Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İlaç Endüstrisinde Yeni Yaklaşımla Temizlik Validasyonu

No description
by

Özlem Odabaşı

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İlaç Endüstrisinde Yeni Yaklaşımla Temizlik Validasyonu

Kalifikasyon Verifikasyon Validasyon sürekliliğini sağlamak için;

-Değişiklik kontrol edilmeli,
-Periyodik izleme yapılmalı,
-Veri trendleri gözden geçirilmelidir. Validasyon Durumunun Korunması Yaşam döngüsü yaklaşımında temel amaç valide bir sistemin korunmasıdır.
Validasyon aşamasından sonra proses ile ilgili oluşan herhangi bir sapma ve/veya değişiklik ürünlerin kalitesini, güvenliliğini ve saflığını etkileme potansiyeline sahiptir. Temizlik
Validasyonu
Döngüsü -Amaç
-Kapsam
-Sorumluluklar
-Uygulanabildiği ekipmanlar/ürünler
-Worse case koşulları
-Temizlik prosedürü ve ilişkili dokümantasyon Validasyon protokolünün bölümleri -Kalıntı limitleri
-Örnekleme
-Analitik metodlar
-Dokümantasyon Proses dizaynı ve geliştirilmesi -Temizlik ajanı
-Konsantrasyon
-Temas süresi
-Sıcaklık
-Hacim
-Durulama süresi/sayısı Temizlik prosedürünü tanımlamak -Ürün özellikleri
-Ürünün durumu
-Ekipmanın özellikleri
-Temizlik ajanının özellikleri Temizlik prosedürünü etkileyen faktörler Temizlik proses kalifikasyonu temizleme
işlemlerinin tutarlılığını
ve etkinliğini tasarlanmış bir protokol
çerçevesindeki çalışmalarını içerir. Kalifikasyon Resources TEŞEKKÜR EDERİM... İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLA TEMİZLİK VALİDASYONU Ecz. ÖZLEM ODABAŞI Parenteral Drug Association (PDA) 1946’da biyofarmasötik biliminde kaynak sağlamak amacıyla faaliyetlerine başlamıştır.
Aralık 2008’den bu yana ICH’in yayınladığı “Pharmaceutical Development (Q8), Quality Risk Management (Q9), Pharmaceutical Quality System (Q10)” serisinin pratik olarak uygulamasına yardımcı olmak için çalışmaktadır. Yaşam Döngüsü Yaklaşımı Ticari Üretim Üretimin durdurulması Teknoloji Transferi İlaç Gelişimi Proses dizaynı
ve geliştirilmesi Temizleme ekipmanları ile ilgili ayrıntılar -Otomatik temizleme işlem dizisi
-Manuel temizleme işlem dizisi
-Akış hızı / Besleme basıncı Kritik proses parametreleri -Proses sıcaklığı
-Proses basıncı
-Proses akışı
-Proses zamanı
-Temizlik ajanı konsantrasyonu
-Kirli bekletme süresi
-Temiz bekletme süresi
-Görsel inceleme ve limitleri
-Temizlik ajan kalıntıları
-Ürün kalıntıları
-Mikrobiyolojik kalıntı limitleri
-Boşaltılabilirlik / Kurutma
-İletkenlik / Direnç Temizlik Proses Faktörleri -Otomatik / Manuel Temizlik
-In-place / Out of-place temizlik
-Dedicated / Non-dedicated temizlik
-Ürünle direkt / dolaylı temas eden yüzeyler -Düşük / Yüksek riskli temizlik alanları
-İyi / yetersiz karekterize ürünler
-Sıvı / katı formülasyonlar
-Kolay / Zor temizlenen ürünler
-Düz / Poröz yüzeyler
-Kampanya üretimi / Kampanya olmayan üretim Out of-place temizlik -Sökülüp yıkama odasına getirilip yıkanan küçük ekipman parçalarının
*sökme
*taşıma
*bekletme
*yıkama
*takma işlemleri SOP haline getirilmeli ve çapraz bulaşmayı önlemek için alınan önlemler tanımlanmalıdır. Manuel Temizlik Temizlik personelinin uyguladığı elle temizlik sırasındaki yeterlilik göstergeleri saptanmalı ve rutin çalışmalarda bu göstergeler izlenmelidir. Otomatik temizlik Bu ekipmanların tedarikçilerinden temizlik prosedürleri ile ilgili detaylı dokümanlar alınmalı ve risk noktalarının belirtilmesi istenmelidir. Clean in-place Otomatik veya manuel temizlik prosedürü tanımlanmalıdır. Dedicated ekipmanlar Çapraz bulaşma riski yok denecek kadar azdır. Temizlik ajan kalıntıları ve mikrobiyolojik kirlilik dikkate alınmalıdır. Non-dedicated ekipmanlar En önemli odak noktası etken madde kalıntılarıdır. Böyle durumlarda temizlik prosedürü tek bir ürün ya da ürün grubu için tasarlanmış olabilir. Tehlikeli ürünler için dedicated ekipman kullanılmasının gerekliliği için risk analizi yapılmalıdır. Kritik kalite nitelikleri Ürünle temas eden / temas etmeyen ürünler -Temizlik validasyonu ürünle teması olan yüzeylere odaklanır. Liyofilizasyon rafları gibi açık ürünlere yakın olan ekipman yüzeyleri validasyona dahil edilmelidir.

