Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Solvency II

bảo hiểm
by

thanhhung hero

on 28 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Solvency II

Template by Missing Link
Images from Shutterstock.com

Phần1: Giới thiệu SOLVENCY II
Các cty con của EU tại Mỹ
:
Solvency II yêu cầu chúng hợp nhất với cty mẹ ở châu Âu. Điều này có thể làm tăng rủi ro đáng kể đến quản lý vốn, dữ liệu và hệ thống liên quan.
Các cty con của Mỹ tại EU
: theo Solvency II, các nhóm giám sát được thành lập cho cả cty bảo hiểm EU được sở hữu bởi một ty mẹ không thuộc EU hoặc nhóm các cty khác

Solvency II tác động trực tiếp và gián tiếp đến ngành bảo hiểm của Mỹ
So sánh Solvency I và Solvency II
Danh sách thành viên nhóm 2:
1. Lê Thị Hồng Hạnh
2. Nguyễn Thanh Hùng
3. Nguyễn Bảo Huy
4. Phùng Thị Hương
5. Nguyễn Thanh Hưng
6. Nguyễn Thị Kim Huyền
7. Huỳnh Huy Hoàng
8. Đặng Minh Hoài
9. Trần Việt Khoa
10. Phạm Minh Khánh
11. Phạm Phú Hiển
Phần 2: MỞ RỘNG
Chi tiết về 3 cột trụ
Mô hình 3 cột trụ của Solvency II
GVHD:.....................................
Môn
Nguyên lý và thực hành Bảo hiểm
Tên đề tài: SOLVENCY II
Solvency II có thể thay đổi tình hình cạnh tranh, dẫn đến sự gia tăng hoạt động mua bán và hợp nhất trên thị trường.

Các cty Mỹ thực hiện Solvency II sẽ có được vị thế mạnh hơn trong việc phản ứng lại với các thay đổi của môi trường kinh tế bằng các chiến lược giảm thiểu rủi ro.

Do thiếu một chế độ tương đương, giám sát nhóm giữ tác động trực tiếp lớn nhất đối với Hoa Kỳ, giám sát nhóm và sự thực hiện của các nước thứ ba
THANKS FOR LISTEN
Nhóm thực hiện: Nhóm 2
Sovency II
- Là tiêu chuẩn của châu Âu yêu cầu các cty bảo hiểm phải tập trung vào quản lý rủi ro có thể xảy ra.
- Là khung pháp lý mới cho ngành bảo hiểm ở châu Âu, theo một phương pháp tiếp cận linh hoạt dựa trên rủi ro.
- Mục tiêu: khuyến khích thị trường dịch vụ bảo hiểm có chiều sâu hơn, giúp các cty thuộc các quốc gia thành viên trong khu cực EU hoạt động thống nhất dưới 1 giấy phép duy nhất.
Ngày 22/4/2009, Nghị viện châu Âu thông qua Solvency II và quyết định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2013.
Ngày 21/6/2011, hội đồng châu Âu yêu cầu nghị viện hoãn việc thực thi Solvency II đến ngày 1/1/2014.
Xác định mức rủi ro phù hợp với cấu trúc vốn góp phần loại bỏ và giảm thiểu rủi ro phi hệ thống.
Thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm về khả năng mất tính thanh khoản thông qua việc quản lý vốn một cách tích cực.
- Phạm vi: Solvency II không chỉ nhận được sự quan tâm của các cty Bảo hiểm ở châu Âu, mà còn ở trên toàn thế giới.
Kết quả mang lại
Thiết lập những yêu cầu về vốn, kỹ thuật định giá, tiêu chuẩn quản trị và báo cáo mới thay thế cho sự tồn tại và lỗi thời của Solvency I.
Tạo sự liên kết giữa vốn kinh tế và vốn pháp định
Tăng cường quyền hạn của nhóm giám sát, đảm bảo rằng rủi ro nhóm toàn cầu (groupwide) không bị bỏ qua, và yêu cầu sự hợp tác giữa các giám sát viên phải cao hơn.

Tại sao các cty bảo hiểm của Mỹ cần quan tâm đến Solvency II??
Trực tiếp
Các cty của Mỹ có thể sẽ còn phải đối mặt với nhu cầu gián tiếp từ sự thay đổi trong thị trường cạnh tranh, các tổ chức đánh giá và điều chỉnh

Gián tiếp
Solvency II đang hướng một số cty tiến tới xây dựng mô hình vốn khỏe mạnh hơn và áp dụng tiêu chuẩn cao hơn đối với quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro.

Các cơ quan đánh giá xếp hạng đang xem xét:
Sử dụng các mô hình vốn đã được cải tiến để so sánh và đánh giá các cty trên thị trường.
Đang tăng thêm giá trị trên các mô hình quản trị doanh nghiệp và cải thiện khả năng quản lý rủi ro.
Sử dụng Solvency II như là một hướng dẫn.
chuyen
chuyen
chuyen
Các cty Mỹ phải xem xét chấp nhận và quản lý rủi ro một cách khôn ngoan nhằm theo kịp thị trường.
Môi trường cạnh tranh
Solvency II là gì?
??
Sự ra đời của Solvency II
Nguồn vốn dự trữ bắt buộc phù hợp với nghĩa vụ trả nợ
ước lượng tốt nhất của nghĩa vụ trả nợ
Dự trữ giá trị thị trường
yêu cầu về vốn điều chỉnh
Nguồn vốn của tổ chức vượt quá yêu cầu vốn pháp định
Sơ đồ 2: Mô hình 3 cột trụ
Cột trụ 1
Bao gồm các yêu cầu về định lượng
Nhằm mục đích đảm bảo các DN đáp ứng yêu cầu về vốn tối thiểu MCR
Để tính toán MCR, các cty có thể dùng một trong cách hai công thức chuẩn hoặc mô hình tính toán nội bộ
Cột trụ 2
Đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về quản trị rủi ro và quản trị doanh nghiệp
Cung cấp cho người giám sát quyền hạn lớn hơn để can thiệp vào các vấn đề quản trị rủi ro
Cột trụ 3
Hướng tới mục đích gia tăng tính minh bạch trong việc giám sát và công bố
Full transcript