Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KUANTUM ÖĞRENME

No description
by

Oğuzhan ZEREN

on 5 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KUANTUM ÖĞRENME

KUANTUM ÖĞRENME
Öğrencilere öğrenmeyi öğretme stratejisinden oluşmaktadır.
- Bu modelde “hata” kaçınılmazdır. Dolayısıyla hatalar öğrenciyi başarıya götürecektir. Yapılan hatalar (kaçınılmaz olarak), bize başarı için neler yapmamız gerektiği hususunda bilgilerverir. (Ders alabilmek adına hata yapılmalıdır).
- Tam anlamıyla öğrenmenin gerçekleşebilmesi için her türlü yaklaşım ve değişmelere açık olmak gerekir. Öğrenen kişiyi sınırlandıracak birtakım harici koşullar ortadan kaldırılmalıdır.
Öğrenciye Katkısı
Stratejinin bir kısmı şöyledir:
1- Öğrenmeyi tekrar etme,
2- Aktif Öğrenme,
3- Not Alma Teknikleri,
4- Uygun Yazma Teknikleri,
5- Hafıza Geliştirme Stratejileri
6- Mantıklı / Yaratıcı düşünme

Öğrenme, dengeli gerçekleşmek zorundadır. Bu dengeli öğrenmenin içerisinde ise bireylerin farklı zeka alanlarına sahip olmaları, fiziksel ve ruhsal gelişimlerinin beraberce geliştirilmesi yatmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman bu öğrenme modeli modern çağın özelliklerine, gelişim hızına daha uygun olabilecek bir model olarak gözükmektedir. Fakat her coğrafyada uygulanabilmesi için birtakım zorluklar da kaçınılmazdır.
** Kuantum fiziği parçacıkların hareketi ile ışımasıdır.
** Kuantum öğrenme ise öğrencinin kendi katılımı ile öğrenerek ışımasıdır.
** De Porter'e göre kuantum öğrenme, eğitim öğretim ortamlarında geçerliliği ve yararlılığı kanıtlanmış tüm model strateji ve yöntemlerin ortak bileşenidir.

Kuantum Öğrenme (De Porter)
** Kuantum öğrenme, kuantum fiziğine benzetilmiştir.
** Yaratıcı problem çözme becerisi kazandırır.
** Yaşam becerilerini geliştirir.
** Öğrenme sorumluluğunu alma ve kendi motivasyonunu sağlamayı öğretir.
** Aile ve toplumla sağlıklı ilişkiler geliştirme.
** Etkin katılımla öğrencinin öğrenmesini sağlar.
** Öğrenci nasıl öğreneceğini öğrenir.

KUANTUM ÖĞRENME NEDİR?
Kuantum enerjinin ısımaya çevrilmesi olarak tanımlandıgında, kuantum ögrenme ise kisinin bilgilerini kullanarak ısıması olarak tanımlanmaktadır.
. 1980’li yıllarda Amerika’da Bobbi De Porter tarafından gelistirilen kuantum ögrenme ve ögretme, uygulama alanı oldukça genis olan bir çalısmadır.
Kuantum ögrenme temel olarak Dr. Lazanov tarafından gelistirilen hızlandırılmıs ögrenme teknikleri ve beyin uyumlu ögrenme teknik ve stratejilerin kullanılmasına dayanmaktadır. Bununla birlikte, ikili beyin teorisi, üçlü beyin teorisi gibi beynin çalısma fonksiyonlarının farklılıklarını kullanan yaklasımlar benimsenmistir.
Yine insanların farklı zeka türlerinin oldugu ve basarıyı belirleyen etmenin tek tip zeka olmadıgı düsüncesinden hareket eden çoklu zeka ve duygusal zeka kuramlarının prensipleri sisteme dâhil edilmistir.
Ayrıca Holistik egitim gibi ögrencinin sadece beden ve zihinsel gelisimi yanında aynı oranda dengeli gelismesi için ruhsal yönünde gelismesini hedefleyen bir yaklasım desteklenmis ve NLP gibi çagdas yaklasımları içerisine alan ve bu tür yaklasımları bir fanus gibi kavramıs ve prensip ve yaklasımlar en güzel sekilde sentezlenmistir.
Kuantum Öğrenmenin İlkeleri:
Mükemmelliğin 8 anahtarı

