Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NYBORG Temadage

No description
by

Anne Marie Villumsen

on 12 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NYBORG Temadage

Børn og forældres position
Forgrund og baggrund
Fra barn i centrum til bekymring i centrum
Hvad ved vi?
Hvad er det så for noget?Terminologi...
Sammenhæng mellem udsathed og samarbejde på tværs som tidlig indsats
Samarbejde på tværs - flere forståelser? Og hvordan hænger det sammen med udsathed og tidlig indsats?
Børn og forældres position og rolle
At der er nedskrevet og aftalt konkrete aftaler (roller og opgaver) for, hvordan teamet vil forberede, afholde og følge op på de tværfaglige konsultationer
At teamet har lavet fælles principper for, hvordan de vil arbejde med børn og forældres position og rolle til de tværfaglige konsultationer
At teamet har drøftet og lagt en plan for, hvordan og hvornår aftalerne følges op
Nyborg Modellen - Udvikling af det tværprofessionelle
TAK FOR I DAG
Termininologi, udsathed og familiens position
De 3 F'er i al samarbejde på tværs
Fælles forståelse

Fælles mål

Fælles indsats
Systematik til alle typer møder er centralt
1) Hvad kan vi se? Flere beskrivelser - et samlet og måske 'strittende' billede (enighed er IKKE målet)

2) Hvordan forstår vi det? - et samlet og måske flere forståelser

3) Hvilke behov har barnet/den unge (og måske familien)?

4) Hvad skal der gøres og af hvem for at imødekomme disse behov?
Barnets grad og type af udsathed afgør, hvilke professionelle, der skal kaldes på
Hvorfor tværfaglig konsultation?
Position afgør perspektiv
”Fagene repræsenterer forskellige perspektiver at betragte, forklare og forstå virkeligheden ud fra med de begrænsninger, som det indebærer”

Kilde:Lauvås & Lauvås, 2006:36)
Tværprofessionelt samarbejde kan maksimalt betragtes som en fælles ide med mange former og udtryk
(Villumsen et al., 2015)
”Det at arbejde sammen fagligt er ikke givet, fordi man er dygtig fagligt”
Samarbejde på tværs er "bare"
metoder og kompetencer
Socialfaglig leder
(Villumsen, 2015)
Gør vi hinanden klogere - bare fordi vi sidder i samme rum?
"Men det er jo vigtigt at blive nysgerrig på, hvad skal der til for at skærpe det her tværfaglige samarbejde? Hvad skal der til for, at det faktisk kommer til at løfte det faglige niveau hele raden rundt? Altså det er jo det, jeg tænker, der er vigtigt. For det er jo ikke ensbetydende med, at de sidder derude, at de så faktisk gør hinanden klogere. Det tror jeg da, de gør, men…"
Socialfaglig leder
(Villumsen, 2015)
Vi må - i alle samarbejder på tværs - skille begreb fra fænomen
Forståelse betinger praksis
(Villumsen, 2015
Villumsen & kristensen, 2015)
Systematik er afgørende for:

- om vi faktisk finder alle de børn, der har brug for hjælp...

- om vi får lavet en analyse, hvor vi matcher det vi ser, med det vi gør...

- og dermed om børn og familier får den hjælp de har brug for - til tiden og i tide
Tidlig indsats er handlinger, der beskytter og fremmer barnets og familiens trivsel (NB TILBUD)Tidlig indsats handler om, hvad vi vil opnå!
- Klart mål med indsatsen!
- Den rette indsats på rette tid!

At være skarp på, hvad det er man ser, og hvorfor det bekymrer en rent fagligt

At få et godt forældresamarbejde

Indsatsen må ske tidligt i forhold til barnets livsforløb, udviklingsforløb eller problemforløb.
Tidlig indsats tænkning
Forståelsen af udvikling er ikke enkel!
Årsag & virkning ikke enkel eller lineær:

Risikofaktor betyder ikke fejludvikling

Samme adfærdsformer kan forekomme som reaktion på krænkelser, omsorgssvigt eller være udtryk for neurologiske forhold

Adfærden udvises altid i en kontekst

Individuelle forskelle i reaktionsformer
Hvorfor er det svært at vurdere?
Timing er afgørende

Steeling effects
Rutter, 2012

Der ses for hvert enkelt barn individuelle forskelle i evner til at håndtere pres og stress

Tidlig indsats handler om at understøtte positive udviklingsstier....
Rutter & Rutter, 1997
Hvorfor er det svært at vurdere?
Udvikling - kontinuitet & diskontinuitet.

”De beror på en kompliceret konstellation af direkte og indirekte virkninger, der kan følge en mangfoldighed af gen- og omveje gennem levetiden og have mange forskellige slutpunkter.”
(p.117 Rutter & Rutter, 1997).

