Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Netwerk beroepskolom

No description
by

Tessa van Dorp

on 26 February 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Netwerk beroepskolom

Stand van zaken
AO MBO sterk beroepsonderwijs 31 mei: nieuwe Kamer herkent problemen en bekrachtigt de zes maatregelen
Aanpak
Co-creatie met het veld:

Aansluiting met het onderwijs en
betrokkenheid scholen en instellingen centraal

Gezamenlijk meerjarig programma 2017-2021

Incrementele ontwikkel aanpak


Deelprojecten


Gefaseerde invoering
Aanleiding
Verkenning


leraren po-vo-mbo, schoolleiders, bestuurders, arbeidsmarkt partijen, brancheorganisaties, wetenschappers, onderzoekers, jongeren en ouders.
Probleemanalyse
Herkenbaarheid

Doorstroom naar en
toegankelijkheid van
het vervolgonderwijs

Organiseerbaarheid

Beeldvorming
Verkenning
Aanpak
samen aan de slag
Sterk beroepsonderwijs
Netwerk beroepskolom MBO Raad

THANK YOU!
en Manifest MBO Raad
2015
2016
O.a. advies
Onderwijsraad
Herkenbaar vmbo
met sterk
vakmanschap
April: eerste beleidsreactie
Aankondiging toekomstverkenning vmbo
Deskresearch
O.a. gegevens DUO, doorstroomgegevens, diverse onderzoeken.
Advies- en klankbordgroepen sectororganisaties


VO-raad, MBO Raad, SPV,
Platform TL, LAKS, JOB
Kansrijke maatregelen
Gedeeld beeld
Uitgangspunten
1. Ruimte voor verschillen

2. Praktisch talent wordt herkend én erkend

3. Startkwalificaties met kans op werk
Zes maatregelen
1. Structureel verankeren doorlopende leerroutes vmbo-mbo
5. Eén nieuwe leerweg (GL en TL samengebracht)
6. Stimuleren van beter gebruik maken van elkaars expertise en faciliteiten
3. Doorstroomprogramma's vmbo- vervolgonderwijs
2. Na vmbo basis bewust afwegen: naar mbo of stapelen basis - kader
4. Voorlichting leerkrachten basisonderwijs over het vmbo en toekomstperspectieven
Bespreekpunten
inspirerende praktijkvoorbeelden
knelpunten & succesfactoren
scenario's
impactanalyses
dwarsverbanden
3 oktober 2017
Soepele leerroutes vmbo-mbo:
Wat hebben jullie nodig?

Wat zijn relevante belemmeringen?

Welke prikkels onderkennen jullie:
positieve én perverse prikkels

Brainstormsessies
2017
Kamerbrief Sterk beroepsonderwijs
Start programma
Groepsgesprekken
Bestuurlijk overleg
Programma van start:
1. Kennis en faciliteiten delen
2. Regelruimte voor samenwerken
3. Een nieuwe leerweg
4. Gezamenlijke communicatie


mei 2017
Schooljaar 2017-2018
juni 2017
1e aanvraagronde Regeling doorstroomprogramma's vmbo-vervolgonderwijs
Kennis, expertise & faciliteiten
inspireren
slim delen
Stap 1: zicht op regionaal onderwijsaanbod vmbo- mbo en arbeidsmarktperspectief

Stap 2: (regionale) succesvolle samenwerking
MBO Raad en VO-raad
nemen het voortouw
Regelruimte voor samen werken aan beroepsonderwijs
Stap 1:
analyse beschikbaar onderzoek
input uit experimenten doorlopende leerlijnen
input doorstroomprogramma's
input uit programmalijn ->
leerlingendaling
Stap 2:
2018 thema werkgroepen (o.a. personeel, bedrijfsvoering, administratie, bekostiging)
Een nieuwe leerweg
praktijkgerichte component voor alle vmbo- leerlingen
Stap 1: inventarisatie verschijningsvormen praktijkgerichte component

Stap 2: uitwerken programma van eisen praktijkcomponent
gezamenlijke communicatie
Aanmelden voor een werkgroep?
t.vandorp@minocw.nl
a.demoor@mboraad.nl
Full transcript