Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Konflikt izraelsko- arabski

No description
by

Dominik Skurzok

on 10 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Konflikt izraelsko- arabski

Konflikt izraelsko- arabski

Plan prezentacji
Zalażki państwowości
II Wojna Światowa
Palestyńczycy
Najważniejsze wojny konfliktu
Negocjacje pokojowe
Kto był pierwszy?
- Palestyńczycy nad Jordanem
- Żydzi na terenie Palestyny
-Żydzi w diasporze
- kolonizacja
Konflikty i ich geneza
- rozwój ruchów nacjonalistycznych
- mandat brytyjski
- pierwsza wojna izraelsko- arabska
- wojna sześciodniowa
- wojna Jam Kippur
Rozmowy pokojowe
- Rozmowy w Tabie
- porozumienie genewskie
Brak tożsamości etniczno- wyznaniowej
- Kanenyjczycy
- Izraelici
- Aramejczycy
- Arabowie
Palestyńczycy jako część Syrii
Brak ambicji państwotwórczych
Żydzi w diasporze
Powstanie ruchu syjonistycznego
Alije- migracje Żydów
- pierwsza alija 1881-1903
- druga alija 1904-1913
- trzecia alija 1919-1923
- czwarta alija 1924- 1931
- piata alija 1931- 1940
- szósta alija 1941- 1947
- wkroczenie Brytyjczyków w 1918
- zajęcie ziemii syjonistów, Palestyńczyków oraz strefy międzynarodowej
- powodem powstrzymanie Rosjan przed wkroczeniem do Palestyny

Mandat Ligi Narodów
- rok 1922
- cel: postawienie fundamentów dla państwa żydowskiego, gdzie każdy mógłby żyć niezależnie od religii i pochodzenia
Żydzi
- utworzenie w 1920r. Palestyńskiego Kierownictwa Żydowskiego
Palestyńczycy
- wewnętrzny konflikt między dwoma głównymi rodzinami: Husajnich oraz Naszaszibów
- powodem stopień współpracy z Wielka Brytania
- utworzenie w 1920r. Arabskiego Komitetu WYkonawczego
Wpływ na stosunki na Bliskim Wschodzie
1) Brytyjczycy z powodów finansowych zostali zmuszeni do oddania mandatu

2) wzrost znaczenia USA- działajaca siatka syjonistyczna i żydowskie lobby doprowadziły do wsparcia ze strony Republikanów i Demokratów

3) Holokaust umocnił wiarę, że tylko państwo żydowskie zapewni Żydom bezpieczeństwo

4) Wsparcie państw dla Izraela:
- Arabowie wspierali nazistów
- chęć rekompensaty

5) nadmierna migracja Żydów
Przekazanie Palestyny ONZ
- utworzenie specjalnej komisji
- decyzja o konieczności podziału ziem
- niezadowolenie Ligii Arabskiej
- utworzenie państwa Izrael w 1948r.
- najazd na Izrael wojsk: Egiptu, Syrii, Jordanu oraz Iraku
Wojna sześciodniowa z 1967r.
- niechciana wojna
- uczestnicy: Izrael, Egipt, Syria, Jordania. Rolę odegrali również: USA, ZSRR
- główne czynniki: wkroczenie wojsk egipskich do Synaju; napięcia na granicy; wroga retoryka państw; odwołanie wojsk UNEF
Jom Kippur 1973r.
- Egipt i Syria (wsparcie ZSRR) vs. Izrael (wsparcie USA)
- nierozwiazana kwestia palestyńska, napięcia przygraniczne, zmiana przywództwa w Egipcie i Syrii, nieskuteczne rozmowy negocjacyjne;
- najazd Egiptu i Syrii na Izrael 6 czerwca 1973r.

Negocjacje w Tabie (Egipt) w 2001r
- zaprezentowanie przez Palestyńczyków mapy z Izraelem;
-zmniejszenie różnicy zdań dot. osiedli żydowskich oraz bezpieczeństwa na granicy.
- Z powodu zbliżajacych się wyborów w Izraelu nie podpisano traktatu
Porozumienie genewskie 2003r.
- podpisane w grudniu 2003r., lecz nie posiada mocy prawnej;
- zakłada przejęcie przez Palestyńczyków 95% Strefy Gazy, zachodniego brzegu Jordanu, Wzgórz Światynnych rezygnujac z prawa do powrotu uchodźców;
- Jerozolima miała zostać podzielona między oba narody (podział szyba kuloodporna)
Based on Jim Harvey's speech structures
Żydzi i syjoniści
23 lata migracji Żydów doprowadziły do siedmiokrotnego zwiększenia ich populacji w Palestynie ( w roku 1922- 83tyś. w roku 1945- 553tyś)
- zgodne życie Palestyńczyków i Żydów
- pierwsza działka
- masowa migracja
później transjordanii
Mandat Brytyjski
Kiedy?
Pierwsze starcia
- Pierwsze starcia były konsekwecja:
a) niespójnej polityki Wielkiej Brytanii. Brytania na arenie międzynarodowej wspierała Żydów, a urzędnicy w Palestynie Arabów
b) wzajemne podejrzenia

Plan podziału Palestyny przez ONZ
Mandat Brytyjski
Mapa wojny z 1967r.
Konsekwencje:
- powstanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny;
- Izrael powiększył terytorium trzykrotnie (Wzgórza Golan, Synaj, Strefa Gazy, Zachodni Brzeg;
- rozwój reżimu w Syrii- Baas;
- wyścig zbroje między Syria a Egiptem
Rezultat
- "odwrócony" rzeczywisty wynik;
- wycofanie się wojsk z zachodniej części kanału Sueskiego, ze Wzgórz Golan,;
- uznanie państwa Izrael przez Egipt;
- nawiazanie normalnych stosunków dyplomatycznych;
- udostępniene kanału Sueskiego, Cieśniny Tirańskiej
- zmniejszenie dostaw ropy dla USA oraz zagrożenie embargiem
Full transcript