-Zemin ve duvar gibi ürünle temas etmeyen yüzeyler düşük riske sahip oldukları için kapsam dışı bırakılmıştır. Sadece GMP ile tutarlılık açısından kontrol edilirler. Düşük /Yüksek riske sahip olan alanlar -Dolum iğnesi, tablet zımbaları gibi kalıntının bir sonraki tek bir dozaj formuna bulaşacak riski sahip olan alanlar yüksek riskli alanlar kapsamına alınmalı ve kalıntı limitleri diğer alanlardan farklı olarak hesaplanmalıdır.
-Temizliği zor olan valfler, giderler, çapalarda yüksek riskli alanlar olarak kabul edilmelidir.
-Örnekleme yaparken potansiyel riskli bu alanlara dikkat edilmelidir. Yapım malzemeleri Ekipmanın yapının yüzey tipi ve kalitesi temizlenebilirliği etkileyen faktörlerdendir. Üretimde daha çok paslanmaz çelik ekipmanlar kullanılsa da cam, plastik ekipmanlar ile filtre torbaları, membran filtleri gibi ekipman aksesuarları da kullanılmaktadır. Filtre torbaları ve membran filtreler ürüne özgü olmalıdır. Kampanyalar -Ürüne bağlı olarak şarjlar arasında temzilik ihtiyacı olmayabilir veya sadece bazı temizlik seviyeleri gerçekleştirilebilir
-Şarjlar arasındaki temizlik sadece vakumlama (katı preparatlarda) veya çözücü ile durulamadan (sıvı preparatlarda) ibaret ise bu temizliğe in-proses temizliği denir ve bu basamaklar ayrı bir validasyon gerektirmez.
-Vakum ile ara temzilik yapmak çözücü ile ara temizlik yapmaktan daha güvenilirdir. Çözücü ile durulamada degrade ürün oluşumu ve nem risk oluşturmaktadır.
-Ekipman yüzeyi ile temasta olan hassas etkin maddelerin bozunmaları açısından kampanya süresi ok önemlidir. Kampanya süresi etkin maddenin ışık, ısı veya nem ile temas sürelerinin değerlendirilmesi ile belirlenmelidir. Kapmanya süresi belirlenirken kirli kalma süresi göz önüne alınmalıdır.
-Sadece kampanya sonundaki temizlik prosesi valide ediliyorsa kampanyadaki şarj sayısı ya da kampanya süresi belirtilmelidir. Temizlik Ajan Seçimi Temizlik ajanlarının seçiminde;
-Kalıntıyı uzaklaştırma uygunluğu
-Ekipmanlarla uyumlulukları
-Temizleme kolaylığı
-Toksisite göz önünde bulundurulmalıdır.
Kolay çözünen kalıntılar için tek başına su veya tek başına organik çözücü kullanılmalıdır.
Temizlik ajan içeriği ve formülasyonu bilinmelidir. Temizlik ajan kaılıntısının analizi için formülasyonu önemlidir. Detarjan tedarikçisi etken madde tedarikçisi gibi kalifiye edilmelidir. Deterjan tedarikçimiz değişiklik kontrol sistemine sahip olmalıdır. Ürün Riskini Dikkate Alma -Yüksek derecede zararlı etken maddeler için özel olmayan bir ekipmanla üretim yapmak tek bir koşulla kabul edileblir: UYGUN RİSK ANALİZİ VE UYGUN TEMİZLİK VALİDASYONU -Yüksek derecede zararlı ürünler için temizlik prosesinde deaktivasyon ve degradasyon ürünleri de dikkate alınmalıdır. Temizlik validasyonunda geleneksel yaklaşımımız sadece kalifikasyon protokolünün etkinliğine ve tutarlılığına odaklanmaktı.
Yaşam döngüsü yaklaşımı tasarı/geliştirme çalışmaları ile validasyonu sürekli izlemeyi kapsıyor. -Kabul kriterleri/ Kalıntı limitleri
-Örnekleme prosedürü
-Kullnılacak Analitik metodlar
-Eğitim
-Özet rapor KAÇ ÇALIŞMA YAPILACAK? Geleneksel yaklaşım, 3 ardışık temizlik işleminin valide edilmesidir. Yaşam döngüsü yaklaşımı ise mantıksal bir temel oluşturarak kaç seri üzerinde çalışma yapacağının kararını firmalara bırakmıştır. Kabul kriterleri/ Kalıntı limitleri: Temizlik validasyonunda temel amaç çapraz kontaminasyonu önlemektir. Üretim sırasında üretilecek bir sonraki ürün kendinden önce üretilen ürünle kontaminedir. Etkin bir temizlik prosedürü ile bu durum ortadan kaldırılmalıdır. Temizlik prosedürünün etkin olup olmadığı temizlikten sonra alınan örneklerin analiz edilip hesaplanan kalıntı limtleri ile karşılaştırılması sonucunda değerlendirilir. Kalıntı -Aktif madde,