Det vil derfor gælde, at det er en bestemt kombination af risiko- og beskyttelsesfaktorer hos barnet og i dets omgivelser, og på ”rette” tid i barnets generelle udvikling, der afgør, hvor stor en gennemslagskraft risikofaktorerne har.
Rutter & Rutter, 1997
Spillet om Sorteper eller?
Samarbejdet på tværs...
DET FLERFAGLIGE:
”I et flerfaglig perspektiv møtes ulikheten mer for å koordinere, administrere og/eller forvalte delaspekter av samme oppgave. Tema er mer hvem som skal gjøre hva hvordan”
(Dahl (2001: 17)

SELVE DET TVÆRPROFESSIONELLE MØDE:
Til et tværprofessionelt samarbejdsmøde mødes uligheden ”(...) for å belyse et tema/en oppgave ut fra ulikhetens spesifikke kompetanse og rolle for sammen å utvikle merviten." Når man forlader mødet har man "(..) utvidet sin forståelse og erkjennelse av oppgaven eller tema som er undersøkt”
(Dahl (2001: 17)

DET TVÆRSEKTORIELLE
”Vi taler om tværsektorielt samarbejde, når ansatte under forskellige myndigheder samarbejder”
(Højholdt, 2009: 39)
DET KONSULTATIVE:
Børn og forældre kan deltage. Der er altid en eller nogen, der er problemejere, og nogen som er med til at løse problemet. De sidste ser ikke nødvendigvis problemet igen eller skal være med til at løse det.
Systematikkens betydning
Forebyggelse handler om at undgå
Fra....
(Petersen & Johansen, 2015)
... til
(Petersen & Johansen, 2015)
Børn og forældres position
- Børn og forældres ønsker, behov og perspektiver bør være centrale ved såvel problemdefinition som problemhåndtering

- Magtassymmetrien er et opmærksomhedspunkt

- Det konkrete barns perspektiv: ønsker, behov & vilkår


(Petersen & Johansen, 2015
Børns oplevelser og perspektiver...
- Børn vil gerne inddrages
- Børn vil gerne være ligeværdige aktører i definitioner og beslutninger om dem og deres familie

- Mange voksenstemmer med forskellige børnesyn og rationaler
- Det ulige magtforhold mellem voksenverden og børneverden er tydelig
(Petersen & Johansen, 2015)
Forældres oplevelser og perspektiver
- Risiko for, at de professionelle dominerer møder

- Forældre oplever overvægt af professionelle

- Forældre og netværk ønsker at have kun en kontaktperson - og helst en de kender
(Petersen & Johansen, 2015)
Forgrund og baggrund
Barnet/den unges/familiens perspektiv:
Forgrund: En nærværende relation, tilgængelig hjælp som modsvarer behov
Baggrund: De professionelles samarbejde


Professionelles perspektiv:
Forgrund: Koordinering af det tværprofessionelle samarbejde
Baggrund: Barnets, den unges og familiens perspektiv og behov
Viskum, 2016
Vi mangler i den grad at udvikle på forældrenes position i såvel problemdefinition som problemhåndtering!
”Udfordringen bliver overhovedet at få øje på, at midt imellem alt det, andre gerne vil med børn og familier i vanskeligheder, har de også selv perspektiver både på vanskelighederne og også på „retningerne.””

Kilde: Højholt (2011:55)
HVOR GØR VI AF FORÆLDRENE??
Forældrene
- Udfordringen er at få børns og forældres historie og perspektiver positioneret centralt i analysen af bekymringen

- og dermed i den fælles forståelse
Indholdet for i dag...
1) Oplæg om samarbejde (terminologi), sammenhæng med udsathed og tidlig indsats forståelse

2) Gruppearbejde om det gode møde

3) Oplæg børn og forældres position på møder

4) Gruppearbejde om børn og forældres position på jeres møder
Gruppearbejde -
Børn og forældres position til møder
Hvordan sikrer I, at børn og forældres perspektiv ikke "drukner" i de mange fag-stemmer?

Har du selv prøvet at have brug for hjælp sammen med dit barn - hvad har været hjælpsomt?

Hvad gør, at man som barn og forældre føler sig set, hørt og respekteret?

Hvad gør, at man oplever sig hjulpet?

Med baggrund i ovenstående, hvordan kan I så forestille jer en god måde, hvorpå børn og forældre kan deltage i konsultationer?
Brug følgende spørgsmål til at udarbejde principper for gode møder for og med børn og forældre:
Baggrunden for arbejdet i dag
Begrebslig uklarhed i feltet

Klar og sammenhængende praksis afhænger af fælles forståelse
I dag er muligheden her til at skabe formen på gode og meningsfulde møder
To og to
1) Hvad blev du mest optaget af i forhold til formiddagens oplæg og dialog med hinanden?

2) Hvorfor?

3) Hvad er det vigtigste, du tænker, vi i Nyborg kan gøre i forhold til tidlig tværfaglig indsats?
LAV ET INTERVIEW MED HINANDEN
Full transcript