Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CMSi methode

Werken en denken in doelen - factoren - kwaliteiten - activiteiten
by

Eric Dawson

on 13 March 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CMSi methode

Doel kwaliteit Definitie van een doel: dat wat je wil bereiken Definitie van een kwaliteit: een eigenschap van het doel
die je kunt monitoren
om de conditie ervan te bepalen kwaliteit > Ronde zonnedauw kwaliteit > Blauwborst kwaliteit > Zilveren maan interne kracht externe kracht menselijke kracht natuurlijke kracht belangen rietsnijders vermesting veiligheid - arbo toerisme archeologische waarden gebrek aan terreinbeheerkennis vis- en jachtrechten waterstanden successie begrazing door wilde dieren fysieke beperkingen: geisoleerde ligging geomorfologische processen geomorfologische processen waterstanden en -toevoer wetgeving zeespiegelstijging agrarische activiteit klimaatverandering externe belanghebbers geintroduceerde begrazing Doel > beheertypen Toetsbaar doel Definitie van een toetsbaar doel
bijzonder concrete beschrijving
van de gewenste situatie SMART pecifiek eetbaar antrekkelijk esultaatgericht ijdgebonden Voorbeeld 1
veiligheid in de straat Doel onze straat is veilig Toetsbaar doel aantal ongelukken
ernst van de ongelukken ongelukken kinderen (tussen 0 en 18 jaar) spelen binnen 3 jaar op straat zonder kans betrokken te raken bij een ernstig verkeersongeluk S
M
A
R
T intern natuurlijk extern menselijk extern natuurlijk intern menselijk straat tot woonerf maken
drempels bouwen
verkeersborden plaatsen
regelen handhaving kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit factor factor factor factor factor factor factor factor definitie van een factor: een kracht die je doel beinvloedt factor > waterstanden factor > landbouw verkeerssnelheid (maximaal 5 km per uur) snelheid verkeer Activiteiten factor factor factor Activiteiten factor factor factor factor Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Activiteiten Uitleg
hoe CMSi werkt GBNL Voorbeeld 2
natuurbeheer bij Natuurmonumenten Doel planten hoogveen kwaliteit > Eenarig wollegras kwaliteit > Gevlekte orchis kwaliteit > Wrattig veenmos interne kracht externe kracht fysieke beperkingen: geisoleerde ligging geomorfologische processen geomorfologische processen waterstanden en -toevoer Toetsbaar doel 1 extern natuurlijk vogels libellen structuur ruimtelijke
conditie waterkwaliteit depositie waterstand waterstand waterkwaliteit depositie sloten dempen
verwijderen bosopslag
overleg waterschap structuur ruimtelijke
conditie Uitbreiding van het oppervlak hoogveen in de Pelen van 30 hecatare in 2011 tot minimaal 100 hectare in 2017. Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG):
tussen de 10 cm onder en 70 cm boven maaiveld pH; tussen 3 en 5,5
voedselrijkdom: tussen zeer voedselarm en lichtvoedselarm maximaal 5 kg stikstof per hectare per jaar Structuurelement
open water (plassen, meerstallen)
mozaïek van slenken en bulten
heide met veenmos
overige vegetaties met veenmos
verlandingsvegetatie van kleine zeggen
hoog struweel (grove den, zachte berk, gagel)
Minimum percentage
1
10
20
20
5
5 Maximum percentage
10
-
80
-
20
10 het hoogveen binnen Mariapeel moet verbonden zijn met andere hoogvenen en natte heiden bruin veenmos (m), draadzegge, eenarig wollegras, gevlekte orchis, hoogveenveenmos (m), kleine veenbes, kleine zonnedauw, lavendelhei, rood veenmos (m), slangenwortel, sterzegge, stijf veenmos (m), violet veenmos (m), witte snavelbies, wrattig veenmos (m) blauwe kiekendief, geoorde fuut, kraanvogel, roodborsttapuit, wulp kwaliteit > Geoorde fuut kwaliteit > Kraanvogel kwaliteit > Roodborsttapuit factor > betreding kwaliteit > Venglazenmaker kwaliteit > Noordse witsnuitlibel koraaljuffer, noordse witsnuitlibel, tengere pantserjuffer, venglazenmaker, venwitsnuitlibel kwaliteit > Koraaljuffer Gemeenschappelijk Basissysteem
Natuur- en Landschapsbeheer Toetsbaar doel 2 Op 50% van het areaal in 2017 is de kwaliteit goed. snelheid verkeer defosfatering lanbouwwater geen activiteiten open water maken
verwijderen struweel realiseren verbindingszone
Full transcript