Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Politiska ideologier - de klassiska ideologierna

No description
by

johan hofstedt

on 24 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Politiska ideologier - de klassiska ideologierna

POLITISKA IDEOLOGIER
POLITISKA IDEOLOGIER
En politisk ideologi:

En samling idéer om hur
samhället bör vara uppbyggt

Ett försök att förklara världen och en beskrivning av hur man vill förändra den

Tre klassiska ideologier som uppstod under 1700-talet och 1800-talet:
liberalism
,
konservatism
och
socialism
Adam Smith
1723-1790
The Wealth of Nations
1776
Edmund Burke
1729-1797
Reflektioner om franska revolutionen
1790
SOCIALISM
Karl Marx
1818-1883
Det kommunistiska manifestet
1848
Kapitalet 1867
SAMMANFATTNING
LIBERALISM
KONSERVATISM
En politisk ideologi kan sägas vara en
politisk grundsyn på samhället och människan

De tre klassiska ideologierna uppstod på 1700- och 1800-talet

Liberalismens
nyckelord är
frihet
och ideologin förespråk stor individuell frihet

Konservatismens
vill värna om
traditioner
och förespråkar långsamma och eftertänksamma samhällsförändringar

Socialismens
nyckelord är
social jämlikhet
och ideologin eftersträvar så små skillnader mellan rika och fattiga som möjligt
LIBERALISM
Individen måste få förfoga över
resultatet av sitt arbete
- drivkraft för människan att anstränga sig, hinder i form av hög skatt motverkar framgång vilket på sikt drabbar hela samhället

Fokus på
valfrihet
- fritt att välja sjukvård och skola

Partier i Sverige som har en liberal ideologi är
Folkpartiet
,
Centerpartiet
(delvis) och
Moderaterna
(delvis)
LIBERALISM
Ordet
liber
är latin och betyder
fri
-
frihet
ett nyckelord för liberalismen

Liberalismen värnar
individen framför kollektivet

Ideologin uppstod under 1700-talet som en reaktion mot kungligt envälde och adelns och prästerskapets makt

Dessa auktoriteter
begränsade människans frihet
enligt liberalerna
LIBERALISM
Människan måste få
utveckla sitt liv i frihet
utan att staten, religionen eller andra auktoriteter blandar sig i

Näringsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och marknads-ekonomi viktigt för liberalismen

Vände sig även
mot handelshinder
som skatter och tullar (merkantilism)

Staten ska ha en
begränsad roll
i samhället och endast skydda medborgarna från inre och yttre hot -
nattväktarstaten
KONSERVATISM
Ordet konservatism besläktat med
konservera
vilket betyder
bevara

Att bevara det gamla samhället istället för att förändra det var viktigt för konservatismen

Konservatismen uppstod som en
protest mot
de snabba och våldsamma förändringar av samhället som genomfördes under
franska revolutionen

Plötsliga och allt för genomgripande samhälls-förändringar
riskerar att förstöra samhället
- materiellt, moraliskt och andligt
Folket behöver de
auktoriteter
och
traditioner
som under stor möda byggts upp under århundranden

Enligt konservatismen är
människan inte av naturen god
- snarare dras hon mot kaos, ondska och förstörelse och behöver därför
strama tyglar

Staten
,
kyrkan
och
familjen
är viktiga delar av samhället som kan tygla denna svaghet hos människan

Den som är bäst lämpad att ta ansvar ska ha makten.

Partier i Sverige som är konservativa är
Kristdemokraterna
,
Moderaterna
(delvis) och
Sverigedemokraterna
(delvis)
SOCIALISM
Ordet socialism kan kopplas till latinets
socius
som betyder
kamrat

I centrum för socialismen står kravet på
social jämlikhet
- skillnaden mellan fattiga och rika ska vara så liten som möjligt

Socialismen uppstod under 1800-talet som en reaktion mot
klassklyftor
och
dåliga arbetsförhållanden

Människan är en produkt av sin omgivning, hon kan vara både god eller ond - det beror på
samhällsmiljön
runt om henne
SOCIALISM
Alla ska ha lika möjligheter och
välståndet ska fördelas lika
mellan medborgarna

Socialismen förespråkar en
stark och aktiv stat
som fördelar pengar och tillgångar mellan medborgarna

Socialismen kan delas in i två olika inriktningar:
revolutionärer
och
revisionister

Revolutionärerna kom senare att kalla sig
kommunister
och höll fast hårt vid Marx grundsyn - socialism skulle införas ovanifrån genom
revolution

Revisionisterna kallas även
socialdemokrater
och menade att socialismen istället skulle införas genom
fredligt politiskt arbete

DISKUTERA!


Håller du med liberalerna om att individens frihet att välja själv, är det främsta värdet i samhället?

Vilka för- och nackdelar ser du i ett liberalt samhälle?
DISKUTERA!
Håller du med om konservatismens pessimistiska människosyn? Är vi egoistiska mer än omtänksamma?

Behövs en tydlig överbyggnad i samhället för att skydda/tygla människans egoism och ondska?

DISKUTERA!
Håller du med socialisterna om att klassklyftor måste bekämpas? Varför/varför inte?
"his staunch opposition to the French Revolution. In his Reflections on the Revolution in France, Burke claimed that the revolution was destroying the fabric of good society, traditional institutions of state and society" -wikipedia
Är vi i grunden rädda för förändring?
Om du fick välja mellan: Att du får tre tusen kr, och dina klasskamrater får elva tusen kr

eller

Att ni alla får tusen kronor var. Vad väljer du?
"Den naturliga egennyttan"
En osynlig hand styrd av egennyttan sätter ett pris på varan
Full transcript