Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fenomenoloji (Olgu Bilim) Deseni

No description
by

mine kucuk

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fenomenoloji (Olgu Bilim) Deseni

İÇERİK
Fenomenolojinin Tanımı ve Tarihçesi
Fenomenolojik Araştırma Süreci
Veri Toplama
Verilerin Analizi ve Yazımı
Araştırma Örneği
Tartışma

Fenomenoloji (Olgu Bilim) Deseni
Hazırlayanlar:
Ebru ÇIĞIR
Mine KÜÇÜK
Anadolu Üniversitesi
2013
FENOMENOLOJİ

FENOMEN - OLGU
İLHAN BERK !
Bir ses kara yaşlanır,
deniz
de eskir diyordu
Hayatın renginde
(Sözcüğün nüfus kağıdıyla)
Neden sonra kadınların seslerini duyduk
Çekilen bir
deniz
gibi. (Deniz Eskisi 32)
Şimdi her yerde ne güzel olduğunuz o kalmış
Yankımış
denizlere
öbür kadınlara. (Galile Denizi 73)
Gel uzat geceme ağzını, deltama / Seni biliyorum hep bu
denizlere
bakmak sıktı. (Galile Denizi 107)
Bunalımın güzelim elleri boşlukta kaldı.
Denizin
pencereleri
sürgülüydü. (Galile Denizi 127)
Fenomenolojik Yaklaşıma Göre
GERÇEK
nedir?
GERÇEK
neye/ nelere dayanır?
Gerçek
neye / nelere göre değişir?
İlk alıntılarda şair ayrılığı özellikle
“Bir ses kara yaşlanır deniz de eskir”
dizeleriyle ifade eder. “Eskimek” sözcüğü içinde bitmişlik, yıpranmışlık anlamlarını taşır. Şair, bu sözcükle yaşanılan aşkın eskidiğini verir, sonrasında da daha önceden dingin bir merhabayla gelen ses(ler)in çekilen bir denize benzetilmesiyle ayrılık daha çok pekiştirilir. Ayrılık, yalnızca kadının gitmesi değildir; kadının gidişi ile birlikte hayatın bilindik rengine geri dönülür, deniz ve karanın yaşlandığına ilişkin ses duyulmaya başlanır-zaman geçmektedir. Varoluşa ilişkin kaygılara bir dönüş olduğu açıktır. Bu durum, Berk şiirinin tamamı göz önünde bulundurulduğunda kadının uzakta olduğu her zaman için geçerlidir.
DENİZ ?
(Olgu Bilim - Görüngü Bilim)
Kendini ve dış dünyayı kendine özgü bir biçimde algılayan kişinin öznel yaşantısına verilen isimdir.
Evrende yer alan, doğrudan yada
dolaylı olarak gözlenebilen nesne,
durum veya olaylar
.
Bireyin davranışını ne çevre koşulları ne de organizmadaki biyolojik dürtüler, istekler, gereksinmeler belirler. Bireyin davranışını biçimlendiren en önemli etken onun kendini ve çevreyi o andaki anlamlandırış biçimi, başka bir deyişiyle bireyin o andaki fenomenidir.
FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM
?
Edmund Husserl
Martin Heidegger
Jean-Paul Sartre
Michel FOUCAULT
20. yy
21. yy
Mine KÜÇÜK
Ebru ÇIĞIR
Araştırma Konusu Belirleme
Amaç ve Araştırma Sorularını Belirleme
örnek !
Göreve yeni başlayan araştırma görevlileri kendi meslek becerilerini nasıl algılamaktadırlar?
Yüksek Lisanstan Doktora aşamasına geçen bir öğrencinin kimlik duygusu nasıl değişir?
Örneklem Belirleme
Zaman Planlama
Fenomenolojik Araştırma Süreci
Örneklem
Fenomenolojik araştırma, koşulları anlamada, problem tanımlamada ve çözümler üretmede bireyi merkeze oturtmakta ve araştırmayı birey ekseninde yürütmektedir. Fenomenolojik araştırma için örneklemde dikkat edilmesi gereken noktalar:
Örneklemin amaçlı örneklem olması
Tecrübe( yaşamış ya da yaşanmakta olan)
Az sayıda kişiden nitelikli bilgi elde etmek ( 5-25 arası ya da 10 kişi)
Homojen bir grup
İlk elden ve sübjektif bilgi
Veri toplama
Fenomenolojik araştırma olguların temelinde yatan nedenleri tanımlamak amacıyla yapılan bir araştırma olduğu için veri toplama araştırma sürecinin en önemli aşamasıdır. Fenomenolojik araştırmada veri toplama süreci 3 aşamadan oluşur:
• Derinlemesine görüşmeler ( yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış)
• Yazılı dokümanlar
• Gözlem
Fenomenolojik veri analizi
Fenomenolojik araştırmada veri analizi yaşantıları ve anlamları ortaya çıkarmaya yöneliktir.Veri analizi fenomenolojik araştırmada “fenomenolojik azaltma” ya da “ fenomenolojik redüksiyon” olarak adlandırılmaktadır.

• Fenomenolojik analizde katılımcılardan elde edilen verilerin ötesine bakmak, gömülü olanı açığa çıkarmak amaçlanmaktadır.

• Her katılımcının anlayışları satır satır incelenmelidir.

• Analize önce tek bir durumdan (katılımcı) başlanır, sonra bütün durumlar arasındaki ilişkilere bakılır.

