurlijke landschapszones
1.4 veranderingen in landschapszones
Atmosfeer: De aardatmosfeer of dampkring is de atmosfeer of lucht om de aarde.

De aardatmosfeer bestaat uit een mengsel van verschillende gassen

zuurstof
stikstof

kleine hoeveelheden:
koolstofdioxide
waterdamp
http://www.schooltv.nl/video/de-stralingsbalans-van-de-aarde-hoe-wordt-onze-aarde-verwarmd/#q=stralingsbalans
3.2 zeestromen en klimaatgebieden
3.2 wereldwijde luchtstromen
3.4 landdegradatie
3.3 landsschapszones
3.1 atmosfeer
Klimaatsysteem van Köppen
verklaring seizoenen
https://prezi.com/user/sb8zyg19oce-/

uitleg passaten/moessons
filmpje Aralmeer
Full transcript