Bütünlük
Hatalar Başarıya Yol Açar
Güzel Amaçla Konuş
Hedefine Odaklan
Kararlılık
Sahiplik
Esneklik
Denge
Kuantum öğrenme genel olarak, öğrencilerin akademik becerilerinde ve yaşam becerilerinde, öğretmenlerin sınıf ortamını ve planlamalarını düzenlemelerinde, öğrenci ile iletişimlerinde, yöneticilerin liderlik rollerinde değişiklik yaratmayı hedeflemektedir.Öğrenmeyi öğrenen bireyler,bilgiye ulaşma yollarının hızla arttığı günümüzde yaşam boyu öğrenenler olacaktır. Bu durum eğitim öğretim işini sadece okullarda ve öğretmenin yönlendiriciliğinde gerçekleşen bir süreç olmaktan kurtaracaktır.
KUANTUM ÖĞRENME MODELİ
 Beynin her iki lobunu birden kullanma amacını güder.
Uygulaması genellikle kişisel gelişim seminerleri ve süper
kamplar yoluyla gerçekleştirilir. Öğrencilere akademik,
sosyal, günlük yaşam becerileri kazandırılmak amaçlanır.

 Bu modelin temel hedefi; bireyin bütün olarak gelişmesi
ve her yönüyle kendini gerçekleştirmesidir.

 Olaylarda hiçbir zaman kesinliğin olmadığı ve olasılıklı
düşünmenin gerçeğe ulaşma yolu olduğu varsayımı vardır

 Öğrencilere öğrenmeyi (öğrenme sanatını) öğreterek
ışımasını, enerjisini ortaya çıkartmayı amaçlar.

 Öğrencilere iç motivasyon sağlama, beyin güçlerini
kullanma ve geliştirme konusu öğretilmektedir. Bu sayede
öğrencilere kendi hayatının efendisi olması amaçlanır.

 Öğrenciler etkinliklere aktif olarak katılır
Akademik Beceriler
Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri
Yaşam boyu öğrenme becerileri; yaratıcı problem çözme teknikleri, mükemmelliğin sekiz anahtarı ve etkili iletişim becerilerini içerir
Yaratıcılık birçok tanımda problem çözme olarak geçmekle beraber, problemi fark etmeyi, hipotez kurmayı ve hipotezleri test etmeyi, farklı düşünmeyi ve çözüm geliştirmeyi, gerektirmektedir (Saeki ve ark., 2001; akt. Koray, Köksal, Özdemir, Presley, 2007). Yaratıcı problem çözme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ile diğer üst düzey düşünme becerilerinin birleşimidir (Lumsdaine, 2003; akt. Özkök, 2005).

Kuantum öğrenme seminerlerinde bu prensipler mükemmelliğin sekiz anahtarı olarak isimlendirilmektedir.
Kuantum öğrenme ile öğrencilere kazandırılacak akademik beceriler: “Kuantum Okuma”, “Kuantum Yazma”, “Kuantum Hafıza Teknikleri”, “Etkili Not Oluşturma Teknikleri” dir.
Kuantum Okuma
Kuantum okuma hızlı ve etkin okuma sürecidir. Kuantum okuma süreci, fiziksel ortamın iyi ayarlanması, beynin rahatlama ve yoğunlaşma kabiliyetinin yüksek olduğu alfa modunda olması gibi bir dize aşamadan oluşur
Kuantum Yazma
Kuantum yazma, planlama, dil bilgisi kuralları ve noktalama işaretleri gibi beynin yazma kapasitesini sınırlayan kuralları dikkate almadan, sağ beyin aktiviteleri ile renkleri ve duyguları yazıya dahil eden yazma tekniğidir.
Etkili Not Oluşturma Teknikleri
Etkili not alma, ihtiyaç olduğunda bilgileri kolayca hatırlamaya yardımcı olmak için zaman kazandırmaktır. Not almadaki temel hedef okuduklarımız, dinlediklerimizdeki anahtar kavramları yakalamaktır
Kuantum Hafıza Teknikleri
Geçici ya da kalıcı belleğe tam olarak yerleştirilmeyen ya da yanlış yerleştirilen bilgiler unutulan bilgilerdir. Bilgilerin yeri ve zamanı geldiğinde yeniden kullanılabilmesi için; çağrışım, sınıflandırma, ilişkilendirme, canlandırma, hafıza çivileri, kısaltma, öyküleme gibi teknikler kullanılmaktadır
Kuantum Öğrenme Döngüsü
Yakalama
İlişkilendirme
Etiketleme
Gösterme
Tekrarlama
Kutlama
KAYNAKÇA
HAZIRLAYANLAR
Full transcript