• Fenomenoloji araştırmaları nitel araştırmanın doğasına uygun olarak kesin ve genellenebilir sonuçlar ortaya koymayabilir. Ancak bir olguyu tanımamıza, anlamamıza yardımcı olacak örnekler, açıklamalar ve yaşantılar ortaya koyabilir.
Analizde İzlenecek yol
1. Adım : Okuma ve tekrar okuma
2. Adım: Başlangıç notları
• Tanımlayıcı açıklamalar
• Dile ait açıklamalar
• Kavramsal açıklamalar
3. Adım: Ortaya çıkan temaları geliştirme
4. Adım: Beliren temalar arasındaki bağlantıları araştırma
5. Adım: Sonraki durumlara geçme
6. Adım: Grupların temalarını bütünleştirecek modeller arama

1. Adım : Okuma ve tekrar okuma
İlk olarak orijinal verilerle karşı karşıya gelmeliyiz.
2. Adım: Başlangıç notları
• Çok zaman harcanan, oldukça detay gerektiren,
• Verilerin derinlemesine incelendiği aşamadır.
• Anlamsal içerik ve dil incelenir.
• Bu aşama üç farklı sürece ayrılır. Bunlar:

1. Tanımlayıcı açıklamalar (yorumlar)
2. Dile ait (linguistik) açıklamalar
3. Kavramsal açıklamalar

Başlangıç Noktaları
Beliren Temalar
Başlangıç Yorumları
Orijinal Transkript
Arş: Yakın arkadaşların hakkında
ne düşünüyorsun?
Kat:yakın arkadaşlarım, ailem,
herkes, hatta yeni insanlarla
ben tanışırım. Sadece ben çok
çok değersiz hissediyorum…
(derin bir nefes aldı) ben bir
şeyler kaybetmiş gibi hissederim
.Ben ııı yapamam.Her şeyi çok
yorucu buluyorum.

Açıklayıcı (keşfedici) yorumlar
Kendini değersiz hissediyor. Sürekli
“ben” ve “çok” kelimelerinin anlamını vurguluyor.

Derin bir nefes alması (acı paylaşımı olabilir mi?) O bir şeyleri kaybetmiş.

4.Adım: Beliren temalar arasındaki bağlantıları araştırma


• Analizi organize edebilmek için yenilikçi ve keşfetmeye yürekli olmalıyız.
• Bu aşamada bütün temalar birleştirilecek diye bir zorunluluk yoktur. Bazı temalar atılabilir de.
• Temalar kronolojik olarak sıraya dizilir ve bir bütün olarak incelenir.
• Temaları birleştirmek ve bir başlık altında toplamak için aşağıdaki yollardan biri kullanılabilir.
1. Ayırma
2. Sınıflama
3. Kutuplaşma
4. Bağlamsal yerleştirme
5. Numaralama
Ayırma Temalar

HIv virüsünün psikolojik sonuçları
Aşırı düşünce
Acı ve matem
Depresyon
Şok
Benlik kaybı

5.Adım: Sonraki durumlara geçme
Sonraki adım diğer katılımcılar içinde aynı yolun izlenmesidir.Herbir katılımcı için yeni temalar belirlenmelidir.
6.Adım: Grupların temalarını bütünleştirecek modeller arama
Bir bütün olarak grubun temaları tablolarda gösterilir ve gruplandırılır.
Grubun Temaları
A. Bağımlılığa odaklanma
B. Bağımlılığın fiziksel etkileri

Güven: Ben evdeyken sarhoşken, bağırıyorum kusuyorum .
Suzan: Ben nerde olduğumu bilmeden uyandığımda her zaman korkuyor ve kuşkuya kapılıyorum

C. Kendine Odaklanma
Benlik Algısı

Karin: Gerçekten sevmiyorum hiç hayatımı, ben iyi değilim
Sezen: Sadece duygularımı engellemek istedim.

D. İyileşmeye odaklanma
Ağrılarının İyileşmesi
Ceren: Hayata geri dönmek uzun sürdü.178-179
284-285
495
42


827

Raporlaştırma
Fenomenolojik araştırma raporunun kapsamı içinde:

Bulguların güçlü yanları ve etkileri
Araştırmanın kısıtları
Çalışma sonucunda ulaşılan bulgulara ilişkin yeni kavrayışın tanımlanması
Bulguların kavrayış düzlemine uygunluğu, katkısı ya da düzlemde tamamladığı kayıp noktalar

3.Adım: Ortaya çıkan temaları geliştirme
Bu aşamada daha çok 2. adımda ortaya çıkan notlar üzerinde çalışılır.
Temaları ararken artık verideki detayları azaltmaya başlarız.
Bu süreç oldukça yoruma dayalıdır.
Bu aşamada parça parça görünen katılımcının deneyimine ait ifadeler tekrar organize edilir.
Önemli olan katılımcının deneyimlediğindeki en önemli şeyleri yakalamaktır.

Ortaya Çıkan Temaları Geliştirme
Beliren Temalar
Başlangıç Yorumları
Orijinal Transkript

Arş: Yakın arkadaşların hakkında ne düşünüyorsun?

Kat:yakın arkadaşlarım, ailem, herkes, hatta yeni insanlarla ben tanışırım. Sadece ben çok çok değersiz hissediyorum… (derin bir nefes aldı) ben bir şeyler kaybetmiş gibi hissederim.Ben ııı yapamam.Her şeyi çok yorucu buluyorum

Açıklayıcı (keşfedici) Yorumlar


Kendini değersiz hissediyor. Sürekli “ben” ve “çok” kelimelerinin anlamını vurguluyor.

Derin bir nefes alması (acı paylaşımı olabilir mi?) O bir şeyleri kaybetmiş.


Problem olarak sosyal ilişkiler

Acı ve matem (kendisinin olabilir?)

Kayıp-kendisinin?

Depresyon
Full transcript