Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nowoczesna edukacja

No description
by

Piotr Karaś

on 21 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nowoczesna edukacja

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
Aktywność uczestników
Okno konfiguracji serwisu
Platforma Moodle
Zawartość na portalu edukacyjnym z punktu widzenia słuchaczy
podstawowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa, zaliczeń itp.
baza z informacją o kursach dostępnych na portalu
system personalizacji dla słuchaczy
system pomocy FAQ
funkcje komunikacji
system autokontroli wiedzy w zakresie realizowanych przedmiotów
kalendarz realizacji zadań
Zawartość treści szkoleniowych
elektroniczne dokumenty (pdf, e-booki, Word, Excel)
prezentacje (np. Power Point)
nagrania dźwiękowe
klipy wideo
gry interaktywne
materiały interaktywne
Zalety systemów zdalnego nauczania:
powszechność i nieograniczona dostępność oferty kształcenia
możliwość wyboru oferty kształcenia dopasowanej do preferencji zainteresowanego
możliwość szybkiej aktualizacji wiedzy i materiałów dydaktycznych
multimedialność przekazu treści kształcenia
wymuszenie aktywności uczących się poprzez odpowiednią organizację kształcenia
Moduł tworzenia zasobów
Zawartość na portalu edukacyjnym z punktu widzenia prowadzących
funkcja komunikowania się ze słuchaczami
możliwość dostępu do logów aktywności
możliwość odbioru zadań, rozwiązań i wyników testów sprawdzających wiedzę
możliwość przygotowania, modyfikacji materiałów dydaktycznych
możliwość wystawiania ocen i umieszczania ich na portalu dla słuchaczy
Zasoby do tworzenia e-learningu
systemy LCMS
Twórcy e-learningu
eksperci merytoryczni (Subject Matter Export, SME)
dydaktycy multimedialnymi (Instructional System Designer).
graficy komputerowi
programiści
dźwiękowcy
administratorzy systemów informatycznych
Zalety systemów zdalnego nauczania:
swobodny dostęp do wyników postępów edukacyjnych słuchaczy
możliwość przeprowadzania ankiet
preferuje aktywizujące metody nauczania
Zalety systemów zdalnego nauczania:
możliwość kształcenia w dowolnym miejscu i dowolnym czasie
możliwość dostosowania tempa pracy do indywidualnych predyspozycji
możliwość samooceny poprzez zastosowanie metod weryfikacyjnych wiedzy platformy
łatwość komunikacji z uczestnikami szkolenia oraz mentorem
zróżnicowanie form komunikacji
dostęp do bazy wiedzy
Implikacje nowych warunków uczenia się
Intensywne krótkotrwałe szkolenia just-in-time
Uczenie się jako część pracy training on the job
Uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy przez całe życie zawodowe long live learning
Piotr Karaś
Uniwersytet Rzeszowski
Internet jako medium kształcenia dorosłych
Menu główne administratora i słuchacza
Dziękuję
np. Moodle
Jeszcze nie koniec
Full transcript