Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Valcke 62-85

No description
by

rogier haas

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Valcke 62-85

Valcke
epistemologie
methoden en grenzen van het ontstaan van kennis
wat is kennis
hoe kan ik weten
hoe doe je kennis op
hoe verwerven we kennis
mbt kennis
activiteit is de basis tot kennis
kennis heeft geen objectieve waarde
door het ervaren doe je kennis op
kennis is gebaseerd op persoonlijke ervaringen
rationalisme
kennis bestaat uit zelfontwikkelde representaties
relativisme
ervaringen mogen niet los gezien worden van andere sociale ervaringen
nadruk op persoonlijke betekenisverlening
'iets is waar wanneer ik het zelf geloof'
pragmatisme
kennis is pas waardevol wanneer deze bruikbaar is
subjectivisme
in extreme vorm: wat is de validiteit van zelfontwikkelde kennis?
alle kennis is relatief, afhankelijk van de acties van de lerende
ontologie
de aard van het zijn: wat bestaat echt in de werkelijkheid
objectieve ontologie: aanvaarden van een werkelijkheid buiten de mens
idealistische ontologie: er bestaat geen werkelijkheid buiten feitelijke beleving van de mens

wat is kennis?
het gaat om de beleving, de waarneming
realisme
de werkelijkheid staat los van de ervaring
objectivisme
het al dan niet bestaan van een werkelijkheid buiten menselijk bestaan
kennis leidt tot activiteit
toegang tot kennis is toegang tot informatie
werkelijkheid staat los van de mens
menselijke processen kunnen natuurwetten niet veranderen
identiteit is 'bestaan'
externe wereld is gestructureerd op basis van kenmerken en relaties
visies op de wereld staan los van de menselijke geest
kennis
gestructureerde wereld wordt voorgemodelleerd voor lerende
kennis wordt overgedragen
de lerenden zijn ontvangers, meer niet
kennis leidt tot activiteit
visies op leren en instructie
wat is de relatie tussen epistemologische en ontologische discussie
wat is de visie op leren en instructie
invloed theorieen op leren en instructie
behaviourisme
benadrukken van het leren door bekrachtigen gedrag
lerende vertoont voorspelbaar gedrag
objectivisme: extern gedefinieerde kennis verwerven
empiricisme: nadruk leggen op gedrag
cognitivisme
er is een bestaande werkelijkheid buiten de lerende
cognitieve processen verwerken de werkelijkheid
sterke nadruk op de ratio
objectivistische epistemologie + rationalisme
constructivisme
cognitief constructivisme
sprake van bestaande externe wereld
wereld ontdekken met opgedane ervaringen
verwerking via cognitieve processen
objectivisme
empiricisme
rationalisme
sociaal constructivisme
kennisconstructie door interactie andere lerenden
elk individu ervaart de werkelijkheid
empiricisme + relativisme
werkelijkheid via sociale interacties verkennen
realisme
gesitueerde theorie
kennis is afhankelijk van concrete situatie
ecologisch realisme
processen ontologie, epistemologie
kenmerken instructieverantwoordelijke en lerende
empiricisme
objectivisme
intrinsieke motivatie: verder bouwen op zelfactiviteit en eigen contect

rekening houden individuele verschillen
extrinsieke motivatie:
bekrachtigen leergedrag bij gewenst gedrag

persoon is niet belangrijk
instructieactiviteiten, leeractiviteiten
empiricisme
objectivisme
deconstrueren van taken

zeer afgelijnde geformuleerde doelstellingen

geen noodzaak tot onderling samenwerken
zelf opbouwen mentale schema's

leerstof minder vast omlijnd: ervaringen bepalen de leerstof

sociale interactie is belangrijk
verhouding verantwoordelijke
objectivisme
empiricisme
verschil in verhouding lerende en instructieverantwoordelijke

instructieverantwoordelijke is een authoriteit
instructieverantwoordelijke geeft suggesties

instructieverantwoordelijke is coach
context
empiricisme
objectivisme
oversimplificatie van werkelijkheid

niet gevoelig voor culturele, sociale omstandigheden
leren in authentieke situaties

aanmoedigen te exploreren, verweven met culturele context
Full transcript