-Eksipiyan,

-Canlı organizma yükleri, endotoksinler,

-Temzilik ajanları,

-Bozunma ürünleri kalıntı olarak değerlendirilir.

Risk değerlendirilmesine bağlı olarak ölçülecek kalıntılar seçilir. Worse case koşulları: Temel amaç en kötü senaryoyu bulup, gerekçelendirerek hesaplama yapmaktır. Gruplandırmada dikkat edilecek hususlar; Aynı ekipmanda üretilen ve ekipmanın aynı temizlik prosedürünün uygulandığı ürünler gruplandırılır.
Worse-case ürün için gerçekleştirilen başarılı bir temizlik validasyonu, temizlik prosesinin gruptaki diğer ürünler içinde valide edildiği anlamına gelir.
Başka bir yaklaşımla yine risk değerlendirilmesine dayanarak hem düşük kalıntı limitine sahip ürün için hemde en zor temizlenen ürün için kalifikasyon protokolü hazırlamaktır.
Ekipmanlar benzer ise aynı temzilik prosesi ile temizlenebiliyorsa birlikte gruplandırılabilir. Gruplandırma;

-Ekipmanların tasarımına,

-Çalışma şekline,

-Temizlenebilirliğine dayanarak ekipmanları aynı ya da benzer olarak olarak tanımlandırılmasına dayanır. Gruptaki her ekipman için ayrı ayrı bir validasyon çalışmasına gerek yoktur.Gruplandırma yaptıktan sonra gruptaki her ekipman için birer tane validasyon doğrulama yapmak tavsiye edilir. Temizlik proses kontrolünün diğer bir önemli alanı da eğitimdir. Eğitim ELLE temizlik tutarlılığını kontrol altında tutmak için kullanılabilecek temel mekanizmalardandır. KALINTI HESABI ?????? ÖRNEKLEME ??????? GERİ KAZANIM ???????? Temizlik Validasyonu Çalışmaları Temizlik Prosedürü Gruplandırma Kalıntı Limitleri Hesabı Geri Kazanım Çalışmaları Örnekleme Analitik Metod Analiz Dokümantasyon Etkin, Güvenilir ve Kaliteli Ürün ÖNCE HASTA GÜVENLİĞİ!

KENDİNİZ GİBİ İLAÇLARINIZIN DA DÜZENLİ KONTROLÜNÜ İHMAL ETMEYİN!
Full transcript