Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Havo 3 H3 Koude Oorlog

No description
by

Jaap van Diek

on 21 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Havo 3 H3 Koude Oorlog

H3 De tijd van de Koude Oorlog
http://www.histotheek.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=3358:verenigde-naties-klokhuis&catid=174:wereldoorlogen&Itemid=194
Komintern (Comintern)
Wereldwijd samenwerkingsverband van communistische partijen
Stond onder leiding van de Russische communistische partij
Conferentie van Jalta
Conferentie van Potsdam
Marshallhulp
Ontstaan van vijandige invloedssferen
Onenigheid over de toekomst van Duitsland
Een burgeroorlog in Griekenland leidt tot de Trumanleer
Marshallhulp wekt woede van Stalin
In Azië breidt communisme zich uit
Na de Tweede Wereldoorlog
groeit het wantrouwen
Wie een bepaald gebied had veroverd mocht daar zijn invloed laten gelden
SU: Duitsland moet economisch en militair zwak zijn, en niet anti-Russisch
VS: Duitsland moet economisch sterk, democratisch en anti-Russisch zijn
Amerikaanse president Truman: de VS gaat zich verzetten tegen iedere communistische aanval of opstand
Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Marshall: VS gaat Europa financieel steunen, voorkomen van een arm Europa waar het communisme veel kans heeft
In Noord-Korea, China en (Noord-) Vietnam kwamen communisten aan de macht
Midden- en Oost-Europa in de greep van het communisme
'Volksdemocratieën' zijn in
werkelijkheid dictaturen
- Democratie voor het hele volk alleen mogelijk onder leiding van de communistische partij
- Voorschriften marxisme-leninisme belangrijker dan rechten van de mens
De SU is de baas over de andere staten van het Oostblok
SU sloot met volksdemocratieën twee belangrijke verdragen:
- verdrag voor economische samenwerking, Comecon (1949)
- verdrag voor militaire samenwerking, Warschaupact (1955)

Hierin gebeurde wat de SU en Stalin wilden
Joegoslavië maakt zich los van de Russische invloedssfeer
De volksdemocratieën vertonen onderlinge verschillen
- Joegoslavië bevrijd door een communistische verzetsbeweging, leider Josip Tito
- Tito erg populair en communist, Stalin slaagt er daardoor niet in zijn wil op te leggen
- De DDR en Bulgarije waren trouw aan de SU
- In Polen was veel verzet tegen communisten, o.a. door katholieke kerk
- Hongarije kreeg na de Hongaarse opstand iets meer vrijheid
- Tsjecho-Slowakije bleef ondanks 'Praagse Lente' zwaar onderdrukt
- Roemenië stond onder leiding van Ceausescu, een communist die zich onafhankelijk van de SU opstelde
Komintern (Comintern)
Vragen:
1. Noem de drie doelstellingen van de VN.
2. Wie zitten er permanent in de VN veiligheidsraad?
3. Omschrijf het begrip Koude Oorlog.
4. Omschrijf het begrip het IJzeren Gordijn
5. Noem drie redenen waardoor het wantrouwen tussen Oost en West is ontstaan VOOR Wereldoorlog II
6. Noem vijf redenen waardoor het wantrouwen NA Wereldoorlog II groeide.
7. Welke twee verdragen sloot de SU met de volksdemocratieën?
Het einde van de Koude Oorlog
De presentaties
Duidelijk praten
Net te snel praten
Niet te saai vertellen
Naar de klas kijken
Niet voorlezen
Kaartjes erbij houden mag
Niet letterlijk uit je hoofd leren
Niet te kort, minstens 7 min, max. 10
Presenteren
Powerpoint
Powerpoint overzichtelijk houden, niet met hele zinnen werken
Afbeedlingen toevoegen die het geheel verduidelijken
De opdracht
Handboek is leidraad presentatie
Aantekening aan de klas
Probeer een 'leuke' anekdote in de presentatie te verwerken, maak het interessant
Geef op het eind een korte samenvatting/conclusie
PW woensdag 29-05

H3 paragraaf 1 t/m 4
Het einde van de Koude Oorlog
1985 Gorbatsjov leider van de SU

Vanaf 1988-1991 worden de verhoudingen tussen VS en SU beter
door concessies van de SU:
- Eind 1989 alleen heerschappij communistische partij afgeschaft
- 1990 DDR uit de Warschaupact
- 1991 SU valt uiteen, Warschaupact opgeheven
Oorzaken van het einde van de Koude Oorlog
De twee belangrijkste oorzaken voor het 'wonderjaar' waren:

- Te hoge kosten van de Koude Oorlog
De economie van SU was te zwak om de wapenwedloop met VS vol te houden

- Verlies aan vertrouwen in het communisme
Oost-Europa raakte in welvaart achter op West-Europa
De leiders verloren hun zelfvertrouwen en kwamen er achter dat hun politiek verkeerd was
Enkele landen nog communistisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Communistische_staat
Proefwerk:

H3 Paragraaf 1 t/m 4
Blz. 66 t/m 80

PW H3
Paragraaf 1 t/m 4

Wanneer???

woensdag 22-05
Herhaling
Genummerde koppen
1) Welke twee verdragen sloot de SU met de volksdemocratieën?
2) Na welk conflict werd de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) opgericht?
3) Welke 3 leiders waren er betrokken bij de Cuba crisis?
4) Wie steunde de SU tijdens de Vietnam oorlog?
6 Welke leider kwam er in 1985 in de SU aan de macht?
5) Wie steunde de VS tijdens de Vietnam oorlog?
7 Wat zijn de oorzaken voor het einde van de Koude Oorlog?
Full transcript